Xyloproct är en ofta ordinerad hemorrojdmedicin som kommer i fromen av en savla som för appliceras på det påverkade området. Det avhjälper obehaglig och ibland smärtfyllda symptom från hemorrojder. Med en speciell applikator för internt använande kan man administrera krämen kan man använda den för både yttre och inre hemorrojder så att man inte behöver använda suppositorer. Medicinen utvecklas och produceras av farmaceutiska företaget AstraZeneca och klassificeras som en kombinerad behandling. Det innebär att det innehåller ett antal olika aktiva ingredienser som syftar att hantera symptomen för hemorrojderna på olika sätt och bidrar alla till effektiv och multiverkande symptomlättnad.

Information på den här sidan:

När bör jag söka vård?

Ett av problemen med hemorrojder är att det kan vara svårt att avgöra när tillståndet kräver medicinsk vårt med receptbelagd behandling och när man själv kan behandla tillståndet. Fastän hemorrojder kan vara obehagligt och ibland smärtsamt så är de i de flesta fall godartade och kommer förr eller senare att försvinna helt utan någon slags behandling1.

Så, när bör du sluta vänta på förbättring och och kontakta en läkare för behandling? Angående en konsultation finns det inget som hindrar dig från att göra detta så snart du upplever symtpomen. Det är till och med rekommenderat, då en certifierad läkare kommer att veta när behandling kan komma på fråga. Genom att hålla kontakt med din läkare och hålla honom informerad om utvecklingen av tillståndet kan detta vara det säkraste sättet at veta när du bör få en mer intensiv vårdlösning.

Som tumregel kommer läkaren att rekommendera läkemedel så som Xyloproct eller Scheriproct om tillståndet inte visar några tecken på att försvinna i första taget och orsakar dig obehag, påverkar dig i vardagen eller om blödningarna från hemorrojderna ökar.

Om du vill läsa mer om tillståndet kan du klicka dig vidare här.

Hur hjälper Xyloproct med hemorrojder?

Hemorrojder orsakas av förhöjt blodtryck i blodkärlen omkring och i anus, vilket får dem att bli inflammerade och blir till åderbråck. Fastän de exakta anledningarna till varför blodtrycket höjs fortfarande debatteras så är konsekvenskerna tydligare – hemorrojder orsakar irriation, obehag, svullnad, smärta och sporadiska blödningar i samband med tömmande av tarmen. Som sådana är hemorrojderna komplexa tillstånd och behandlingen för dem är för det mesta symptomatisk, vilket innebär att man avhjälper symptomen istället för tillståndet i sig, man minskar obehaget och främjar återväxt av hälsosammare kroppsvävnad.

Xyloproct fungerar just så. Som en kombinationsbehandling innehållar den här medicineringen olika aktiva ingredienser som närmar sig problemet från olika håll och genom olika verkningsmekanismer. Lidocain, en av de bärande ingredienserna av Xyloproct är ett milt bedövande medel som effektivt minskar obehaget man kan uppleva.

Samtidigt hjälper hydrokortison, en slags steroid, att hämma frisättandet av naturligt producerade sammansättningar som återfinns i den autiommuna responsen till åderbråck. Detta resulterar i att svullnaden minskar och så också inflammationen i det påverkade området.

Slutligen har vi zinxoxid som är en sammansättning som ofta finns med i hemorrojdmediciner. Detta förhindrar sekundära infektioner, vilket hjälper återväxten av frisk vävnad.

Hur använder man Xyloproct?

När du använder Xyloproct bör du alltid noggrant följa instruktionerna som din läkare har gett dig. Genom att göra det kommer du att kunna få ut det mesta av din behandling och samtidigt minimera risken för att uppleva biverkningar. Xyloproct är en relativt säker och tillförlitlig medicin som utöver det är väldigt lätt att använda. Det innebär dock inte att du bör använda den utan din läkares råd.

Det är därför viktigt att du inte har några funderingar eller frågor innan du påbörjar behandlingen. Om du behöver friska upp minnet kan du kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen om du inte hittar svar på din fråga i patientinformationen som kommer med bipackssedeln när man köper produkten.

Nedan har vi samlat några av de mer generella riktlinjerna som du bör ha i bakhuvudet när du använder Xyloproct. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast är en sammanfattning och bör aldrig ersätta en läkares instruktioner och inte heller bipackssedeln2.

 • Använd alltid som instruerat
 • För det msta kommer behandlingen innebära att spplicera Xyloproct på det påverkade området med regelbundna mellanrum
 • Frekvensen för appliceringen och den exakta dosen kommer att bestämmas av din läkare
 • Maxdosen för en dag är 6g
 • Behandlingen bör inte fortgå längre än sju sammanhängande dagar
 • Om det finns behov av en ännu längre behandling kommer din läkare säkerligen att ombe dig att genomgå så kallade viloperioder för att minska risken för inflammation
 • För internt bruk kan du använda applikatorn som kommer med Xyloproct
 • Överskrid aldrig den utskrivna dosen
 • Om du missat en dos bör du aldrig kompensera för den genom att ta en större dos eller liknande. Ta istället bara nästa dos när det är dags för den

Ger Xyloproct biverkningar?

Som ovan nämnt är Xyloproct en relativt säker medicinering, men detta till trots kan vissa biverkningar uppstå hos en mindre andel av patienter som är mottagliga för dem. Fastän vilka biverkningar som helst kan vara nog för att du ska kontakta din läkare för råd om hur du bör handla så kan nedan nämnda symptom vara värda att hålla extra mycket utkik efter. Om du upplever något av följande bör du direkt kontakta din läkare eller akut sjukvård:

 • Andfåddhet
 • Utslag, ömmande eller blödande anus
 • Symptom på en allergisk reaktion

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

 • Rödhet
 • Svullnad
 • Klåda

Kom ihåg att de biverkningar som har nämnts här endast är de mest rapporderade av dessa. För en längre lista, se till patientinformationen som kommer som bipackssedel med varje paket av medicinen.

Är Xyloproct rätt medicin för mig?

Detta är en fråga som endast din läkare kan svara riktigt på efter att ha gått igenom din medicinska profil och historia. Medan Xyloproct bör vara säker för de flesta människor så finns det vissa situationer då dess användning är kontraindikerat. Så kan vara fallet om du för närvarande tar andra mediciner så som:

 • Amiodaron
 • Sotalol
 • Andra lokalbedövande medel

Utöver detta bör Xyloproct inte användas av människor som är allergisk mot några av dess ingredienser, om du för tillfället påverkas av en obehandlad infektion eller om hur tidigare har haft porfyri. Om den här medicinen inte verkar vara lämplig för dig finns det alternativ, så som Scheriproct och Proctosedyl som du kan läsa mer om här och här.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedeln – FASS