Desloratadin är en receptbelagd, generisk version av den mycket populära Clarityn antihistaminbehandling mot hösnuva. Denna medicin är producerad av Actavis och och tillhör kategorin antihistaminer, något som även ger oss en hint kring dess verkningsmekanism. Desloratadin fungerar genomatt hämma vissa delar av immunsystemet som vanligtvis orsakar just de problem som drabbar folk med hösnuva. Den normala dosen är en tablett om dagen och längden av behandlingen beror på hur allvarliga dina symtom är och hur ofta du drabbas.

Information på den här sidan

Desloratadin ger en snabb lättnad av de symtom som kan uppstå vid hösnuva och dess effekt räcker i hela 24 timmar. Den höga effektiviteten hos denna medicin har gjort den väldigt populär bland de som lider av besvär. Bara i Sverige räknas omkring 40% av befolkningen ha någon sorts allergiska besvär. 1 Hösnuva drabbar personer när de kommer i kontakt med små pollenpartiklar. Detta händer under den tiden på året då blommorna genomför sin pollinering. Alla reagerar inte på pollen men de som gör det kan även reagera på flera olika sorters, vilket leder till att de drabbas av symtom under flera tidpunkter av året. 

De vanliga symtomen på hösnuva inkluderar:

 • Rinnig näsa
 • Kliande mun och svalg
 • Nysningar
 • Kliande, röda och irriterande ögon

De typiska symtomen på hösnuva kallas oftast för rinit eller allergisk rinit.

Vad orsakar hösnuva?

På biokemisk nivå upptas symtomen på hösnuva genom immunförsvarets reaktion på närvaron av allergener. När kroppen upptäcker närvaron av ett ämne som uppfattas som irriterande, försöker den hantera det på samma sätt som det skulle om det var en vanlig infektion – genom att frigöra histamin och öka blodflödet till den drabbade delen av kroppen. Detta leder till typiska tecken på inflammation och svullnad.

Forskare ännu inte kunnat förklara varför hösnuva manifesteras hos vissa individer och inte hos andra. Som ofta är det starka indikationer på att genetik spelar en framträdande roll. Samtidigt antydde andra experter att så kallad tidig konditionering också spelar en roll – exponering för vissa irriterande ämnen, inklusive tobaksrök, under tidig barndom kan öka risken kraftigt att drabbas.

Hösnuva behandling och förebyggande

För de flesta är våren den tid då symtomen på hösnuvan är som värst vilket sammanfaller med de högsta nivåerna av pollen i luften. Förebyggande åtgärder rekommenderas ofta för att minska risken att uppleva besvär. Dessa inkluderar:

 • Stanna inomhus under dagar då pollenkoncentrationen är särskilt hög
 • Begränsa långvarig exponering för pollen

Det är dock osannolikt att du fullständigt kan undvika närvaro av pollen i din miljö, oavsett vilka försiktighetsåtgärder du tar. Om dina symptom är långvariga och orsakar stora besvär kan behandling vara det bästa alternativet.

Hur hjälper Desloratadin mot allergi?

Desloratadin är ett mycket effektivt antihistaminmedicin tillgängligt i tablettformen. Det verkar genom att förhindra att histamin produceras och frigöras av immunsystemet så att det inte kan tas upp av särskilda receptorer, vilket förhindrar uppkomsten av en allergisk reaktion och minskar allvaret av symtomen. Som nämnts är Desloratadin en receptbelagd medicin men den kan fortfarande köpas genom en onlineklinik. På så sätt sker samråd med en läkare via digitalt medium, vanligtvis ett specialiserat och anpassat frågeformulär som du behöver fylla i. Läkaren kommer att använda den information du gettt för att avgöra om du är lämplig för behandling.

Hur använder jag Desloratadin?

För att säkerställa optimala resultat av din behandling och minimera risken för oönskade biverkningar är det viktigt att noggrant följa instruktionerna du fått av en läkare eller från apoteket. Dessutom kan du få svar på ytterligare frågor genom att läsa på bipacksedeln som följer med varje förpackning. Precis som märket NeoClarityn kommer detta läkemedel att ordineras av en certifierad läkare som även kommer informera dig om hur du ska använda produkten. Om det finns någon förvirring kvar, var noga med att ringa till din läkare och klargöra allt innan behandlingens början.

Några av de mest allmänna riktlinjerna är följande:

 • Följ alltid förskrivarens instruktioner
 • Den vanliga dosen är en tablett dagligen
 • Behandlingstiden bestäms av din läkare eller apotekspersonal
 • Desloratadintabletter ska tas hela, med vatten
 • Överstig aldrig den föreskrivna dosen
 • Om du saknar en dos ska du inte dubbla upp den nästa – istället ta den missade dosen när du kommer ihåg och fortsätt sedan med din behandling som vanligt

Finns det några biverkningar?

Nästan alla läkemedel som finns tillgängliga idag har en rad möjliga biverkningar, och samma gäller för Desloratadin. Liksom vid andra behandlingar är den viktigaste biverkningen du behöver vara medveten om en potentiell allergisk reaktion på medicinen. Även om detta är mycket sällsynt, har allergiska reaktioner mot Desloratadin dokumenterats och de kan vara väldigt allvarliga. De vanliga symptomen är:

 • Svårigheter att andas
 • Utslag eller nässelfeber
 • Hjärtklappning
 • Kompromierad leverfunktion
 • Kramper

Om du märker av någon av dessa symtom är det viktigt att du kontaktar läkarvård omedelbart.

Andra dokumenterade biverkningar på behandlingen inkluderar:

 • Trötthet
 • Torrhet i munnen
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Huvudvärk
 • Orolig mage
 • Diarre
 • Svårighet att sova
 • Träningsvärk
 • Yrsel och sömnighet

Desloratadine kontraindikationer

Som det ofta är med receptbelagda läkemedel finns det några fall då läkaren kan råda dig mot att använda läkemedlet. Desloratadin är inte känt för att interagera allvarligt med vanligt förekommande läkemedel, men du bör fortfarande berätta alla detaljer om andra behandlingar du använder för din läkare.

Å andra sidan finns det några hälsotillstånd som kan göra Desloratadinbehandlingen osäker. Detta är gäller speciellt om du påverkas av ett tillstånd som leder till nedsatt njurfunktion, så var noga med att nämna din medicinska historia under ditt läkarbesök.

Detta läkemedel rekommenderas inte heller till gravida kvinnor eller kvinnor som ammar. Å andra sidan, i motsats till andra liknande läkemedel, kommer Desloratadine inte att påverka din förmåga att köra eller använda tyngre maskiner.

Slutligen innehåller detta läkemedel laktos, så det är inte lämpligt för personer som är laktosintoleranta. Samtidigt kan en kombination av Desloratadin och alkohol vara mycket farligt och är därför bäst att undvikas.

Kilder:

 1. Forskning om astma och allergi – Forska Sverige