Angina pectoris, eller kärlkramp, är en term som beskriver olika typer av bröstsmärta orsakade av dåligt blodflöde i de artärer som omger hjärtat. Angina pectoris kan lätt identifieras genom en karakteristiskt stramande och molande smärta som kallas en anginaattack. Den medicinska världen skiljer vanligtvis mellan stabil och instabil angina, där den tidigare orsakas av en känd utlösande faktor (som till exempel motion), och den senare upplevs som slumpmässig och utan uppenbar orsak.1

En så kallad stabil kärlkramp kommer vanligtvis att försvinna efter att du vilar, medan ostabil krälkramp finns kvar under en viss tidsperiod. I de fall där kärlkramp inte försvinner är det starkt rekommenderat att söka vård, då ihärdig bröstsmärta kan vara en indikation på försämrad hjärtfunktion.

Information på den här sidan:

Vem riskerar att drabbas av kärlkramp?

Då kärlkramp orsakas av problem med artärerna är angina pectoris vanligare bland äldre människor. Idag lider cirka 200 000 personer i Sverige av kärlkramp. Angina är nästan dubbelt så vanlig bland män än hos kvinnor. Ungefär hälften av de som drabbas brukar dessutom ha problem i vardagen till följd av sjukdomen.2

Behandla och förebygga bröstsmärtor

Den som blir diagnostiserad med kärlkramp är starkt rekommenderad att inleda behandling så snart som möjligt. Om tillståndet lämnas obehandlat kan det leda till allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer, liksom hjärtinfarkt eller stroke. Medicinska experter menar att det också är möjligt att förebygga dessa komplikationer med vissa lisvsstilsförändringar som inriktar sig på att förbättra ens hälsa långsiktigt. Detta inkluderar en hälsosammare diet, minskat intag av mättat fett, sluta röka och introducera lättare motion i den dagliga rutinen.

Medicinska läkemedel som vanligtvis ordineras för behandling av angina verkar genom att lätta ansträngninen av hjärtat. Denna extra stress orsakas av ett annat vanligt symptom på angina, nämligen minskade och förhårdnande av artärerna runt hjärtat. Dessa förändringar kommer till slut att sakta ned blodflödet till området och, än värre, begränsa syreförsörjningen till hjärtat. För att kompensera för syrebristen börjar hjärtat att slå allt snabbare och hårdare, vilket innebär att den utsätts för hårdare påfrestning.

Amlodipin, ett av de mest populära läkemedlen mot kärlkramp, använder sig av den aktiva ingrediensen istin för att minska effekten av kalcium på muskelväggarna i artärerna, för att hindra dem från att bli för spända och hjälpa med deras avslappning. Därmed kommer artärerna att utvidgas och också bidra till ett hälsosammare blodflöde till och från hjärtat, vilket effektivt hindrar symptomen av kärlkramp. En utförlig förklaring till hur Amlodipin fungerar kan du hitta här.

Köp kärlkrampsmedicin online i Sverige

Många angina pectoris-behandlingar är lätta att få tag på på den digitala marknaden och du kan enkelt inhandla dem online. Medicinen är dock receptbelagd, så du måste hålla kontakt med din online-klinik för att fortsätta få recept av en medicinsk specialist.

Om det är första gången du ska köpa läkemedlet och du vill köpa det online så erbjuder de flesta onlinekliniker en konsultation, antingen via ett ett formulär eller via en livechat-app.

Om du kvalificerar för behandlingen kommer du att få ett recept som du kan använda andtingen direkt i ett apotek eller beställa över nätet för att sedan hämtas upp.

Behandling

Det finns många kärlkrampsläkemedel tillgängliga på marknaden idag och olika sorters läkemedel kan skrivas ut för olika svårighetsgrader av tillståndet. Den som upplever bröstsmärtor för första gången i livet bör tala med sin läkare för råd och behandling så snart som möjligt för att få vägledning för hur du bör gå vidare.

Högriskpatenter kan rekommenderas att genomgå operation även om receptbelagd medicinering kan behövas innan eller efter ingreppet.

Slutligen kommer lågriskpatienter att instrueras att göra vissa livsstilsvförändringar och påbörja behandling. Allra vanligast är en uppsättning mediciner som kallas kalciumkanalblockerare. Denna grupp omfattar både märket Norvasc och generisk Amlodipin.

Vad är kalciumkanalblockerare?

Kalciumkanalblockerare, även kända som kalciumantagonister, fungerar genom att nedsätta mängden av kalcium som levereras till den mjuka muskelvävnaden som omsluter artärerna. Till följd av detta kommer musklerna att slappna av, bredda artärerna och låta blodet flöda friare till och från hjärtat.

Vilka biverkningar kan jag få av behandlingen?

Liksom alla receptbelagda läkemedel har behandlingar för angina pectoris också visat sig orsaka vissa biverkningar hos en del av personerna som använder dem. Vanligtvis är de ganska milda och inkluderar huvudvärk, rodnad och yrsel. Vissa läkemedel kan däremot orsaka ganska obekväma och ibland farliga biverkningar. Mer detaljerad information om detta finns att läsa på bland annat FASS.se samt i de officiella patientinformationsblad som kommer med varje förpackning av läkemedlet.

Norvasc eller Amlodipin? Vad är skillnaden?

Både Istin och Amlodipin är pålitliga och mycket effektiva läkemedel för kärlkramp. Valet mellan dem bör göras av din läkare i enlighet med din medicinska profil och historia. Oavsett vilken medicin du du börjar med kommer läkaren att övervaka processen och ändra behandlingen om det finns några tecken på biverkningar från läkemedlet.

I vilket fall är de båda läkemedlen baserade på samma aktiva ingrediens, och som sådan delar de samma verkningsmekanism, framgångstal och biverkningar. De enda dokumenterade skillnaderna anses vara minsta av de medicinska experterna och de är mest relaterade till de exakta biverkningar som dokumenteras och kontraindikationer identifieras.

Källor:

  1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Information om sjukdomen – Hjärtinfarkt