Konjuktivit är ett medicinskt tillstånd som definieras av en karaktäristisk rodnad och vattnighet i ögonen och i vissa fall av produktionen av extra slem i ögat. Detta kan orsakas av olika saker, bland annat bakteriella infektioner i ögat och allergiska reaktioner. Fastän diagnosen ofta ställs för barn, äldre och de med försvagat immunsystem (ofa på grund av användning av immunsuppressiva medel) så kan konjunktivit drabba alla, oavsett ålder, kön eller någon liknande faktor. Det här tillståndet är inte i sig självt farligt, men det bör ändå behandlas så snart det upptäcks för att undvika vidare komplikationer i de fall så konjunktivit orsakas av en bakteriell eller viral infektion.

Information på den här sidan:

Konjunktivit och allergier

Allergiska reaktioner är antagligen den vanligaste orsaken till konjunktivit. I dessa fall utlöses reaktionen av naturligt förekommande ämnen, som en respons till att kroppen uppfattar ämnet som irriterande och som ett hot. Det gör att försvarskemikalierna börjar att ansamlas i blodkärlen i ögat (förutsatt att detta är kontaktpunkten mellan allergenen och kroppen) där den sedan orsakar en inflammation.

Konjunktivit på grund av bakerieinfektion

Konjunktivit som orsakas av en bakteriell infektion kan vara förvånansvärt lik den av en allergisk reaktion, där blodkärlen i delen av ögat som kallas konjunjtiva vidgas på grund av inflammation1. Detta ger de karaktäriska symptomen av rodnad och vattnighet i ögonen2. Konjunktivit orsakas av en infektion uppstår när ögat utsätts för skadliga bakterier och som sådan kan det framgångsrikt behandlas med antibiotika som appliceras direkt på ögat. Detta gör att antibiotika i form av ögondroppar eller salvor är förstahandsvalet för behandling av den här sortens konjunktivit, där Kloramfenikol och Fucithalmic är några av de vanligaste.

Hur hjälper antibiotika med konjunktivit?

Medicinerna som har nämnts ovan delar en likhet – hur de verkar. De agerar genom att hindra bakterier som finns i ögat från att multipliceras och, därmed, hindrar infektioner från att spridas. Grunden till den här approachen är dess aktiva ingrediens som fungerar genom att hindra den biokemiska processen som är livsnödvändig för bakterierna. Mer specifikt stoppar den bakterierna från att generera det protein som är av vital vikt för deras fortlevnad och förökning.

De försvagade bakterierna kommer sedan att vara ett lätt mål för kroppens immunförsvar, som sedan kan hantera infektionen och eliminera de obehagliga symptomen. I de flesta fall kommer 48 timmar att vara nog för att märka förbättring. Om däremot mer än 48 timmar har gått sedan behandlingen påbörjats och du inte har sett någon förbättring bör du kontakta din läkare för att se vad du ska göra härnäst.

Kan jag köpa konjunktivitbehandling online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa medicin för konjunktivit online i Sverige. Det exakta utformningen för din behandling är beroende av huruvida du har konjunktivit som orsakats av allergi eller bakterier. Oavsett det kan både antibiotika och antihistaminer erhållas i Sverige genom ett giltigt recept utfärdat av medicinsk personal. Om du söker efter ett via en onlineklinik kommer du att få fylla i ett medicinskt, personligt utformat formulär som hjälper läkaren att avgöra om du är lämplig för behandlingen. Om allt är som det ska kommer ett recept att skrivas ut och kan användas omedelbart online eller direkt i ett fysiskt apotek.

Vilka olika sorters behandlingar finns det?

Eftersom konjunktivit kan orsakas av ett antal olika faktorer så finns det också ett stort antal behandlingsformer som alla siktar in sig på grundorsaken till tillståndet. Som nämnt kommer valet för vilken av dessa du får komma från din läkare som också kommer att diagnostisera orsaken för din sjukdom. Efter detta kommer hen att noggrant se till din medicinska profil och historia så att läkaren kan avgöra om medicinen är lämplig för dig.

När det kommer till allergisk konjunktivit som orsakas av diverse luftburna allergener så som pollen eller samm kommer antihistaminer ofta att skrivas ut som behandling. De flesta är relativt liknande när det kommer till verkningsmekanism och potentiella biverkningar. Den största skillnaden är koncentrationen och den aktiva ingrediensen. På grund av detta kan mottaglighet för biverkningarna spela en viktig roll i läkarens övervägande av din lämplighet.

Bakteriellt orsakas konjunktivit å andra sidan kan framgångsrikt behandlas med antibiotika genom salvor eller ögondroppar då detta är det mest effektiva och säkra sättet att snabbt behandla infektionen och ge lindring från symptomen. Vanligt utskrivna antibiotikasorter för den här sortens behandling är Fucihalmic, Minims och CHloamphenicol.

Biverkningar av konjunktivitbehandling

Fastän både antibiotika och antihistaminer har ett antal kända biverkningar så är de flesta behandlingar för konjunktivit förvånansvärt säkra. Detta på grund av att de påförs topiskt och lokalt, vilket innebär att dess aktivitet för det mesta är begränsad till ögonen. På grund av detta kommer det kanske inte som en förvåning att de vanligast dokumenterade biverkningarna inkluderar kort- och långvarig suddig syn direkt efter applicering och mild irritation av ögat eller ögonlocket.

Källor:

  1. Mer om tillståndet – Internetmedicin
  2. Ögoninfektion – Medibas