Seebri Breezhaler är en behandling för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Officiellt klassificerad som en långtidsbehandlande bronkodilator är denna medicin baserad på den aktiva ingrediensen glykopyrroniumbromid. Dess verkningsmekanism säkerställer avslappning av den muskelvävnad som klär luftvägarna, vilket leder till att de utvidgas och underlättar andningen. Seebri administreras och marknadsförs av läkemedelsföretaget AstraZeneca för den svenska marknaden. Seebri administreras med hjälp av en specialiserad inhalatoranordning, en nebulisator, i vilken man sätter in Seebri-kapslar som i apparaten punkteras och förvandlas till en andningsbar dimma. Seebri Breezhaler kan endast erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare.

Information på den här sidan:

Hur hjälper Seebri Breezhaler mot KOL?

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, förkortat KOL, är ett paraplybegrepp som används för att beteckna ett antal olika kroniska tillstånd som påverkar andningssystemet och gör andningen svår. Bronkit, kronisk obstruktiv luftvägssjukdom och emfysem är bara några av de tillstånd som vanligtvis finns i sjukdomsbilden när man pratar om KOL. Alla dessa tillstånd är karaktäriserade av slemhosta, ökad känslighet mot bröstinfektioner, väsande andningsljud samt andfåddhet som orsakas av spänningar i den glatta muskelvävnaden som klär luftvägarna.

Den aktiva substansen i Seebri Breezhaler går under det tungvrickande namnet glykopyrroniumbromid och klassificeras som ett antimuskariniskt medel. Det betyder att det fungerar genom att hämma aktiviteten hos en naturlig kemisk förening, acetylkolin. När det är reglerat, kommer den här föreningen att orsaka muskelkontraktioner som resulterar i att luftvägarna blir smalare. På samma sätt, när dess aktivitet hämmas, kommer den glatta muskelvävnaden som klär bronkerna att slappna av, vilket gör att luftvägarna kan vidgas och göra andning mycket enklare.

Kan jag köpa Seebri Breezhaler online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Seebri Breezhaler online. Du bör dock komma ihåg att detta är en behandling som endast kan får i Sverige om man har ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. I de flesta fall kan du få de flesta recept antingen genom att personligen besöka läkaren eller via tjänster på en onlineklinik. Men när det kommer till KOL är situationen något annorlunda.

Eftersom det här tillståndet lätt kan feldiagnostiseras kommer de flesta onlinekliniker kräva att du bekräftar din diagnos vid ett besök hos din läkare eller vårdcentral och erbjuder dig online-klinikens tjänster framförallt för förnyelse av ditt recept.

Förnyelse av receptet är dock en enkel process. De flesta onlinekliniker som är verksamma i Sverige har idag webbfunktioner som gör att du enkelt kan kontakta de läkare som arbetar på kliniken och ge dem en bekräftelse på din diagnos. Innan de ger dig ett nytt recept kommer läkaren att be dig att fylla i ett skräddarsytt och detaljerat medicinsk frågeformulär som används för att avgöra din lämplighet för användningen av Seebri Breezhaler. Om allt är i sin ordning och läkaren bestämmer att du säkert kan använda denna KOL-medicinering, kommer receptet att utfärdas och läkemedlet kan levereras till den adress du angav vid registreringen.

Hur används Seebri Breezhaler?

För att säkerställa bästa möjliga resultat när du använder Sebri Breezhaler bör du alltid noggrant följa instruktionerna från din läkare. Det hjälper dig inte bara att maximera effektiviteten av behandlingen, utan minimerar också risken för biverkningar. Din läkare kommer säkert att ge dig några viktiga riktlinjer och för en snabb uppdatering kan du alltid läsa den officiella informationen i bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mest allmänna riktlinjerna för användning av Seebri Breezhaler. Notera att det som följer är tänkt att användas som en illustration för att hjälpa våra läsare att få en bättre uppfattning om vad man kan förvänta sig när man använder Seebri Breezhaler. Som sådan bör texten nedan aldrig användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens råd.

 • Använd alltid enligt instruktionerna
 • Den vanligast ordinerade dosen är en dos per dag
 • Som en långverkande medicinering kommer Seebri Breezhaler att ge lättnad från symptomen i upp till 24 timmar
 • För att ta medicinen ska du först ta bort kapseln från blisterförpackningen och sätta in den i inhalatoranordningen
 • Detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du gör det finns i den officiella patientinformationen1
 • Stäng locket och tryck på knapparna på båda sidor av enheten för att genomborra kapseln
 • Andas ut och placera sedan munstycket mellan dina läppar
 • Andas in så djupt som möjligt – ett snurrande ljud kommer att höras medan du gör detta
 • Håll andan i fem till tio sekunder innan du andas ut igen
 • Öppna enheten och ta bort kapseln
 • Överstig aldrig den ordinerade dosen
 • Om du glömmer att ta en dos kan du ta det när du kommer ihåg så länge det inte skulle innebära att du tar mer än en dos inom 24 timmar

Ger Seebri Breezhaler biverkningar?

När det gäller biverkningar från Seebri Breezhaler anses detta läkemedel vara relativt säkert och alla som använder den här medicinen kommer inte att uppleva dem. Det är dock fortfarande viktigt att läsa in sig på vad som kan gå fel innan du påbörjar din behandling, så att du kan skilja mellan de biverkningar som kan vara obekväma men inte särskilt farliga och de som kan kräva läkarvård, om några biverkningar skulle uppträda.

Om du märker något av följande, bör du omedelbart avsluta behandlingen och kontakta din läkare eller akutvård för råd:

 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Hyperglykemi
 • Stark törst eller hunger
 • Frekvent urination
 • Utslag
 • Klåda och nässelfeber
 • Svårighet att andas eller svälja
 • Yrsel
 • Svullnad i tungan, läpparna, ansiktet eller halsen
 • Eventuella symtom som indikerar en allergisk reaktion

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare)
·       Rinnande näsa

·       Muntorrhet

·       Sömnproblem

·       Nysningar

·       Öm hals

·       Diarré

·       Magvärk

·       Urineringsproblem

·       Smärtsam urinering

·       Palpitationer

·       Utslag

·       Domningar

·       Slemhosta

·       Tandkaries

·       Tryck eller smärta i kinder eller panna

·       Migrän

·       Näsblödningar

·       Smärta i extremiteterna

·       Obehag i magen efter måltider

·       Halsirritation

·       Trötthet

·       Svaghet

Tänk på att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som finns i ditt paket med Seebri Breezhaler.

Källor:

 1. Bipacksedel – FASS