Allergier är väldigt vanliga och fler och fler drabbas varje år. Det finns många olika typer av allergier där symtomen kan variera från milda till potentiellt livshotande. Det är även en av de viktigaste faktorerna bakom orsakerna och allvarligheten av astma. Effektiva alternativ för förebyggande och behandling och finns tillgängliga för de flesta allergier.

Information på den här sidan

Allergier uppstår när en persons immunsystem svarar på substanser i miljön som annars är helt ofarliga för de flesta människor. Dessa substanser är mer kända som allergener och finns i damm, hos djur, insekter, mögel, mat och en del mediciner.

Atopiska tendenser

Atopi är den genetiska (ärftliga) tendensen att utveckla allergiska sjukdomar. Människor med atopi sägs vara atopiska.

När atopiska människor utsätts för allergener kan de utveckla ett immunsvar som orsakar allergisk inflammation (rodnad och svullnad).

Detta kan orsaka symtom i:

 • Näsa och / eller ögon – hösnuva (allergisk rinit / konjunktivit)
 • Hudeksem, nässelfeber (urtikaria)
 • Lungorna – astma

Ett ämne som är ett allergen för en person behöver inte vara det för en annan – alla reagerar olika. Sannolikheten (eller risken) för att utveckla detta tillstånd ökar om andra familjemedlemmar lider av allergi eller astma.

Vad händer när man får en allergisk reaktion?

När en person som reagerar på ett särskilt allergen uppkommer en allergisk reaktion. Detta börjar med att allergenet (som till exempel pollen) kommer in i kroppen, vilket utlöser gör att immunsvaret reagerar och skickar ut antikroppar. Antikropparna är fästa vid speciella celler, som kallas mastceller. När pollen kommer i kontakt med antikropparna reagerar mastcellerna genom att frisätta vissa ämnen, varav ett av dessa är histamin. När frisättningen av histamin beror på en allergen kan den resultera i svullnad och inflammation vilket kan vara extremt irriterande och obehaglig. Detta är särskilt vanligt hos barn. Vissa allergier kan försvinna när ett barn blir äldre, även om många kommer att fortsätta att ha besvär även som vuxna. Även vuxna kan utveckla allergier mot saker som de inte tidigare reagerat på.
Allergiska reaktioner uppträder vanligen inom några minuter efter exponering för en allergen.

Dessa kan orsaka:

 • Nysning
 • Rinnande eller blockerad näsa
 • Röda, kliande, rinnande ögon
 • Väsande ljud och hosta
 • Rödhet och kliande utslag
 • Förvärrade astma eller eksemsymtom

De flesta reaktionerna är milda, men ibland kan en allvarlig reaktion som kallas för anafylax eller anafylaktisk chock förekomma. Detta är en medicinsk nödsituation och kräver akut behandling.
Liknande reaktioner kan uppstå av vissa kemikalier och tillsatser, men om de inte involverar immunsystemet är de istället kända som ”biverkningar” och inte ”allergier”.

Överblick över olika allergier

Några saker folk är allergiska mot är:

 • Dammkvalster
 • Pollen (gräs, ogräs eller trä)
 • Livsmedel som jordnötter, mjölk, soja, skaldjur och ägg
 • Katter och andra pälsdjur som hundar, hästar, kaniner och marsvin
 • Insektbett och bett
 • Mögel – dessa kan frigöra små partiklar i luften som du kan andas in
 • Medicinering – inklusive ibuprofen, aspirin och vissa antibiotika
 • Latex – Används för att göra några handskar och kondomer
 • Hushållskemikalier – inklusive de i tvättmedel och hårfärger

Vanliga allergier

Allergi tenderar att vara vanligare hos barn jämfört med vuxna. Astma, allergisk rinit, eksem och matallergi står för en betydande del av arbetsbelastningen som läkare behöver hantera i primärvården. Det rapporteras att över hela världen har ungefär 1 av 8 barn astma, 1 av 13 har eksem och 1 till 8 har allergisk rinit.

Astma

Astma är en vanlig, långvarig eller kronisk sjukdom. Individer med astma har mycket känsliga luftvägar som blir ont och stramas när de andas in triggers. Detta kan orsaka täthet i bröstet och väsande andning och göra det svårare att andas.

De flesta med astma som får rätt behandling – och tar den på rätt sätt – kan kontrollera sina symptom och leva helt normala liv.

Ditt luftvägar transporterar luft in och ut ur lungorna. Om du har astma kan du vara väldigt känslig för olika triggers. Vissa saker utlöser musklerna runt luftvägarna för att dra åt, vilket gör luftvägarna smalare. Luftvägarna är också inflammerade som orsakar uppbyggnad av sputum. Detta gör luftvägarna ännu smalare. Med smala luftvägar är det svårare att få luft in och ut ur lungorna.

Astma drabbar ofta samma familj och personer med detta tillstånd – särskilt de som är under 16 år – har högre risk att drabbas.

Det finns olika typer av astma. Astma i samband med allergi börjar vanligtvis hos barn. Vissa människor utvecklar emellertid astma som vuxna, och detta är ofta inte förknippat med triggers.

Vissa människor kan utveckla astma genom att andas in individuella ämnen flera gånger, särskilt när de är på jobbet, till exempel när de sprayar målarfärg, bakar och svetsar.

Några vanliga astmasymtom:

 • Andnöd
 • Wheezing – gör ett ljud som en visselpipa när du andas ut
 • Täthet i bröstet
 • Hosta

Ibland kan andningsvägarna bara smalna till lite, vilket resulterar i milda symptom. Vissa människors luftvägar kan emellertid bli så smala att de inte kan få tillräckligt med syre i lungorna och blodbanan. Detta är mycket farligt och kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Matallergi

Kroppens immunsystem håller dig hälsosam genom att bekämpa infektioner och andra faror mot en god hälsa. En matallergiereaktion uppstår när immunsystemet överreagerar på mat eller en substans i maten du äter, och identifierar det som en fara och utlöser ett skyddande svar.

Även om detta tenderar att inträffa i familjer är det omöjligt att förutsäga om ett barn kommer att ärva en förälders matallergi, eller om syskon kommer ha ett liknande tillstånd. Några studier visar på att yngre syskon till ett jordnötsallergi barn också kommer att svara på jordnötter.

Symptom på matallergi kan variera från mild till svår. Bara för att en första reaktion orsakar få problem betyder inte att alla reaktioner kommer att vara lika; En mat som utlöste endast svaga symptom vid ett tillfälle kan orsaka svårare symtom en andra gång.

De allvarligaste reaktionerna är anafylaxi – en livshotande reaktion i kroppen som kan försvaga andningen, orsaka en dramatisk minskning av blodtrycket och påverka hjärtfrekvensen. Anafylax kan inträffa inom några minuter efter exponering för utlösaren. Det kan vara dödligt och måste behandlas snabbt med en injektion av epinefrin (adrenalin).

Medan vissa livsmedel kan orsaka biverkningar representerar åtta typer av mat cirka 90 procent av alla reaktioner:

 • Ägg
 • Mjölk
 • Jordnötter
 • Nötter
 • Fisk
 • Skaldjur
 • Vete
 • Soja

Symptom på en reaktion kan innefatta hud, mag-tarmkanalen, hjärt-kärlsystemet och andningsorganen. De kan visa sig på ett eller flera av följande sätt:

 • Kramper och / eller magkramper
 • Utslag
 • Andnöd
 • Väsande andning
 • Upprepad hosta
 • Cirkulationsfel
 • Stram, hes hals; svårt att svälja
 • Svullnad i tungan, påverkar förmågan att tala eller andas
 • Svag puls
 • Svart eller blå färgning av huden
 • Yrsel
 • Anafylax, en potentiellt livshotande reaktion som kan försvaga andningen och skicka kroppen till chock; reaktioner kan också påverka olika delar av kroppen (till exempel magontvär med åtföljande utslag)

Allergier som kan orsaka utslaag

Exsem

Eksem, även känd som atopisk dermatit, påverkar mellan 10 och 20 procent av barnen och 1 till 3 procent av vuxna. Ett vanligt symptom på eksem är torr, röd, irriterad och kliande hud. Ibland, speciellt när det är infekterat, kan huden ha en liten vätskesäker chock som oser en klar eller gulaktig vätska. Människor med eksem har ofta en familjehistoria av allergier.

Utslag

Hives (urticaria) är röda chocker eller ”knoppar” som uppträder på kroppen. Villkoret kallas akut urtikaria om den inte varar längre än sex veckor och kronisk urtikaria om den varar i sex veckor eller mer. Akut urtikaria orsakas oftast av exponering av allergener eller av en infektion. Orsaken till kronisk urtikaria är till stor del okänd.

Kontakteksem

Kontaktdermatit är en reaktion som uppstår när huden kommer i kontakt med ett irriterande eller allergen. Symtom kan inkludera utslag, blåsor, klåda och brännande känsla på huden.

Tvål, rengöringsmedel, schampon – eller till och med för stor exponering av vatten – kan alla orsaka kontaktdermatit. Andra föremål som kan orsaka reaktioner är metaller (som nickel, en komponent i rostfritt stål och andra legeringar som används för att göra smycken), lim, nagellack, nuvarande medicinering, växter och latexhandskar.

Ibland kan ett allergen inte orsaka hudreaktioner om inte huden utsätts för solljus. Detta tillstånd kallas fotallergisk kontaktdermatit. Det kan uppstå med produkter som rakning, solskyddsmedel och parfymer.

Pollenallergi

Allergisk rinit är allmänt känd som höfeber. Men du behöver inte utsättas för hög för att få symtom. Och i motsats till vad namnet antyder behöver du inte ha feber för att ha stor beröm.
Rhinit tar två olika former:

Årstider: Symptom på säsongsallergisk rinit kan inträffa under våren, sommaren och början av hösten. De orsakas oftast av känslighet för luftburna mögel eller pollen från gräs, träd och ogräs.

Årliga besvär: Personer med allvarliga allergiska rinitbesvär symptom året runt. Det är vanligen orsakat av damm, djurhår, insekter eller mögel. Underliggande eller dolda matallergier orsakar sällan fleråriga symptom.

Vissa människor kan uppleva båda typerna av rinit, med fleråriga symtom förvärras under vissa pollensoner. Det finns också icke-allergiska orsaker till rinit, inklusive irritationer som cigarettrök eller annan rök, parfymer, rengöringsmedel och andra starka lukter.

Symptom på hösnuva:

 • Rinnande näsa
 • Kliande ögon, mun eller hud
 • Nysningar
 • Skador på grund av blockering eller överbelastning
 • Trötthet (ofta rapporterad på grund av dålig sömnkvalitet på grund av nasal obstruktion)

Hösnuva triggers:

 • Utomhusallergener, som pollen från gräs, träd och ogräs
 • Inomhusallergener, som djurhår, damm och mögel
 • Irriterande ämnen, som cigarettrök, parfym och dieselutsläpp

Hönsuvabehandling – vad du kan göra själv

 • Undvik utlösare genom att göra ändringar i ditt hem och ditt beteende.
 • Håll fönstren stängd under pollenperioder; Använd luftkonditionering i hemmet och bilen.
 • Använd glasögon eller solglasögon när du är ute för att hålla pollen ur sikte.
 • Använd ströskydd (filtar) för att begränsa exponeringen för damm och avfuktare för att kontrollera mögel (om du känner lukten av mögel har du troligtvis mögel).
 • Tvätta händerna efter att ha klappat ett djur.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av allergi beror på vad du reagerar på. I många fall kan din läkare erbjuda råd och behandling. De kommer att råda dig att vidta åtgärder för att undvika exponering av ämnet du reagerar på och rekommendera mediciner för att kontrollera dina symtom.

Om dina allergier är så allvarliga att de stör din livskvalitet är det viktigt att se en läkare för att identifiera vad du är allergisk mot och för att få tillgång till det receptbelagda alternativet.

Läkemedel för svaga allergier finns tillgängliga på ett apotek utan recept, men fråga alltid din läkare eller läkare innan du börjar med nytt läkemedel då de inte passar alla.

Testa dig för allergier

Om du tror att du har allergier berätta för din läkare om de symptom du har, när de uppstår, hur ofta de uppstår och om något verkar utlösa dem.

Din läkare kan ge råd och behandla milda symptom med en klar orsak.

Om det är allvarligare eller det är inte klart vad du svarar på, kan du bli hänvisad till allergitestning hos en specialist allergiklinik.

Pricktest

Pricktest är en av de vanligaste allergitesterna.

Detta genomförs genom att sätta en droppe vätska på underarmen som innehåller ett ämne som du kan vara allergisk mot. Huden under droppen sticks sedan försiktigt med en nål. Om du är allergisk mot substansen, kommer en kliande röd blåsan att inträffa inom 15 minuter.

Hudtestet är smärtfritt och mycket säkert. Se till att du inte tar antihistaminer före provet eftersom de kan störa resultaten.

Blodprov

Blodprov kan användas istället för eller som komplement till pricktest för att diagnostisera vanliga allergier.

Ett prov av ditt blod tas bort och analyseras för specifika antikroppar som produceras av immunsystemet som svar på ett allergen.

Patchtest

Patchtester används för att undersöka en typ av eksem som kallas kontaktdermatit, vilket kan bero på att din hud utsätts för ett allergen.

En liten mängd av det misstänkta allergenet läggs till speciella metallskivor, som sedan limmas på huden i 48 timmar och övervakas för en reaktion.

Eliminering av diet

Om du har en misstänkt matallergi kan du råda dig att undvika att äta en viss mat för att se om dina symtom blir bättre.

Efter några veckor kan du bli ombedd att äta maten igen för att kontrollera om du har en annan reaktion.

Försök inte göra det själv utan att diskutera det med en kvalificerad sjukvårdspersonal.

Utmaningstestning

I vissa fall kan ett test som kallas matutmaning också användas för att diagnostisera livsmedelsallergi.

Under testet får du maten du tycker du är allergisk mot i ökande mängder, för att se hur du reagerar under noggrann övervakning.

Detta test är mer riskabelt än andra typer av test, eftersom det kan leda till en allvarlig reaktion, men är det mest korrekta sättet att diagnostisera livsmedelsallergi. Och utmaningstestning utförs alltid på en klinik där en allvarlig reaktion kan behandlas om den utvecklas.

Allergitest-kit

Användning av kommersiella testuppsättningar rekommenderas inte. Dessa tester är ofta av lägre standard än de som erbjuds av ackrediterade privata kliniker och anses generellt vara opålitliga.

Testerna ska tolkas av en kvalificerad proffs som har detaljerad kunskap om dina symtom och medicinska historia.

Läkemedel mot allergier

Generellt finns det inga botemedel mot allergier, men det finns flera typer av läkemedel tillgängliga – både över disk och receptbelagd – för att underlätta och behandla irriterande symtom som tät och rinnande näsa. Dessa läkemedel inkluderar som vanligt antihistaminer, dekongestiva medel, kombinationsmedel, kortikosteroider och andra. Några av de mest använda medicinerna är Avamys och Aerius, som behandlar allergier som hönsfeber snabbt och effektivt.

Å andra sidan rekommenderar vi alltid att du letar efter och konsulterar en medicinsk professionell innan du försöker potentiellt behandla allergi. Det är viktigt att testa den allergi du ska behandla. Idag finns det ett brett utbud av onlinemedicin, vi rekommenderar att du handlar online utan någon form av samråd innan du köper. En möjlighet kan vara en konsultation på nätet.