Famvir är ett läkemedel som används för behandling av flera olika herpesvirus. Det är ett effektivt sätt att behandla utbrott av bland annat genital herpes – en infektion som både kan vara smärtsam och beklämmande. Idag finns det ingen behandling som tar bort viruset helt och hållet men Famvir kan stoppa och förebygga utbrott så att viruset inte utvecklas ytterligare. På detta sätt hämmas symtom såsom brännande och kliande hud och låter sedan kroppens egna immunsystem ta hand om resten.

Förutom behandling av genital herpes kan läkemedlet också användas för att behandla bältros och munherpes hos personer med nedsatt immunförsvar.

Information på den här sidan

Hur verkar Famvir?

Famvir är ett antiviralt läkemedel och innehåller den verksamma substansen famciclovir. Den ser till att hämma det virus som gett upphov till infektionen så att den inte sprider sig och förvärrar situationen. På detta sätt kan herpesutbrottet hållas nere. När spridningen av utbrottet har stoppats kan kroppens egna immunförsvar ta över.

Herpesviruset växer snabbt tidigt i infektionen så det är viktigt att påbörja behandlingen så fort som möjligt efter att du märkt av de första symtomen. Herpes kan kännas igen på att huden kring könet bränner och kliar. Det kan även bildas blåsor.

Använder du läkemedlet för att behandla bältros eller munherpes är det samma princip som gäller.

Användning

Famvir tas i tablettform och finns i doser på 250mg och 500mg. Doseringen varierar från person till person beroende på svårighetsgraden av dina symtom, om ditt immunförsvar är nedsatt eller inte och vilken sjukdom det är som du ska behandla.

Om du ska behandla genital herpes och har ett normalt fungerande immunförsvar rekommenderas det att du tar 250mg tre gånger om dagen fem dagar i streck. Detta gäller från och med det första utbrottet som även brukar vara det värsta.

Om du drabbas av ytterligare utbrott bör du fortsätta ta 125mg två gånger om dagen i totalt fem dagar. Får du återkommande utbrott bör du ta 250mg två gånger dagligen då detta kan förebygga ytterligare utbrott.

Följ alltid en läkares anvisningar när det gäller dosering. Läkaren anpassar doseringen efter din situation. Ibland behövs doseringen tas under en längre tid och om du har njurproblem kan din läkare ordinera en lägre daglig dos.1

Nedsatt immunförsvar

Om du har nedsatt immunförsvar kan du behöva ta en högre dosering av Famvir. Det kan också ta längre tid innan läkemedlet lyckas bekämpa infektionen. Eftersom ditt immunförsvar har problem att själv bekämpa infektionen krävs därmed en större mängd av medicinen. Detta gäller även för många andra läkemedel om man har ett nedsatt immunsystem.

Vid ditt första utbrott av herpes rekommenderas det därför att du tar 500mg Famvir två gånger om dagen i sju dagar för att få bukt på symtomen. För att förebygga ytterligare utbrott kan du fortsätta ta 500mg två gånger dagligen.

3 funderingar kring användandet av Famvir

#1: Kan jag ha sex?
Nej, du bör inte ha sex medan du behandlas med Famvir och har herpesutbrott. Även när du inte har utbrott kan du föra över sjukdomen och bör därför alltid använda kondom i sexuella sammanhang.

#2: Kan alla använda läkemedlet?
De allra flesta kan använda Famvir för behandling av Herpes. Du bör dock alltid upplysa din läkare om du har nedsatt immunförsvar eller lever- och njurproblem då dosen i dessa fall måste justeras. Ammar du eller är gravid bör du diskutera ditt användande av läkemedlet med en läkare.

#3: Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?
Om du glömmer att ta en dos så försök att ta den så snart som möjligt och fortsätt sedan att ta den som vanligt. Du bör inte ta två tabletter inom en timme, är detta fallet ska du hoppa över en av doserna och sedan fortsätta som normalt.

Ger Famvir biverkningar?

Precis som andra mediciner finns det några biverkningar kopplade till användandet av Famvir. De allra flesta använder Famvir helt problemfritt och utan biverkningar. Det är ändå viktigt att vara medveten om vilka risker användandet av Famvir för med sig.

Den allra vanligaste biverkningen av Famvir är huvudvärk. Till andra mer vanliga biverkningar räknas även diarré, illamående, buksmärtor och kräkningar. En del upplever även klåda och utslag på huden.

Utöver dessa biverkningar kan det även uppstå mer allvarliga biverkningar. Hit hör bland annat allergiska reaktioner till. Några exempel på allvarliga biverkningar är:

  • Svåra blåsor på huden eller slemhinnor
  • Oförklarliga blåmärken eller näsblödningar
  • Svullnad under huden
  • Tecken på gulsot
  • Lila, kliande, brännande hudfläckar

Upplever du några allvarliga biverkningar är det viktigt att du kontaktar en läkare som kan se över din behandling. Det är också viktigt att informera din läkare om eventuella andra läkemedel som du tar samtidigt som Famvir.2

Vad är fördelarna med Famvir?

Genital herpes kan vara en mycket obehaglig könssjukdom och smärtsam upplevelse när det väl brutit ut. Famvir kan hjälpa till med att stoppa utvecklingen av utbrottet och möjliggör sedan för immunförsvaret att själv gå in och bekämpa det sista som är kvar av infektionen.

Famvir är en effektiv tablettbehandling som verkar inifrån. Detta är en fördel jämfört med många andra behandlingsmetoder av herpes som istället kommer i krämform. Dessa måste först tränga in i huden innan de verkar och är ofta begränsade till mindre utbrott och munsår.

Påbörja behandlingen online

Har du blivit diagnoserad med genital herpes eller har du upptäckt symtom som är förknippade med sjukdomen? Isåfall är det viktigt att du snabbt kommer igång med behandlingen. Ju snabbare du startar din behandling desto mer effektiv kommer den att vara.

Det kan vara svårt att få en tid på vårdcentralen samma dag vilket gör det svårt att komma igång med behandlingen så snabbt som möjligt. Det kan därmed vara en fördel att köpa Famvir på en onlineklinik. Du får fylla i ett frågeformulär över dina symtom och sjukdomshistoria som en läkare sedan går igenom och bedömer huruvida du är i behov av behandling eller inte. Om det visar sig att du är i behov av Famvir får du ett recept utskrivet och behandlingen skickas hem till dig direkt på posten, ofta redan nästa dag. På detta sätt kommer du snabbt och enkelt igång med din behandling och kan snart slippa besvär.

Källor:

  1. Information om läkemedlet – FASS
  2. Information om herpes – 1177 Vårdguiden