Zestril är ett mycket effektivt läkemedel som vanligtvis föreskrivs för behandling av milda till medelstora fall av högt blodtryck (högt blodtryck). Producerad av AstraZeneca är denna märkesmedicin tillgänglig i tablettform, i olika styrkor. Den aktiva substansen i Zestril är ett ämne som heter lisinopril, som tillhör ACE-hämmare klass av farmaceutiska föreningar som vanligtvis används vid andra behandlingar med högt blodtryck. Som en lättanvänd tablett som väsentligt minskar risken för sjukdomar relaterade till högt blodtryck, är Zestril mycket populärt i Sverige där det endast kan erhållas med ett giltigt recept.

Information på den här sidan

Högt blodtryck (hypertoni): en kort introduktion

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är ett medicinskt tillståndsberäkning som påverkar ungefär en fjärdedel av alla invånare i Förenade kungariket. Som sådan är det ett ganska vanligt tillstånd som å andra sidan inte är så lätt att lägga märke till eftersom det kan vara asymptomatiskt eller producera icke-specifika och till synes orelaterade olika symtom som huvudvärk, näsblod eller trötthet. Men när det lämnas obehandlat kan högt blodtryck leda till ett antal allvarligare komplikationer och tillstånd som ateroskleros, angina, hjärtinfarkt och stroke.

Vad orsakar högt blodtryck?

Idag finns det ingen allmän förståelse när det gäller orsaken till högt blodtryck. Trots detta har flera riskfaktorer identifierats. Viktigast är korrelationen mellan ålder och risk för att utveckla högt blodtryck framhävs av många studier. Å andra sidan är de flesta experter överens om att det är mycket troligt att genetiska och därmed ärftliga faktorer spelar en framträdande om inte central roll i utvecklingen av detta tillstånd. Några av de senaste studierna tyder på att detta tillstånd också är någonstans vanligare bland människor i afrikansk eller karibisk härkomst jämfört med andra etniska grupper.

Bortsett från detta finns det olika skadliga livsstilsval och vanor som har visat sig fungera som riskfaktorer. Dessa inkluderar:

 • Överdriven alkoholkonsumtion
 • Överdriven koffeinförbrukning
 • Vara överviktig
 • Brist på fysisk aktivitet
 • Rökning
 • En diet rik på salter

När behandlingen påbörjas, rekommenderar läkaren vanligen att vidta vissa åtgärder för att eliminera eller åtminstone förbättra dessa skadliga metoder. I mildare fall kan bara livsstilsförändringar räcka för att få blodtrycket tillbaka till normala nivåer.

Hur diagnostiseras högt blodtryck?

Blodtrycket mäts med en kvicksilverdriven anordning. Mätaren ger användaren två läsningar – med den första av dem som mäter hur mycket kraft hjärtan måste slå med för att kunna röra sig och den andra hur mycket tryck som utövas på blodkärlen i viloperioderna mellan hjärtslag. Den förra kallas systoliskt tryck, medan den senare kallas diastoliskt tryck.

Med detta i åtanke mäts blodtrycket som en tvåfelsläsning, vanligtvis läs som systoliskt tryck över diastoliska. Läkaren kommer att diagnostisera en patient med högt blodtryck om två separata och på varandra följande mätningar bekräftar blodtryck på 140 över 90 eller högre.

Hur hanterar och behandlar jag högt blodtryck?

När högt blodtryck diagnostiseras är det första som de flesta läkare ska göra är att rekommendera dig för att göra vissa livsstilsförändringar som att sluta röka, minska alkohol, koffein och saltintag och introducera lite lätt träning i den dagliga rutinen. För milda fall kan bara dessa förändringar räcka för att höja blodtrycket tillbaka till normala nivåer. I de fall då dessa åtgärder inte räcker till för att ge de önskade resultaten kan receptbelagda läkemedel vara nödvändiga.

Zestril vid behandling av hypertoni

Zestrils höga effektivitet är rotad i sin aktiva substans, lisinopril. Denna förening, klassificerad som en ACE-hämmare, verkar genom att hämma aktiviteten för angiotensinkonverterande enzym (ACE för kort). Detta ämne verkar som en katalysator för omvandling av angiotensin till angiotensin II. Det senare stadiet hormon spelar en framträdande roll i sammandragningen av glatt muskelvävnad som fodrar blodkärlen. Som följd blir arterierna smalare och spända, vilket medför att blodtrycket stiger.

Genom att stoppa denna omvandling kommer lisinopril att minska förekomsten av angiotensin II i patienten och därmed bidra till att lätta trycket i blodkärlen.

Kan jag köpa Zestril online i Sverige?

Ja, det är möjligt att få detta läkemedel online. Du måste dock fortfarande ge ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Om det här är första gången du köper Zestril, kan du fortfarande undvika all väsen för att göra ett möte och vänta i linje på läkarmottagningen. Istället kan du helt enkelt samråda med en läkare som anställs av online kliniken. I de flesta fall kommer du att behöva antingen prata med en läkare via en live chat app eller fylla ett skräddarsydt frågeformulär.

I båda fallen kommer läkaren att använda den information som erhållits för att avgöra om du är lämplig för behandling med Zestril. Om allt är i ordning, kommer ett recept att utfärdas och används samtidigt för att skicka medicinen till den adress du angav.

Hur använder jag Zestril?

När du använder receptbelagt läkemedel bör du noggrant följa instruktionerna från din läkare och de riktlinjer som du hittar i den officiella informationen om patientinformation som utfärdas inom varje läkemedelsboks. Detsamma gäller för Zestril – om du vill optimera resultaten av behandlingen samtidigt som risken för biverkningar minimeras, bör du vara noga med att följa de angivna riktlinjerna.

Här kommer vi att ge dig några av de vanligaste riktlinjerna så att du kan få uppfattningen om hur Zestril behandling ser ut.

 • Ta tabletten enligt föreskrift
 • Startdosen är vanligtvis en 10 mg tablett per dag
 • När viss tid har gått och läkaren granskat ditt tillstånd kan dosen ökas till en 20 mg tablett per dag om det finns
 • behov
 • Om du nyligen upplevt hjärtattack kommer startdosen att bli ännu mindre
 • Ta tabletterna hela med vatten, helst samtidigt varje dag
 • Du kommer att behöva övervaka dina blodtrycksnivåer under behandlingen
 • Överstig aldrig det föreskrivna beloppet
 • Om du glömmer en dos, försök inte kompensera genom att fördubbla nästa – fortsätt bara med behandlingen som vanligt

Vilka är biverkningarna av Zestril?

Vissa biverkningar som dokumenteras i en bråkdel av personer som använder Zestril kan kräva omedelbar medicinsk behandling och stopp av behandlingen. Dessa inkluderar:

 • Allergisk reaktion på läkemedlet
 • Svåra hudproblem
 • Leverdysfunktion
 • Njurdysfunktion

Andra biverkningar kan dock uppträda vid vissa punkter under behandlingens gång och försvinna senare. Naturligtvis kommer inte alla som använder Zestril att få biverkningar, men det är fortfarande viktigt att bekanta sig med dem så att du kan fråga om medicinsk rådgivning om det behövs.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanligt (1 av 10 användare) Huvudvärk, yrsel, njureproblem, diarré, beständig torrhosta, generell sjukdom
Ovanligt (1 av 100 användare) Humörförändringar, cirkulationsproblem, förändringar i smakens känsla, sömnighet, svimmelhet, sömnlöshet, hjärtklappning, hudutslag, impotens, plötslig blodtryckssänkning, impotens
Sällsynt (1 av 1000 användare) Förvirring, nässelfeber, torrhet i munnen, psoriasis, förändrad luktsinne, bröstförstoring hos män

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över biverkningar. För en mer övergripande översikt, se den officiella patientinformationen.

Är Zestril säkert för mig?

Denna fråga kommer bäst att besvaras av din läkare efter att han fått en detaljerad inblick i din medicinska historia och profil. Som med alla andra receptbelagda läkemedel finns det vissa situationer när användningen av Zestril kan kontraindiceras och läkaren kommer att råda bot på det.

Detta kan exempelvis vara fallet om du för närvarande använder något annat läkemedel som är känt att ha en negativ inverkan på Zestril. Detta gäller för följande:

 • Andra blodtrycksmediciner
 • aliskiren
 • Vattentabletter
 • Blodproppar mediciner
 • Betablockerare
 • Desensibiliserande medel för insektssticks
 • nitrater
 • NSAID
 • Aspirin
 • Antidepressiva depressiva
 • Litium
 • Guld
 • Diabetes mediciner
 • Astarmedicin

Alternativt kan läkaren råda emot användning av Zestril om du har en historia av följande medicinska tillstånd:

 • Diabetes
 • Njursjukdom
 • Förtäring av aorta, hjärtventiler, njurartär
 • Förstorat hjärta
 • Kollagenvaskulär sjukdom
 • Lågt blodtryck
 • Diarre
 • Kolesterol

Slutligen ska detta läkemedel aldrig användas under graviditet eller kvinnor som försöker bli gravida eller som för närvarande ammar.