Scheriproct är en kombinerad hemorrojdkräm utformad för att snabbt och effektivt ge lätnad från obehagliga hemorrojdproblem. Det är baserat på två aktiva ingredienser, prednisolon och cinkokain, och har hög effektivitet i att minska smärta och snabbt minska irritation i det påverkade området. Scheriproct är utvecklat och marknadsförst av det farmaceutiska företagen Bayer och kommer i två olika former – som salva och som stolpiller (eller suppositorium, suppar), men den tidigare av de två är något vanligare.

Information på den här sidan:

Ditt val av vilken av dessa två som du sedan använder påverkar såklart hur du sedan använder medicinen. För salvan är den rekommenderade dosen att applicera krämen två gåner dagligen, medan stolpillerna för användas en gång per dag. Till skillnad från andra hemorrojdmediciner så kan Sheriproct användas med förhöjd dos i början av behandlingen för att få syptomen under kontroll. Dock bör den här förhöjda dosen bestämmas av din läkare.

Bör jag söka vård?

Hemorrojder är ett medicinskt tillstånd som orsakas av åderbråck inne i eller omkring anus. Orsakern till det här tillståndet är förhöjt blodtryck i de påverkade blodkärlen, vilka är ansvariga för den inflammatoriska processen som resulterar i för tillstånden karaktäristisk irritation, obehag eller smärta när man sitter ner eller har avföring. Utöver detta är hemorrojder lätt identifierade av de små mängderna av blod som kommer med avföringen.

Trots obehaget som i vissa fall kan vara extremt så kan hemorrojder i de flesta fall försvinna av sig själva eller med medicinsk påverkan, så receptbelagda mediciner är inte alltid nödvändiga. I de fall då symtpomen inte verkar minska i intensivitet under en längre period eller om blödningarna blir mer intensiva kan tillståndet kräva vård. Medelsvåra fall av hemorrojder kan effektivt hanteras med receptbelagda mediciner, medan de som är särskilt svåra kan kräva en operation1

Behandlingen

Som ovan nämnt är Scheiproct en kombinerade hemorrojdbehandling, vilket innebär att det innehåller två olika aktiva ingredienser som tillsammans verkar för att avhjälpa symptomen. Prednisolon klassiciferas som en steroid, vilket hämmar den kemiska processen i kroppen och leder till inflammation, och hjälper att minska hemorrojderna medan cinkokain klassificeras som ett bedövningsmedel och ger lättnad från smärtan och obehaget som uppstår från tillståndet.

Kan jag köpa Scheriproct online?

Ja, det är möjligt att köpa Scheriproct online, vilket är goda nyheter för den som kan känna att det kan vara lite besvärligt eller obekvämt att prata med sin läkare eller apotekare om sina hemorrojder. Oavsett om du söker att köpa Scheriproct online eller i butik kan den här medicinen endast skrivas ut av medicinsk personal. Detta gäller för de flesta hemorrojdmediciner, så som Xyloproct.

Att få behandlingar och expertråd online har aldrig varit enklare. Det finns ett antal onlinekliniker som agerar i Sverige som erbjuder konsultationer  med medicinsk personal som kan skriva ut receptbelagda läkemedel. Så snart du skickar en förfrågan om att käpa Scheriproct kommer läkaren att be dig att fylla i ett medicinskt formulör som hjälper denna att få en djupare förståelse för din medicinska profik och historia.

Om allt är som det ska kommer receptet att skrivas it och medicinen kan direkt köpas online eller i en butik nära dig.

Hur använder jag pillerna och salvan?

När du använder Scheriproct är det viktigt att noggrant följa instruktionerna som ges av din läkare. Genom att göra det kommer du inte bara att maximera riskerna av att drabbas av de biverkningar som associeras med behandligen.

Nedan kommer vi att skriva ut några av de mer generella riktlinjerna för Scheriproct. Innan vi går vidare bör två saker nämnas. För det första, texten som fäljer är en summering, och som sådan kan den aldrig användas som ersättning för en läkares råd eller som den mer detaljerade guide som du kan hitta i den officiella patientinformationen som kommer som bipackssedel med alla förpackningar av medicinen. För det andra så kan instruktionerna variera beroende på om du använder krämen2 eller stolpillerna3.

Dock gäller vissa av riklinjerna de båda medicinerna:

 • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
 • Kompensera aldrig för en glömd dos genom att dubbla en annan – om du glömmer dosen, hoppa bara över den och fortsätt med behandlingen som vanligt
 • Ta inte Scheriproct under en längre perion än sju sammanhängande dagar
 • Om symptomen inte lättar efter sju dagar bör du kontakta din läkare för råd
 • Använd alltid som ordinerat

Hur använder man Scheriproct salva?

 • Den vanligaste ordinationen är att ta medicinen två gånger per dag, förutsatt att din läkare inte har rekommenderat något annat under den första dagen för att snabba upp läkningsprocessen
 • Tvätta och torka området för applikation innan du använder medlet
 • En dos med krämen bör vara i storlek av en ärta
 • Distubuera krämen på det drabbade området och precis på insidan av anus
 • Smörj inte in krämen
 • För intern bruk kan du använda munstycket som kommer med
 • När du för in munstycket bör du vara försiktig och se till att hela munstycket är införut innan du applicerar
 • Tryck lätt på tuben medan du sakta drar ut munstycket
 • Tvätta noggrant och munstycket efter användning

Hur använder man Scheriproct suppositorium?

 • Den vanliga dosen för stilpillerna är att de införs en gång per dag, med exta applicering efter att du har tömt tarmen
 • Din läkare kan komma att råda dig att ta en större dos under de första dagarna för att snabba upp läkprocessen
 • För varsamt in stolpillret i anus
 • Detta kan göras lättare om du står med ett ben upphöjt på en stol eller i hukande position
 • Om du har problem med att använda stolpillerna, kontakta din läkare

Ger Scheriproct biverkningar?

Scheriproct är en säker medicin när det kommer till risker för biverkningar då de endast har dokumenterats för en minoritet av de som har den här behandlingen. Som med alla receptbelagda mediciner kan en allergisk reaktion från någon av de aktiva ingrediensera uppstå, samt problem som relaterar till förtunning av huden eller andra lokala hudreaktioner. Om du märker av några av dessa bör du kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen för råd.

Kontraindikationer

Scheriproct har låg sannolikhet för att interagera med andra mediciner som du kanske tar samtidigt som den här. Du bör dock alltid ge din läkare all information om ditt hälsotillstånd och annan medicinering, så att denna kan göra informerade val om din behandling. Utöver detta är Scheriproct itne rekommenderad för de patienter som har en aktiv bakterie-, svamp- eller viral infektion.

Slutligen kan Scheriproct vara en risk för kvinnor som är gravida medan de använder den här medicinen. Så, om du är eller blir gravid under behandlingen för dina hemorrojder bör du konsultera din läkare för att se om du behöver avbryta din behandling eller om det är säkert för dig och ditt barn att fullfölja den. Alternativ till medicinen kan vara en annan kräm såsom Xyloproct eller rektalsalvan Proctosedyl.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Krämens instruktioner – FASS
 3. Bipackssedel Stolpiller – FASS