Amlodipin är en så kallad kalciumantagonist som produceras och marknadsförs av en rad olika läkemedelsföretag. I sin grundform är substansen mer känt under namnet Istin och anses vara utomordentligt effektiv vid behandling och lindring av kärlkramp. Amlodipin fungerar genom att utvidga artärerna som omger hjärtat, vilket möjliggör enklare blodflöde och tar ner förhöjt blodtryck. Med bara en tablett om dagen kan detta läkemedel effektivt bekämpa symtomen för kärlkramp. Läkemedlet är också effektivt mot högt blodtryck.

Man bör komma ihåg att Amlodipin finns i två olika doser, 5mg och 10mg. Din läkare kommer att rekommendera den exakta dosen efter att ha pratat med dig och gått igenom din medicinska profil och historia, samt se till svårighetsgraden av ditt tillstånd.

Information på den här sidan:

Angina pectoris eller kärlkramp: en allmän översikt

Angina pectoris, eller kärlkramp som det också kallas, är ett medicinskt tillstånd som påverkar hjärt- och kärlsystemet, eller mer specifikt artärerna. Tillståndet karaktäriseras av stramande och molande bröstsmärta, orsakat av nedsatt blodflöde till hjärtat, vanligtvis på grund av förhårdnade och avsmalnade artärer. I några mer allvarliga fall kan obehaget som orsakas av tillståndet sträcka sig till vänster arm, rygg eller nacke. Många gånger orsakas kärlkramp av något av de gemensamma utlösningsfaktorerna, såsom intensiv fysisk aktivitet eller stress1.

Olika typer av kärlkramp

Det medicinska världen skiljer vanligtvis mellan stabil och instabil angina. Med den stabila formen av angina uppstår symtomen i direkt samband med de utlösande faktorerna. De som drabbas av detta kan uppleva bröstsmärta efter träning eller under perioder av stress, men symtomen tenderar att minska efter vila.

Den så kallade instabila angina kännetecknas av oförutsägbara episoder och lägre respons på vila och andra metoder som kan ge lättnad vid stabil angina. Instabil angina kan vara en indikator på minskad hjärtfunktion och anses  därför vara en allvarlig hälsorisk som bör behandlas brådskande.

Kärlkrampsrelaterade hälsorisker

Detta betyder dock inte att stabil angina inte är en hälsorisk eftersom personer som drabbats av detta tillstånd har en ökad risk att uppleva hjärtattack eller stroke. Däremot finns det många livsstilsförändringar och enkla försiktighetsåtgärder som kan hjälpa till att hindra tillståndet att utvecklas. Dessa inkluderar allmän hänsyn till ens hälsa och välbefinnande, och omfattar förändringar som kan inkludera att inta en hälsosam kost, sluta röka, minska alkoholintaget eller att introducera lättare träning i den dagliga rutinen.

Amlodipin och kärlkrampsbehandling

Det är en viss sorts receptbelagda läkemedel som nästan alltid ordineras när man får en anginadiagnos. Genom medicineringen försöker läkaren få symptomen under kontroll. Det exakta valet av läkemedel styrs av ett antal faktorer såsom frekvensen av attackerna och deras svårighetsgrad, men också av din medicinska historia och medicinska profil.

Orsaken till smärtan som är karakteristisk för kärlkramp är att det uppstår brist på syre som transporteras till hjärtat. Mer specifikt – hjärtat behöver en stadig mängd syre för att kunna fungera ordentligt. Med försmalnade artärer kommer syret helt enkelt inte att uppfylla behovet från muskeln, och som ett resultat måste hjärtat slå snabbare och hårdare för att kompensera. Läs visare om kärlkramp här.

Amlodipin, den aktiva ingrediensen i läkemedlet med samma namn (och även aktiv ingrediens i läkemedelsmärket Istin) klassificeras som en kalciumkanalblockerare (även känd som kalciumagonist) och verkar genom att minska effekterna av kalcium på de muskler som klär artärerna. På så sätt hjälper amlodipin artärerna att vidgas, vilket i sin tur bidrar till ökat flöde av blod (och syre) till hjärtat.

Hur använder jag Amlodipin?   

För att säkerställa optimala resultat med Amlodipin och samtidigt minska risken för biverkningar är det viktigt att du följer instruktionerna från din läkare till punkt och pricka. Om du har några frågor eller funderingar innan du börjar behandlingen, var noga med att rådgöra med din vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen, alternativt se till den officiella patientinformationen för läkemedlet där du kan hitta detaljerade instuktioner till hur du använder detta läkemedel.

Nedan skriver vi ut några av de mer allmänna riktlinjerna, så att du kan få en uppfattning om vad en Amlodipin-behandling kan innebära. 

 • Följ alltid din läkares instuktioner
 • Den vanligaste dosen består av en tablett om dagen (amlodipin kommer i två doser, 5mg och 10mg)
 • Svälj tabletterna hela och med vatten, dela dem inte och tugga ej
 • Överstig ej det föreskriva antalet tabletter
 • Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktsjuice tillsammans med detta läkemedel
 • Om du har missat en dos, dubblera ej nästkommande dos för att kompensera – fortsätt behandlingen som vanligt

Ger Amlodipin biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel har Amlodipin också visat sig ge biverkningar hos vissa brukare. Fastän inte alla patienter kommer att uppleva negativa effekter är det ändock viktigt att vara medveten om vilka det är ifall att de skulle uppstå, så att du kan kontakta akuttjänsten och be om rådgivning.

Du bör sluta ta Amlodipin och genast kontakta din vårdcentral eller akut sjukvård om du märker några symptom som indikerar en allergisk reaktion, så som:

 • Plötsligt väsande
 • Bröstsmärta
 • Andfåddhet
 • Svullnad i tunga, ögonlock, ansikte eller läppar
 • Hudreaktioner liksom utslag, nässelfeber, klåda, fjällande, blåsor, eller svullnad
 • Inflammation i slemhinnorna
 • Onormal hjärtrytm
 • Inflammation i bukspottskörteln (märkbart genom smärta i ryggen och buken)

Om vi tar hänsyn till hur ofta dokumenterade biverkningar förekommer kan vi lista dem på följande sätt2:

Frekvens Bieffekter
Vanliga (1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, sömnighet, hjärtklappning, rodnad, buksmärta, svullnad i anklarna, trötthet
Mindre vanliga (1 av 100 användare): Humörförändringar, skakningar, smakavvikelser, svimningar, svaghet, nedsatt känslighet mot smärta, kliande hud med röda fläckar, svårighet med att urinera
Sällsynta (1 av 1000 användare): Förvirring
Mycket sällsynta (1 av 10.000 användare): Sänkt antal vita blodkroppar, hyperglykemi, leverinflammation, muskelspänningar, ljuskänslighet, rörelsestörningar, nervproblem

Tänk på att detta bara är en kort sammanfattning av biverkningar. För en mer omfattande lista, se den officiella patientinformationen som kommer med varje Amlodipine-ask.

Kontraindikationer

Alla är inte lämpliga för en Amlodipin-behandling, och din läkare kan komma att avråda dig från att använda detta läkemedel i flera scenarier.

Så kan till exempel vara fallet om du för närvarande tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol
 • Itrakonazol
 • Ritonavir
 • Indinavir
 • Nelfinavir
 • Rifampicin
 • Erytromycin
 • Johannesört
 • Diltiazem
 • Verapamil
 • Dantrolen

Amlodipin kan ha betydande risker för personer som drabbats av:

 • Obstruktion i hjärtat orsakad av aortastenos
 • Hjärtinsufficiens eller hjärtinfarkt
 • Svårt fall av lågt blodtryck

Var noga med att alltid föra nära dialog med din läkare om du skulle överväga att sluta med Amlodipin, då detta kan äventyra din hälsa.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS