Ipratopium, som marknadsförs under namnet Atrovent, är en nebuliseringslösning som ordineras för patienter som kämpar med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL förkortat). Det utvecklas och marknadsförs av Boehringer Ingelheim för den svenska marknaden och klassificeras som en antikolinergisk bronkodilator. Som sådan underlättar det andningen och minskar intensiteten av KOL-symtom genom att bredda luftvägarna där den glattmuskelvävnad som täcker dem drabbats av sammandragningar. Det här läkemedlet intas via en så kallad nebulisatoranordning, så den konsumeras i form av en dimma som man andas in.

Information på den här sidan:

Det här läkemedlet är mycket effektivt för att lätta andningsspänning och minskande andningssvårigheter. Atrovent-lösningen är dessutom mycket lätt att använda och anses vara effektiv och relativt säker. Som sådan ordineras det vanligtvis till personer som drabbas av KOL i Sverige – detta uppskattas till att vara mellan 500.000 och 700.000 personer1, men upp till en tredjedel av dessa beräknas vara omedvetna om sitt tillstånd på grund av brist på läkarundersökningar eller felaktig diagnos. Fördjupa dig i sjukdomen här.

Hur hjälper Atrovent mot KOL?

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är ett så kallad paraplybegrepp, vilket betyder att det betecknar ett kluster av skilda men ändå nära associerade medicinska tillstånd som markeras av minskat luftflöde vid fysisk ansträngning, slemhosta och ökad känslighet för olika bröstinfektioner. KOL är vanligtvis förknippat med rökning, och om tillståndet upptäcks tidigt hanterar man det först genom olika livsstilsförändringar, framförallt genom att sluta röka och att minska exponeringen för andra luftburna irriterande ämnen såsom föroreningar, damm eller kemisk rök.

När medicinering är nödvändigt för att hålla tillståndet under kontroll är de mest välanvända läkemedlen de som är utformade för att motverka att musklerna i luftvägarna spänner sig, vilket bidrar till att underlätta andningen. Atrovent är fungerar på precis samma sätt.

Baserat på Ipratropiumbromid klassificeras den här receptbelagda medicinen som en antimuskarin. Det innebär att den fungerar genom att hämma aktiviteten hos en naturligt producerad kemikalie som kallas acetylkolin. Genom att göra detta kommer Atrovent att bryta kedjan av kemiska reaktioner i kroppen som annars skulle leda till sammandragning av muskelvävnaden. När den appliceras, hjälper denna medicinering att slappna av musklerna som täcker luftvägarna, vilket underlättar andningen.

Kan jag köpa Atrovent Online?

Ja, det är möjligt att köpa Atrovent  online i Sverige. Du bör dock komma ihåg att detta är ett receptbelagt läkemedel och som sådant kan det endast erhållas med ett giltigt recept som utfärdats av en certifierad läkare.

För att få receptet kan du antingen välja den traditionella rutten som innebär att du träffar din läkare personligen eller genom någon av de många onlinekliniker som är verksamma i Sverige. Det är dock viktigt att notera att några av onlineklinikerna inte kommer att erbjuda sig att skriva receptet, utan bara förnya det. Detta beror på att KOL lätt kan feldiagnostiseras, särskilt när det inte finns någon direkt kontakt mellan läkaren och patienten. Så om onlinekliniken bestämmer att den läkare som är anställd där inte kan vara helt säker på att det är KOL du har kommer du fortfarande att behöva bekräfta din diagnos via ett besök i person.

När du närmar dig någon onlineklinik med ett bevis på att du har fått en KOL-diagnos, kan du enkelt förnya receptet på Atrovent online. Du kommer fortfarande att bli ombedd att fylla i vissa medicinska frågeformulär så att den läkare som är anställd där kan bekräfta din lämplighet för att använda Atrovent.

Om allt stämmer skickas läkemedlet till den adress du tillhandahöll vid registreringen och levereras hem till dig.

Användning för Atrovent

Som är fallet med alla receptbelagda läkemedel bör du lära dig så mycket som möjligt om Ipratropium innan du påbörjar behandlingen. Detta inkluderar att vara helt säker på användningsanvisningarna som tillhandahålls av din läkare. Förutom detta kan du alltid referera till den officiella informationsbroschyren som kommer med varje förpackning av Ipratropium om du behöver en snabb uppfräschning av minnet. Där hittar du en detaljerad guide till hur du använder det här läkemedlet på ett säkert och effektivt sätt.

Det som följer är en kort översikt över de viktigaste punkterna i riktlinjerna. Som sådan kan den inte användas som ersättning för officiell information eller läkarens anvisningar. Den här guiden är snarare till för att du ska få en bättre uppfattning omr vad en behandling med Atrovent kan innebära.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna från din läkare
 • Den vanligaste dosen är 0,25ml till 0,5ml upp till fyra gånger dagligen
 • Inta alltid läkemedlet genom en nebuliseringsenhet
 • Svälj eller injicera aldrig lösningen
 • För instruktioner om hur du använder nebuliseringsanordningen, se bipacksedeln
 • Överstig aldrig det ordinerade beloppet
 • Om du glömmer en dos, försök inte kompensera genom att fördubbla den nästa – fortsätt istället helt enkelt med behandlingen som vanligt.

Ger Atrovent biverkningar?

Atrovent anses vara en säker och pålitlig medicinering, men det är inte utan risk att orsaka vissa biverkningar hos personer som är särskilt mottagliga för dem. Det är viktigt att bekanta sig med vad som kan gå fel innan behandlingen påbörjats, så att du enkelt kan skilja mellan potentiellt farliga biverkningar och de som kan vara obehagliga, men annars godartade.

Den allvarligaste biverkningen som har dokumenterats hos personer som använder Atrovent är om man skulle få en allergisk reaktion mot läkemedlet. Med det i åtanke bör eventuella tecken och symtom som kan indikera en allergisk reaktion (såsom andnöd eller försämring av dina KOL-symtom) omedelbart rapporteras till din läkare eller lokal akutvård.

Andra symtom som kräver att du konsulterar med en läkare om säkerheten att fortsätta behandlingen är:

 • Torrhet i munnen
 • Förstoppning
 • Urinproblem (varar mer än några dagar)
 • Smärta i ögonen
 • Suddig syn

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomsfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, öm hals, muntorrhet, illamående, hosta
Ovanliga (1 av 100 användare) Palpitationer, ökad hjärtrytm, hudutslag
Sällsynta (1 av 1000 användare) Suddig syn, problem med urinering

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar, utan bara en kortare översikt. För en mer omfattande guide till Atrovents biverkningar, se den officiella informationen i bipacksedeln som utfärdas i varje förpackning av läkemedlet.2

Källor:

 1. Mer om tillståndet – KOL
 2. Bipacksedel – FASS