Rhinolast är en nässpray baserad på antihistamin azelastin utvecklad och marknadsförd av läkemedelsföretaget Meda. Vanligtvis ges denna behandling två gånger dagligen. Den exakta varaktigheten av användningen beror på många faktorer, i synnerhet arten, svårighetsgraden och dina specifika symtom. Som en lättanvänd nässpray är Rhinolast ett idealiskt alternativ för personer som inte gillar piller och tabletter. Förutom detta är längden av dess effekter exceptionellt lång för en nässpray, som varar i så mycket som 12 timmar. Med detta i åtanke kommer den vanligt föreskrivna dosen att hålla dig säker från hösnuva dygnet runt.

Information på den här sidan

Vad är hösnuva?

Allergisk rinit, eller bättre känd som hösnuva eller pollenallergi, är en inflammation som uppstår genom överaktiv respons från immunsystemet mot närvaron av olika allergener som pollen (oftast) eller dammpartiklar. Med detta i åtanke kan vi säga att pollenallergi inte bara är ett specifikt tillstånd utan också av en samling av symtom som orsakas av en allergisk reaktion mot olika utlösare. De karakteristiska tecknen och symtomen är kända för de flesta av oss – rinnande näsa, kliande ögon och nysningar. Eftersom detta tillstånd orsakas av olika typer av pollen eller andra vanliga allergener hos olika människor, kan termen hösnuva vara något vilseledande, eftersom hö och gräs inte är de enda kända utlösarna. För de flesta drabbade kommer pollenallergins symtom att öka i intensitet under vissa perioder av året, oftast under våren, när det är en blomstrande årstid.

Hösnuva är ett överraskande vanligt tillstånd med och ett otaligt antal människor är drabbade och drabbas varje år i Sverige. För närvarande finns det ingen konsensus i det vetenskapliga samfundet om orsakerna till detta tillstånd, även om den ledande hypotesen säger att genetiska och ärftliga faktorer och exponering för irriterande ämnen som tobaksrök under tidig barndom kan bidra till den senare utvecklingen av tillståndet.

Men om vi fokuserar på symtomen och deras biokemiska grund, är det möjligt att ange att detta tillstånd anses vara ett resultat av en stark reaktion av immunsystemet mot närvaron av specifika allergener. Följaktligen kommer organismen att agera för att försöka skydda kroppen från det upplevda hotet på det enda sättet det kan – genom att frigöra histamin och öka blodflödet inom det drabbade området. Även om detta är ett mycket framgångsrikt sätt att bekämpa infektioner, är det inte önskvärt vid allergisk rinit, eftersom det inte kommer att ge några resultat förutom de obehagliga symtomen, inte minst eftersom det inte finns någon infektion från första början. Eftersom allergenerna oftast kommer in i kroppen genom näsa, ögon och mun, kommer dessa kroppsdelar att vara störst och där karaktäristiska inflammationer och svullnad kommer att manifesteras.1

Hur hjälper Rhinolast mot pollenallergi?

Kärnan i Rhinolasts effektivitet och goda resultat är dess aktiva substans, antihistamin-azelastin. Denna farmaceutiska förening ger snabb och varaktig lindring genom att hämma effekterna av histamin på specialiserade receptorer som kommer att producera inflammatoriskt svar om de kommer i kontakt med detta ämne. Genom att blockera denna biokemiska reaktion minskar Rhinolast symtomen på hösnuva, så att du kan njuta av de varmare månaderna utan att bry dig om din allergi.

Hur använder man Rhinolast nässpray?

För att säkerställa optimala resultat av denna allergiska rinitbehandling samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras är det absolut nödvändigt att exakt följa instruktioner från din läkare eller apotekspersonal exakt. För ytterligare information du kan behöva, kan du titta på den officiella informationen på bipacksedeln  som finns i varje förpackning av Rhinolast.

De vanligaste riktlinjerna för användning av detta läkemedel är:

 • Ta alltid som föreskrivet av läkare
 • Den vanliga dosen är en spray i varje näsborre två gånger per dag, 12 timmar mellan varje dosering
 • Före användning, snyt näsan för att ta bort eventuella hinder
 • Ta av locket och spraya ett par skott tills produkten börjar producera
 • Placera munstycket i näsborren, täck din andra näsborre med ett finger och utan att luta huvudet bakåt, tryck ner pumpen
 • Upprepa processen för den andra näsborre
 • Torka munstycket rent och sätt tillbaka locket
 • Ta inte mer än din rekommenderade dos eftersom det inte ökar de önskade effekterna
 • Om du missar en dos, klargör du det när du kommer ihåg – om inte nästa dos infinner sig
 • Ta aldrig dubbeldos för att kompensera för den missade

Rhinolast biverkningar

Liksom med de flesta receptbelagda läkemedel är det viktigt att vara medveten om att vissa negativa biverkningar är möjliga. Medan många av dem är relativt lindriga kan andra kräva att du söker omedelbar medicinsk vård. På liknande sätt som många andra läkemedel är den farligaste biverkningen som kan uppstå en allergisk reaktion. Därför är det väldigt viktigt att kontakta din läkare omedelbart och be om råd angående ytterligare handlingsåtgärder om du märker förvärring av dina symtom efter användning av Rhinolast.2

Andra dokumenterade biverkningar kan klassificeras enligt frekvensen av deras förekomst på följande sätt:

Frekvens av förekomst Biverkningar
Vanliga (1 av 10 patienter eller färre) Obehaglig smak i munnen
Sällsynta (1 av 100 patienter eller färre) Mild irritation i näsan, nysningar, näsblod
Ovanliga (1 av 1000 patienter eller färre) Överkänslighet

Kan jag använda Rhinolast? Kontraindikationer och interaktioner

Anledningen till att vissa läkemedel endast kan erhållas med recept som utfärdats av en certifierad läkare är det faktum att inte alla kan använda dem på ett säkert sätt. Detsamma gäller för Rhinolast nässpray – det finns vissa situationer där detta läkemedel inte rekommenderas. En av dessa situationer är användningen av en annan medicin som kan interagera med Rhinolast, den andra vanliga är ett redan existerande medicinskt tillstånd. Under samråd med din läkare, var noga med att berätta all relevant information om dessa.

Dymista gravid

Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn är det viktigt att innan påbörjan av behandling konsultera med din läkare om det anses lämpligt att använda denna typ av läkemedel.

Dymista alkohol

Dymista har liten påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. I mycket sällsynta fall kan du uppleva trötthet eller yrsel på grund av själva sjukdomen eller när du använder Dymista. I dessa fall ska du inte köra bil eller använda maskiner. Var uppmärksam på att intag av alkohol kan förstärka dessa effekter.

Kan jag köpa Rhinolast receptfritt i Sverige?

Rhinolast är ett receptbelagt läkemedel, dessa typer av läkemedel omfattas av skärpt övervakning av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Det  betyder att det är viktigt att medicinen tas på rätt sätt, det är alltså viktigt att få behandlingen utskriven av en läkare så att du får rätt läkemedel och dos för just dig. Via en legitimerad onlineklinik kan du genom en konsultation med en läkare på nätet som sedan avgör om du är lämplig för behandling eller inte. Om allt är okej så kommer behandlingen skickas direkt hem till dig, snabbt och diskret.

Kan jag köpa Rhinolast online säkert?

Nässprayen kan köpas via legitimerade apotek på nätet. Innan du köper något är det viktigt att du ser till att apoteket är licenserad av Läkemedelsverket samt att du har recept från en legitimerad onlineklinik eller din läkare.

Rhinolast pris

Priset på Rhinolast skiljer sig från apotek till apotek och kan endast köpas med recept.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Olika läkemedel vid hösnuvan – 1177 Vårdguiden