Combivent är en behandling för kronisk obstruktiv lungsjukdom (ofta förkortad som KOL) som kommer i form av en nebulisator. Det marknadsförs och produceras av det farmaceutiska företaget Boehringer Ingelheim för Sveriges marknad och är baserat på två separata aktiva ingredienser, vilka båda hjälper med att underlätta vidgandet av luftvägarna och därmed bidrar de till lättare andning. Combivent är mycket effektivt för att mildra symptomen på KOL, och levereras i en specialiserad nebuliseringsanordning som gör det lättanvänt och går att bära med dig hela tiden.

Information på den här sidan:

Det här tillståndet blandas ofta ihop med astma på grund av att deras liknande symptom, men KOL orsakas inte av tillfälliga inflammationer, utan genom långvarig skada på luftvägarna. På grund av detta är COPD vanligtvis markerad av mer frekventa eller till och med kontinuerliga symtom, i motsats till astma som kännetecknas av tillfälliga exacerbationer.

KOL: En allmän introduktion

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, förkortat KOL, är så kallat paraplybegrepp som beskriver ett antal olika tillstånd som påverkar lungorna och luftvägarna, inklusive kronisk bronkit, kronisk obstruktiv luftvägssjukdom och emfysem. Fastän de till sin natur är olika, orsakar alla dessa tillstånd samma sorts symtom såsom andfåddhet (särskilt under och efter fysisk belastning), lymfhosta och återkommande problem med bröstinfektioner.1

Det här tillståndet blandas ofta ihop med astma på grund av att deras liknande symptom, men KOL orsakas inte av tillfälliga inflammationer, utan genom långvarig skada på luftvägarna. På grund av detta är COPD vanligtvis markerad av mer frekventa eller till och med kontinuerliga symtom, i motsats till astma som kännetecknas av tillfälliga exacerbationer. Du kan fördjupa dig i tillståndet här.

Hur hjälper Combivent mot KOL?

Combivent baseras på två aktiva ingredienser, salbutamolsulfat och ipratropiumbromid, som tillhör olika klasser av farmaceutiska substanser. Den förstnämnda klassificeras som en beta-2-agonist som i allmänhet används för astmabehandlingar, medan den senare fungerar som signalblockerare. Dessa skillnader gör att dessa föreningar fungerar på något olika sätt när de införs i systemet.

Salbutamol är mycket effektivt i att lugna irritation och mildrar den karakteristiska andfåddheten genom att hämma aktiviteten av beta-2-receptorer i kroppen. Detta underlättar avslappningen av den glattmuskelvävnad som beklär luftvägarna. När detta inträffar kommer luftvägarna också att expandera, vilket gör att andningen underlättas för personen som drabbats.

Ipratropiumbromid har istället en något annorlunda verkningsmekanism, om än med liknande resultat. Eftersom muskarinreceptorer ofta kan översimuleras av en neurotransmittor vid namn acetylchoilin hos de som påverkas av KOL, och gör så att musklerna i luftvägarna trängs ned. Den här farmaceutiska föreningen stör den här processen, vilket gör det omöjligt för muskarinreceptorer att skicka en signal till musklerna att dra ihop sig. Genom att förhindra detta, bidrar ipratropium till ytterligare utvidgning av luftvägarna och eliminerar andfåddhet.

Kan jag köpa Combivent online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Combivent online. Du bör dock komma ihåg att det i Sverige är ett receptbelagt medel och kan därför endast erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Om du inte är särskilt angelägen om att ta ledigt från jobbet för att vänta hos din läkare och sedan gå till apoteket så kanske du istället är intresserad av att beställa Combivent online.

Detta kan göras ganska enkelt genom någon av de många onlinekliniker som är verksamma i Sverige. Några av dem kommer bara att erbjuda medicinen om du redan har ett recept, medan andra kanske är mer öppna för att faktiskt utfärda receptet första gången. I båda scenarierna kommer du att bli ombedd att fylla i ett detaljerat medicinsk frågeformulär som hjälper den läkare som är anställd på den onlineklinik du väljer för att avgöra om du är lämplig för behandlingen.

Om allt stämmer, kommer läkaren att utfärda receptet och vidarebefordra det till partnerapoteket, så att Combivent kan levereras till den adress du skrev in under registreringsprocessen så snart som möjligt.

Hur använder man Combivent?

För att säkerställa bästa möjliga resultat med Combivent och samtidigt minimera risken för biverkningar bör du alltid noggrant följa instruktionerna från din läkare. Och om du behöver fräscha upp minnet lite snabbt kan du alltid läsa den officiella patientinformationen som kommer med varje förpackning av läkemedlet. Där hittar du en detaljerad steg-för-steg-guide som informerar dig om hur du kan använda Combivent på ett säkert och effektivt sätt.

Observera att texten som följer är inte en fullständig guide och kan därför inte användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens anvisningar. Istället fungerar de viktigaste punkterna nedan som ett slags illustration som ska hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig av en behandling med Combivent.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna
 • Den vanligaste dosen för KOL-behandling är en dosenhet, inhalerad tre till fyra gånger dagligen
 • Combivent levereras i en nebuliseringsanordning – använd den enligt instruktionerna
 • För att förbereda nebuliseraren, separera först en injektionsflaska
 • Ta bort korken och pressa in innehållet i nebuliserbägaren
 • Om du behöver späda ut lösningen kommer din läkare att instruera dig om hur du gör det
 • Fortsätt använda nebuliseraren enligt anvisningarna i bipacksedeln
 • Överstiga aldrig din dosering
 • Om du är osäker på hur du använder nebulisatorn, be din läkare eller sjuksköterska att visa det för dig

Ger Combivent biverkningar?

Fastän Combivent anses vara en ganska säker och pålitlig medicin så kan vissa biverkningar manifesteras hos personer som är särskilt mottagliga för dem. Den biverkning som du borde vara mest medveten om är, som är fallet med de flesta andra läkemedel, risken för en allergisk reaktion. Så, om du märker några tecken och symtom som indikerar en allergisk reaktion eller om dina symtom förvärras efter användning bör du omedelbart kontakta din läkare eller den lokala akutstjänsten och be om råd.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)

·       Hosta

·       Migrän

·       Nervositet

·       Skakningar

·       Yrsel

·       Halsinfektion

·       Muntorrhet

·       Generell sjukdomskänsla

·       Förhöjd härtrytm

·       Ojämn hjärtrytm

·       Hes röst

·       Hudreaktioner

·       Onormalt snabb hjärtrytm

·       Bröstsmärta

·       Suddig syn

·       Vidgade pupiller

·       Glukom

·       Smärta och stickande i ögonen

·       Svullna ögon

·       Blixtar, ljus och färger i synfältet

·       Svullen hals

·       Svårigheter med att andas

·       Inflammation i munnen

·       Diarré

·       Förstoppning

·       Svaghet

·       Blodtrycksfall

·       Humörförändringar

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som du hittar i ditt paket med Combivent.2

Källor:

 1. Mer om sjukdomen – Riksförbundet HjärtLung
 2. Bipacksedel – FASS