Det finns många sjukdomar som smittas genom sexuell kontakt. De olika könssjukdomarna kan ha väldigt olika symtom, med allt från feber till vårtor, men gemensamt har de att de inte är så roliga att drabbas av. Som tur är finns det idag många effektiva behandlingar och bromsmediciner som kan hjälpa dig med dina besvär.

Har du många sexpartners har du en större risk att drabbas av könssjukdomar. Symtomen kommer ibland inte förrän långt efter man blivit smittad och det är därför extra viktigt att testa sig för att undvika otrevliga konsekvenser och för att inte sprida sjukdomen ytterligare. En del sexuellt överförda sjukdomar ingår i Smittskyddslagen och du måste därmed enligt lag testa dig ifall du anar att du kan ha smittats.

Här kan du läsa vidare om några av de vanligaste könssjukdomarna, vad du ska göra ifall du drabbas och vilka förebyggande åtgärder som finns.

Information på den här sidan

Hur sprids könssjukdomar?

Du har som störst risk att drabbas av könssjukdomar ifall du har vaginala eller anala samlag. Det finns även könssjukdomar som sprids genom oralsex, hud och sexleksaker. Sjukdomarna sprids främst genom att slemhinnorna i könsorganet, munnen eller ändtarmen kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Könssjukdomar kan även överföras via sperma och slidsekret.

Du behöver dock inte ha sex för att drabbas av en könssjukdom. Beroende på vilken smitta det handlar om kan den även spridas genom bland annat blod, amning och ickesexuella hudkontakter.

Symtom

Eftersom det finns ett stort antal sjukdomar som kan spridas sexuellt är även symtomen många. Du kan drabbas av utslag, blåsor eller så svider det när man kissar. Några vanliga symtom på en sexuellt överförd smitta inkluderar:

 • Smärta vid sex eller urinering
 • Mycket eller annorlunda flytningar
 • Blåsor eller utslag

En del könssjukdomar ger inga symtom alls och kan bryta ut efter flera år. Det finns därför en risk att man går runt med en infektion länge innan man märker av den alls, något som ökar risken att smittan sprids vidare. Det är därför viktigt att kolla sig för könssjukdomar regelbundet för att inte riskera att bära på något och smitta det vidare. Det finns även en risk att kroppen skadas invändigt medan man ovetande bär på smittan. 1

Några vanliga könssjukdomar

En del könssjukdomar är vanligare än andra att drabbas av. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka symtom man ska hålla koll på för att kunna motverka att sprida smittan ytterligare.

Klamydia

Klamydia är idag både vanligaste och snabbast spridande könssjukdomen. Många av de drabbade drabbas inte av några kraftiga symtom och kan därmed gå med smittan länge. Detta ökar risken att drabbas av kroniska inflammationer i äggledarna och konsekvenser såsom sterilitet och graviditet utanför livmodern.

De som drabbas av symtom kan få flytningar från penis eller livmoderhals och svidande eller brännande känsla i könsorganen som blir särskilt påtaglig när man kissar.

För att diagnosera klamydia görs ett urinprov alternativt en provtagning med bomullspinne från urinrör och livmoderhals.

Det är enkelt att behandla klamydia. Det enda som behövs är en kort antibiotikakur. Då det kan ta ett tag innan behandlingen verkat fullt ut kan det vara bra att göra ett kontrollprov för att se att allt gått rätt till.

Klamydia omfattas av Smittskyddslagen.

Herpes

Herpes orsakas av herpessimplex virus, även kallat HSV. Det finns två typer av herpes som båda i de flesta fall överförs sexuellt. HSV-1 brukade vanligtvis leda till munherpes men idag rapporteras fler och fler fall av genital herpes då det spridits vidare genom oralsex. HSV-2 leder i de flesta fall till genital herpes. Kännetecknen för herpes dyker oftast upp inom en vecka efter att man blivit smittad men det kan även ta längre tid.

Ett vanligt symtom på herpes är små, vätskefyllda blåsor. Dessa kan vara väldigt smärtsamma och klia ifall de brister. Vanligtvis läker de av sig självt och lämnar inga bestående ärr. Man kan även få feber, svullnad och ont i lymfkörtlarna, samt känna sig allmänt hängig. Utbrotten kommer i perioder där den första normalt är den mest smärtsamma. För de allra flesta blir utbrotten sedan mindre smärtsamma och uppstår mer och mer sällan.

Det finns inget botemedel mot herpes. Istället får man använda sig av bromsmedel som bidrar till att utbrotten inte varar lika länge och förmildrar symtomen. Samma läkemedel bidrar även till att minska risken att smitta andra. Du ska alltid vara medveten om smittorisken då HSV kan spridas trots att inga symtom syns.

Det är viktigt att skydda kvinnor som försöker bli eller är med barn. Herpes kan nämligen vara väldigt farligt för spädbarn.

Gonorré

Gonorré orsakas av en bakterie som kan ge infektioner i könsorganen, svalg och ändtarm. De flesta märker knappt av några symtom på gonorré, men några kännetecken är gulvita flytningar, sveda vid urinering och klåda. Framförallt kvinnor saknar tydliga symtom och kan därmed gå runt länge utan diagnos. Detta kan ha allvarliga konsekvenser då en obehandlad infektion kan leda till sterilitet. Hos gravida kan smittan även leda till för tidiga värkar och allvarliga hälsoproblem hos fostret.

För att diagnosera gonorré görs ett prov på bakterier från urinrör, livmoderhals, svalg och ändtarm. Behandlingen sker sedan med antibiotika.

Gonorré omfattas av Smittskyddslagen.

Syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie och kan gå obemärkt länge. Sjukdomen kan ha mycket allvarliga konsekvenser om den lämnas obehandlad men är som tur är ovanlig i Sverige.

Det första symtomet på syfilis inkluderar oömma sår kring genitalierna och ändtarmsöppningen, ibland även på läpparna. Senare kan dessa sår spridas och man får även symtom som kan liknas vid en influensa. Känner du dig trött i musklerna, har feber och halsont i samband med utslag bör du kontakta en läkare omedelbart.

Lämnas sjukdomen obehandlad försvinner dessa symtom för att sedan komma tillbaka efter några år då den kan ge allvarliga konsekvenser såsom skador på det perifera nervsystemet, hjärnskador och död.

När syfilis upptäcks i de tidiga stadierna behandlas det lätt med en antibiotikakur.

Kondylom

Kondylom orsakas av viruset Humant Papillomvirus (HPV) och ger vårtor på könsorganen. HPV påverkar även cellförändringar i könsorganen.

Fler och fler drabbas av könsvårtor. Ibland märker man inte att man drabbats av kondylom då det kan gå flera månader till att du börjar utveckla några symtom. Vårtorna kan både vara blomkålsliknande eller platta. Oftast förekommer de omkring penishuvudet, blygdläppar och ändtarm. I en del fall har även kondylom i munhåla och svalg rapporterats. Är du gravid, har diabetes eller nedsatt immunförsvar kan dina symtom förvärras.

För att diagnosera kondylom måste man inspektera det drabbade området. Är du smittad kan du få behandling utskrivet av din läkare. Fungerar inte behandlingen kan du behöva gå till en hudläkare. Det kan vara svårt att få bort vårtor och behandlingen kan därmed i en del fall bli långdragen.

HPV som orsakar kondylom kan även orsaka flera olika cancerformer på könsorganen. Det finns inget botemedel men HPV är en könssjukdom du kan vaccinera dig mot. Vaccin mot HPV skyddar dig mot de cancerformer infektionen kan leda till. I de flesta fall leder en HPV-infektion inte till cancer.

HIV/AIDS

HIV-viruset ger sig på kroppens immunförsvar och är den mest allvarliga av alla könssjukdomar. EN HIV-smittad person blir mycket lättare smittade av infektioner som en vanlig person inte hade haft några problem med. Detta kan ha livshotande konsekvenser. Först upptäcktes sjukdomen bland homo- och bisexuella män samt bland människor från söder om Sahara och Karibien. Den sprids nu mer och mer även bland heterosexuella. Du är särskilt utsatt om du är ung och reser mycket, har många sexparters, eller är sprutnarkoman.

Viruset finns bland annat i sperma och slidsekret. Vid sex bildas små sår på könsorganen och genom dessa kan viruset smitta. Det kan ta många år innan man upptäcker några symtom på HIV. Lämnas infektionen obehandlad kan det leda till att den insjuknade drabbas av AIDS. Medan en del är helt symtomfria får andra bland annat feber, diarré och svettningar.

Man måste påvisa HIV-antikroppar i blodet för att kunna göra en diagnos, något som kan ta upp till tre månader att utvecklas. Misstänker man att man har drabbats av HIV ska man därmed inte ha oskyddat sex förrän man fått sina provsvar.

Det finns inget botemedel mot varken HIV eller AIDS. Det finns dock många effektiva bromsmediciner som gör att en person som drabbats kan leva sitt liv precis som om hen inte var smittad. Sätts behandlingen igång tidigt i sjukdomsförloppet kan en HIV-infekterad person leva lika länge som någon utan HIV.

HIV ingår i Smittskyddslagen.

Hur diagnoseras könssjukdomar?

För både din egen och andras skull är det viktigt att du testar dig för könssjukdomar ifall du haft oskyddat sex. En del könssjukdomar ingår även i Smittskyddslagen och du är därmed enligt lag tvungen att testa dig ifall du tror dig ha drabbats av någon könssjukdom. Det kostar inget att testas för sjukdomar som ingår i Smittskyddslagen.

Du kan testa dig på en vårdcentral, gynekologisk mottagning eller ungdomsmottagning. Det finns även specialiserade mottagningar för just könssjukdomar. Det är smidigt att testa sig för flera könssjukdomar samtidigt. Det räcker med att en av dessa ingår i smittskyddslagen för att du ska få testa dig för alla gratis.

Det finns olika test beroende på vilken sjukdom du drabbats av. I en del fall räcker det med ett urin- eller blodprov, medan andra sjukdomar kräver provtagning med bomullspinne.2

Behandling av könssjukdomar

Eftersom det finns olika orsaker till att man drabbas av könssjukdomar varierar även behandlingstyperna. Om du är i en relation är det viktigt att både du och din partner är helt fria från könssjukdomar innan ni har oskyddat sex för att inte riskera att sprida infektionen fram och tillbaka mellan er.

Kan jag få receptfri behandling online?

Är könssjukdomen orsakad av bakterier är behandlingen oftast enkel och effektiv. Här räcker det med en kur antibiotika som du får utskrivet av en läkare. När det handlar om antibiotika är det extra viktigt att följa en läkares anvisningar när det gäller dosering. Även fast symtomen försvinner helt måste du avsluta din antibiotikakur. Försvinner inte symtomen behöver en läkare kontaktas igen. Det kan bero på att du är resistent mot den sortens antibiotika som du fått och att kuren därmed inte bitit på infektionen. Du kan också använda dig av en klinik online där du får göra ett test hemma och sedan kan du få läkemedlet skickat direkt till dig på posten.

Infektioner orsakade av ett virus har inget direkt botemedel, men det finns flera bromsmedel som ökar livskvaliteten och gör att du kan leva ett normalt liv trots sjukdomen. Det finns även läkemedel som minimerar risken att smitta din partner.

Vad kan hända om jag inte behandlar en könssjukdom?

En del könssjukdomar såsom syfilis och HIV kan ha allvarliga konsekvenser ifall de inte behandlas i tid. Även mer vanliga könssjukdomar kan leda till komplikationer ifall de inte får rätt behandling. Några konsekvenser av obehandlade könssjukdomar inkluderar:

 • Ofrivillig barnlöshet
 • Olika typer av cancer
 • Allvarliga sjukdomar
 • Död (ovanligt)

Förebyggande åtgärder

Det finns många sätt du kan skydda dig från att drabbas av könssjukdomar utan att avstå från sex. Genom att använda dig av en kondom eller femidom skyddar du dig inte bara mot oönskade graviditeter utan även mot könssjukdomar. För att detta ska gälla måste kondomen eller femidomen vara hel och på korrekt under hela samlaget.

Flera könssjukdomar kan smitta genom oralsex. Till dessa tillhör bland annat:

 • Gonorre
 • Herpes
 • HPV
 • Syfilis

Vid oralsex skyddar kondom eller slicklapp mot könssjukdomar. Slicklappen är gjord i latex och placeras över könet eller ändtarmsöppningen.

Kondom, femidom och slicklapp är alla effektiva sätt att undvika att bli smittad av könssjukdomar som sprids via kroppsvätskor. Tyvärr innebär detta inte ett fullt skydd mot de sjukdomar som smittar genom hudkontakt och du kan därmed smitta din sexpartner trots att annat skydd används.

P-piller, hormonspiraler eller andra hormonbaserade preventivmedel skyddar inte mot könssjukdomar utan är endast ett sätt att undvika oönskade graviditeter.

Vem som helst kan vara smittad av en könssjukdom. Det är inget som syns utanpå och många går runt med infektioner utan att ens veta om det. Det rekommenderas därför att du och din nya partner diskuterar er sexuella bakgrund innan sex. Det enda du kan göra för att vara helt hundra på att du inte har en könssjukdom är att testa dig. Att regelbundet testa sig för könssjukdomar ett enkelt sätt slippa otrevliga konsekvenser och är i många fall helt gratis.3

Smittskyddslagen

För att undvika spridning av en del sjukdomar har dessa blivit inkluderade i Smittskyddslagen. Sjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen är du skyldig att testa dig för ifall du anar att du kan ha blivit smittad. Det är helt gratis att testas för dessa sjukdomar och även behandlingen ges utan kostnad.

De könssjukdomar som omfattas i Smittskyddslagen är:

 • Gonorré
 • Hepatit B
 • HIV
 • Klamydia
 • Syfilis

Om det visar sig att du har någon av dessa sjukdomar är du skyldig att göra en smittspårning. Då måste du kontakta de personer du haft sex med under det senaste året, eller ännu längre om du drabbats av HIV eller syfilis, oavsett om det varit skyddat sex eller inte. Om du inte har några detaljer om personen du haft sex med är det ändå viktigt att du ändå informerar all information du har om personen. Då kan personalen på mottagningen försöka söka reda på personen och ge informationen vidare. Du behöver inte själv informera de personer du haft sex med att de behöver testa sig för könssjukdomar utan mottagningens personal gör detta åt dig efter att du gett dem all information om dina tidigare sexpartners.

För att kunna minimera risken att sprida sjukdomen vidare är det viktigt att hitta alla personer som kan ha smittats. Det är även någon av dem som har spridit sjukdomen till dig. Genom att göra detta minskar även risken för framtida komplikationer ifall någon visar sig vara drabbad. De personer som kontaktas kommer få en gratis undersökning och behandling.

All information som du ger till smittspåraren hålls privat. De personer som kontaktas kommer inte få reda på vem du är utan endast att de behöver testa sig.

Källor:

 1. Sexuellt överförda sjukdomar – 1177
 2. Sexuellt överförda sjukdomar – Netdoktor
 3. Sexually transmitted disease – Healthline