Klorafenikol är utan tvekan en av de vanligaste antibiotikakurerna för konjunktivit i Sverige. Det är inte utan anledning. De hör ögondropparna utvecklas och produceras av Santen och Trib Healthcare och har bevisats vara högst effektiv i att tackla bakteriella ögoninfektioner som ger de typiska konjunktivitsymptomen. Klorafenikol kan erhållas både som ögondroppar och som en salva som appliceras direkt på ögat. Studer har bekräftat att den här medicinen kan ge önskade resultat, det vill säga lättnad från symptomen, så snart som på 24 timmar.

Information på den här sidan:

Behöver jag behandling?

Konjunkitivit är inte ett allvarligt tillstånd och kan lätt behandlas på ett par olika sätt, beroende på den exakta orsaken. I de flesta fall kommer konjunktiviten ursprungligen från en av tre grundorsaker – irritation, allergisk reaktion eller bakteriell infektion. Konjunktivit som orsakats av irritation behöver ingen behandling, och kommer snart att försvinna av sig självt. Allergisk konjunktivit kan lätt behandlas, vanligtvis med antihistaminer, men i de flesta fall kommer dess intensitet att minska och försvinna av sig självt så snart allergenenerna inte längre påverkar en.

När det kommer till bakteriell infektion så är behandlingen absolut nödvändig, inte på grund av konjunktiviten i sig självt utan på grund av den bakteriella infektionen kan spridas och orsaka vidare komplikationer. När det behandlas i tid kan bakteriell konjunktivit lätt och framgångsrikt behandlas med medicinering så som klorafenikol eller Minims. Läkaren kommer att rekommendera en sådan behandling oavsett hur allvarliga symptomen är så länge en bakteriell infektion identifieras som orsaken.

Läs mer om tillståndet här.

Hur medicinen fungerar

Kloramfenikol är officiellt klassificerad som ett bredspektrumantibiotika. Detta innbär att dess aktvia ingrediens framgångsrikt kan användas mot en bred uppsättning bakteriestammar på grund av dess verkningsmekanism. När det introduceras i organismen kommer Kloramfenikol att hindra bakterierna från att växa genom att hämma deras produktion av vitala näringsmedel, mer specifikt ett protein som det använder för att mulitplicera sig1. Det kommer inte bara att hindra infektionen från att sprida sig, utan nedätter också integriteten i cellväggarna, vilket gör att de bakterier som finns i kroppen kommer att vara ett lätt mål för kroppens egna immunsystem som tar ut infektionen.

Kan jag köpa Kloramfenikol receptfritt online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Kloramfenikol online i Sverige, men du bör komma ihåg att den här medicinen är en antibiotika och som sådan kan den endast erhållas i genom ett giltigt recept som utfärdats av medicinsk personal. Utöver detta kan Kloramfenikol endast behandla de fall som orsakats av en bakteriell infektion, och har ingen effekt på andra orsaker, så det är viktigt att en läkare undersöker orsaken till ditt tillstånd innan du får ett recept.

Det är också på grund av detta som många onlinekliniker som opererar i Sverige inte kommer att utfärda recept för de som tar Kloamfenikol för första gången. De hänvisas istället till att personligen träffa en läkare. Om du däremot bara är ute efter att förnya ditt recept kan du göra detta relativt enkelt från hemmets ro. Kom ihåg att läkaren fortfarande kommer att be dig att fylla i ett medicinskt fomulär, så att denna kan bekräfta din lämplighet för Kloramfenikol. Du får därefter ett recept utskivet som kan användas direkt i apotekets affär eller i onlineapotek.

Hur använder jag antibiotika i ögonen?

Trots att det framförallt är känt i form av ögondroppas så kan Kloramfenikol också användas som ett oftalmisk salva. Fastän de två formerna är väldigt lika varandra när det kommer till hur de fungerar, så finna det vissa skillnader värda att nämna. Innan vi går in på det specifika skulle vi vilja nämna några viktiga punkter som gäller för båda medicinerna:

 • Ta alltid som ordinerat
 • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
 • Om du inte ser någon förbättring efter 48 timmar, kontakta din läkare

Hur använder jag Kloramfenikol ögondroppar?

 • Applicera två droppar på det påverkade området ungefär var tredje timma
 • Om din konjunktivit är särskilt allvarlig kan din läkare rekommendera än ännu högre dos
 • De första tecknen på förbättring bör vara märkbara inom 24 timmar
 • Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondropparna
 • Undvik att röra eller att andas på flasktippen
 • Luta huvudet bakåt
 • Håll tippen av flaskan nära ögat utan direkt kontakt
 • Applicera två droppar i varje öga
 • Sätt tillbaks korken efter applicering medan du fortfarande undviker att röra det med dina fingrar

Hur använder jag Kloramfenikol salva?

 • Dosen är ofta inte helt precis, utan invovlerar en mindre mängd som bör appliceras upp till fyra gånger per dag
 • För vissa kan det vara enklare att någon annan applicerar salvan för en
 • Tvätta händerna innan användning
 • Försök att undvika att röra öppningen på tuben efter att du har öppnat den
 • Luta huvudet bakåt och kolla uppåt medan du försiktigt för ner det nedre ögonlocket för att blotta den nedre delen av ögongloben
 • Applicera dosen här
 • Dosen är ofta ordinerad till 1cm längs insidan av ögonlocket

Ger Kloramfenikol biverkningar?

Innan du påbörjar behandlingen bör du bekanta dig med biverkningarna som kan uppstå i samband med användningen av medicinen. Det bästa sättet att göra det är att kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen direkt alternativt se till patientinformationen som kommer med varje paket av Kloramfenikol2. I vilket fall bör du kunna få detaljerad information om vad som möjligtvis kan gå fel därifrån. Om detta läkemedel inte är lämpligt för dig kan du se till alternativa behandlingar så som Fucithalmic.

Fastän Kloramfenikol är en relativt säker medicinering så känner vi till vissa biverkningar hos de som är extra mottagliga för dem. Det finns till och med viss scenarion då akut vård kan vara nödvändig. Så kan vara fallet om du upplever något av följande:

 • Allergisk reaktion
 • Väsande
 • Feber
 • Svullnad i ansiktet
 • Utslag
 • Svulnad i läppar eller tungar
 • Förändringar i blodvärdet
 • Du får lätt blåmärken
 • Problem med immunsystemet

Om du märker av skarp smärta, långvarig irritation, svullnad eller ökad känslighet för ljus efter att administrerat Kloramfenikol bör du tvätta ögonen i 15 minuter och direkt kontakta din läkare eller akut sjukvårdsmottagning.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS