Klassifierat som en cyklisk behandling i form av en hormonell substitionsbehandling (HRT från engelskans Hormone Replacement Therapy). Novofem består av två sorters piller, en som endast innehåller estradiol som är en syntetiskt substans som är bioekvivalent med östrogen och ofta används i olika HRTs. Det andra pillret innehåller både estradiol och noretisteron vilket är ett syntetiskt gestagen. Både tabletterna kommer i en karta med angivna kalenderdagar, så att du lätt kan hålla koll på din behandling och ha ordning i vilken tablett som skall tas vilken dag. Som en kombinerad HRT skrivs Novofem ofta ut till personer som inte har haft menstruation på minst sex månader och som inte har genomgått hysterektomi.

Information på den här sidan:

Bör jag få HRT?

Hormonersättningsterapi skrivs inte ut till alla kvinnor som går in i klimakteriet. Menopausen är en naturlig process och medicinering är inte nödvändig för alla som genomgår det – tre av fyra kvinnor känner av obehagliga symptom under klimakteriet1, men majoriteten av dessa behöver inte medicinering. I vissa fall kan symptomen av klimakteriet bli så allvarliga att det stör i vardagliga aktiviteter. Vid det laget kan HRT komma att skrivas ut av din läkare.

Hur hjälper Novofem med klimakteriesymptom?

De flesta symptomen från klimakteriet orsakas av hormonell obalans, eller mer exakt bristen på könshormonet östrogen. På grund av detta fins HRTs på marknaden för att ge lättnad till de ibland obeagliga symptomen genom att komplettera östrogenbristen och normalisera den optimala hormonbalansen. Att bara införa extra östrogen (eller dess syntetiska motsvarighet) i systemet kan potentiellt ha svåra konsekvenser, speciellt hos kvinnor som inte har opererat bort sitt sköte.

Det har bevisats att okontrollerade ökningar av östrogen kan leda till stark förtjockning av livmoderslemhinnan, vilket avsevärt ökar risken för att utveckla cancer i livmodern. Kombinerade HRTs löser detta genom att inkludera ännu ett ämne, syntetiskt gestagen, som hjälper att hålla östrogenet inom kontroll och hindrar det från att nå en punkt där det är skadligt.

Kan jag köpa Novofem?

Ja, det är möjligt att köpa Novofem online, men bara om du redan har använd HRT förr och är ute efter att förnya ditt recept. Om det är första gången du köper Novofem kommer do fortfarande att behöva göra ett personligt besök hos en läkare och noggrant gå igenom din medicinska profil för att avgöra om du är lämplig eller ej. Om allt är som det ska och du verkar vara lämplig för medicinen så kommer du att få ett recept som direkt kan användas i ett apoteks butik eller online.

Om du vill förnya ditt recept kan du använda funktionen som finns hos många onlinekliniker i Sverige. För att köpa Novofem online kan du komma i kontakt med läkare över deras hemsida eller app. Innan ditt recept går igenom kommer du säkerligen att behöva fylla i ett formulär som anpassas efter ditt behov. Detta är för att läkaren skall kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen eller inte.

Om allt är som det ska och läkaren intygar att du är lämplig för behandlingen så kommer du att få ett recept utskrivet som direkt kan användas i butik eller apotek online.

Användning

När du använder Novofem är det av yttersta vikt att du följer instruktionerna som har getts dig av personen som skriver ut din medicin. På så sätt kommer du inte bara att öka chanserna för att behandlingen lyckas väl utan minskar också risken för oönskade biverkningar. Det rekommenderas också att du noggrant följer patietinformationen som kommer med varje paket av Novofem. Där kommer du att hitta detaljerade instruktioner för hur du bör ta medicinen.

Nedan kommer vi att skriva ut generella riktlinjer som kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur en behandling med Novofem kan se ut. Kom ihåg att det som följer på intet sätt ersätter information som du har fått från din läkare eller informationen i bipackssedeln2.

 • Ta alltid som ordinerat
 • Den typiska dosen är ett piller per dag (vid samma tidpunkt varje dag)
 • Ta tabletterna hela, med vatten om så behövs, utan att tugga eller bryta dem
 • Se till patientinformationen för information om när du bäst påbörjar behandlingen (detta kan nämligen bero på ett antal faktorer)
 • Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg så länge deta är inom 12 timmar från den vanliga tiden
 • Om mer än 12 timmar har passerat bör du bara hoppa över det och fortsätta behandlingen som vanligt
 • Novofem är en sekvens-HRT, vilket innebär att olika piller har olika innehåll och bör därför tas i en viss ordning
 • Används kalenderfunktinen på pillerkartan för att hålla koll på vilket piller du ska ta

Ger Novofem biverkningar?

Som med många medicineringar så kan vissa användare uppleva vissa oönskade biverkningar när du använder Novofem. Det är högst rekommenderat att bekanta sig med potentiella biverknigar innan du påbörjar behandlingen, så att du lätt kan skilja mellan biverkningar som är obehagliga men också ofarliga, och mer allvarliga biverkningar som du direkt bör avsluta medicineringen för och söka vård. Om Novofem inte är för dig kan din läkare rekommendera andra mediciner så som Progynon-tabletter eller plåster så som Estradot.

Biverkningar som du bör vara extra medveten om är:

 • Allergisk reaktion
 • Hjärtproblem
 • Minnesproblem
 • Stroke
 • Blodpropp
 • Bröst-, endometrial- eller äggstockscancer

Anra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Huvudvärk

·       Ömma bröst

·       Hypertoni

·       Vaginal svampinfektion

·       Buksmärta

·       Matsmältningsproblem

·       Gaser

·       Utslag

·       Myom

·       Ödem

·       Viktuppgång

·       Migrän

·       Libido-förändringar

·       Trombos

·       Illamående

·       Sjukdom i gallblåsa

·       Håravfall

·       Kramp

 

 

 

 

·       Nervositet

·       Yrsel

·       Diarré

·       Uppblåsthet

·       Akne

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att detta inte är alla biverkningar. För en mer komplett lista, se till den officiella patientinformationen som kommer med varje paket av Novofem.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – Medibas
 2. Bipackssedel – FASS