Onbrez Breezhaler är en ofta ordinerad behandling för kronisk obstruktiv lungsjukdom, mer känd under sin förkortning KOL. Onbrez Breezhaler är utvecklad och marknadsförd av Novartis läkemedelsföretag i Storbritannien. Den kommer i en specialiserad inhalatoranordning som är laddad med en kapsel som punkteras under användning, vilket frigör pulvret som användaren sedan andas in. Det här KOL-läkemedlet har visat sig vara mycket effektivt för att lindra symtomen och underlätta lättare andning.

Information på den här sidan:

Hur behandlas KOL?

Kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL är en term som används för att beteckna ett antal olika tillstånd som påverkar luftvägarna och orsakar en uppsättning symtom, inklusive andningssvårigheter (särskilt efter fysisk ansträngning), mycket slem i andningsorganen och smalnade och förhårdnade luftvägar. I de flesta fall är KOL orsakat av långvarig eller upprepad exponering för luftburna irriterande ämnen såsom föroreningar eller kemiska rök.1 Rökning är den främsta orsaken till KOL, med nio av tio fall direkt kopplade till tobakskonsumtion.

Så, den första rekommendationer som en läkare ger dig kommer att vara att eliminera eller åtminstone begränsa exponeringen för irritationsmoment, med att stoppa sin rökvana som den högsta prioriteten. Först då kan läkemedel utfärdas. Det finns två huvudtyper av KOL-mediciner – de som fungerar genom att bidra till vidgningen av luftvägarna och de som är utformade för att minska mängden slem som finns i luftvägarna. Onbrez Breezhaler tillhör den tidigare gruppen.

Hur hjälper Onbrez Breezhaler med KOL?

Onbrez är ett läkemedel som är utformat för att begränsa inflammation och därmed lindra symtom, samtidigt som det förhindrar att tillståndet förvärras ytterligare. Baserat på indacaterolmaleat som aktiv ingrediens klassificeras Onbrez som en beta-2-agonist som fungerar som långtidsbehandling, vilket ger effekt under så mycket som 24 timmar efter att man har tagit den.

När det gäller verkningsmekanism bidrar Onbrez Breezhaler till att slappna av annars spänd muskelvävnad som klär luftvägarna, vilket gör att luftvägarna vidgas. Personen som använder läkemedlet kommer att uppleva detta som en lättnad av KOL-symtomen, eftersom bredare luftvägar underlättar andning och mindre markanta tecken på tillståndet.

Kan jag köpa Onbrez Breezhaler online i Sverige?

Ja, man kan köpa Onbrez Breezhaler online i Sverige. Oavsett om du vill få den här KOL-behandlingen på nätet eller via den traditionella vägen, är Onbrez ett receptbelagt läkemedel vilket innebär att du endast kan få den med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Det är dock viktigt att notera att några av de online-kliniker som är verksamma inom Sverige kommer att undvika att utfärda det här receptet om det är första gången du använder medicinen. De godkänner köpet efter att du kan visa upp bevis för att du har diagnostiserats med KOL under ett personbesök hos en läkare.

Detta beror på att KOL ofta kan feldiagnostiseras som astma, så det kan vara utmanande att bekräfta tillståndet genom online-konsultationer. Å andra sidan, även om tillståndet redan har bekräftats kommer du fortfarande att bli ombedd att fylla i ett detaljerat och anpassat medicinskt frågeformulär som läkaren använder för att bestämma din lämplighet för användning av Onbrez Breezhaler.

Om allt ser bra ut kommer medicinen att beställas från partnerapoteket och skickas till adressen du gav under registreringsprocessen. Läkemedlet kommer att levereras inom den tid som definieras av den onlineklinik du väljer.

Hur används Onbrez Breezhaler?

Innan behandlingen påbörjas, bör du se till att du vet hur du använder Onbrez Breezhaler på ett säkert och effektivt sätt. Naturligtvis kommer din läkare att berätta hur du gör det, och om du behöver en snabb uppfräschning av minnet kan du alltid se till den officiella patientinformationen som utfärdas tillsammans med varje förpackning av läkemedlet.

Nedan kommer vi att ge dig en kort översikt över några av de viktigaste punkterna för säker användning av Onbrez Breezhaler. Observera att det som följer är inte en fullständig bruksanvisning för användningen av detta läkemedel och aldrig kan ersätta officiell information eller instruktioner från din läkare. Istället tjänar texten nedan att illustrera hur en behandling med Onbrez kan se ut.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna du har fått från din läkare
 • En inhalerad dos per dag räcker för vuxna som drabbats av KOL
 • Som en långverkande bronkodilator kommer Onbrez att verka i 24 timmar
 • Med detta i åtanke, försök ta din dos vid samma tidpunkt varje dag
 • För att använda enheten, öppna munstycket och placera en kapsel från blisterkåpan inuti
 • Tryck på knapparna på båda sidor av enheten för att genomborra kapseln
 • Andas ut helt
 • Placera munstycket mellan dina läppar
 • Inhalera snabbt och djupt – vid denna punkten bör du höra kapselns spinn inne i enheten
 • Håll andan i en kort stund (mellan 5 och 10 sekunder)
 • Öppna locket och ta bort kapseln
 • Kassera inhalatorn efter fyra veckors användning och införskaffa en ny
 • Överstig aldrig den ordinerade dosen
 • Om du av misstag har glömt en dos, försök inte att kompensera – fortsätt istället med behandlingen som vanligt

För en mer detaljerad, steg-för-steg guide, se den officiella informationen om patientinformationen som du hittar i ditt paket med Onbrez Breezhaler.

Ger Onbrez Breezhaler biverkningar?

Alla som använder den här medicinen kommer inte att få biverkningar. Det är fortfarande viktigt att bekanta sig med dem innan behandlingen påbörjas, så att du kan skilja mellan godartade men obekväma biverkningar och de som kan vara farliga och kräver att du avslutar behandlingen och omedelbart söker läkarvård, antingen från din läkare eller den lokala akutstjänsten.

Biverkningar som tillhör den senare kategorin inkluderar:

 • Smärta i bröstet
 • Höga nivåer av blodsocker
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Allergisk reaktion
 • Yrsel
 • Försämring av dina KOL-symptom

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkning
Väldigt vanligt (1 av 10 användare eller mer) Influensasymptom, öm hals, rinnande eller täppt näsa, nysningar, hosta, huvudvärk
Vanliga (1 av 10 användare eller mer) Tryck eller smärta i kinderna eller pannan, yrsel, svullna händer, anklar och fötter, kliande utslag, smärta i bröstet, muskler, ben eller leder
Ovanliga (1 av 100 användare) Ökad hjärtrytm, stickande känsla eller domningar

Tänk på att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer detaljerad översikt hänvisas du till den officiella informationen i bipacksedeln som du hittar i ditt paket med Onbrez Breezhaler.2

Källor:

 1. Mer om sjukdomen – Riksförbundet HjärtLung
 2. Bipacksedel – FASS