Spiriva är ett läkemedel som utvecklas och marknadsförs av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim och ofta ordineras för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (mer känd under förkortningen KOL). Den här medicinen kommer med en anordning vid namn HandiHaler som används för att genomborra kapslarna som innehåller läkemedlet och förvandla pulverinnehållet till en dimma som därefter inhaleras av användaren. Spiriva betraktas som en säker och tillförlitlig KOL-behandling, som är väl ansett av både professionella läkare och patienter. Med tiotropiumbromidmonohydrat som aktiv ingrediens klassificeras Spiriva som en långverkande bronkodilator som kan upprätthålla de önskade effekterna så länge som under 24 timmar.

Information på den här sidan:

Hur behandlas KOL?

KOL en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom som är en paraplyterm som beskriver ett antal olika medicinska tillstånd som påverkar andningssystemet, bland annat bronkit, emfysem och kronisk obstruktiv luftvägssjukdom.1 Rökning är den vanligaste orsaken till KOL och därmed är livsstilsförändringar alltid det första steget i en behandling. När tillståndet diagnostiseras och bekräftats kommer din läkare att rekommendera dig att försöka undvika eller åtminstone begränsa exponeringen för olika luftburna irritationsmedel.

Att sluta röka är absolut nödvändigt för att förhindra att tillståndet försämras ytterligare och det är först då man kan behandla med mediciner. Andra åtgärder som bör vidtas innefattar att eliminera exponering för irriterande ämnen såsom kemisk rök, föroreningar eller allergener. Naturligtvis kan det i vissa fall inte alltid vara möjligt att helt undvika irritanter, men att begränsa sin exponering är fortfarande starkt rekommenderat.

Endast efter att dessa åtgärder har vidtagits kan läkaren ge dig receptbelagda läkemedel för att hålla tillståndet under kontroll. Bronkodilatorer används oftast i den här situationen, eftersom de har visat sig vara mycket effektiva i att lindra symtomen. KOL brukar manifesteras genom slemhosta, väsande andningsljud (speciellt efter fysisk belastning) och svårighet att andas. Alla dessa symtom kan minskas genom att vidga luftvägarna med hjälp av läkemedel.

Hur fungerar Spiriva?

Som ovan nämnt klassificeras Spiriva som en långverkande bronkodilator på grund av dess aktiva substans, tiotropiumbromidmonohydrat. Det här ämnet hör i sin tur till en grupp läkemedelsföreningar som kallas antimuskarinika. De fungerar genom att hämma aktiviteten hos naturligt förekommande kemikalier som kallas acetylkolin och spelar en central roll för att dra åt de släta musklerna som täcker luftvägarna. När den här kedjan av biokemiska reaktioner bryts av Spiriva kommer muskelvävnaden inte att spännas, vilket gör det möjligt för patienten som använder medicinen att andas lättare.

Hur används Spiriva?

Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att du är helt säker på hur Spiriva ska användas. Naturligtvis kommer din läkare att ge dig all information du behöver för att använda den här medicinen på ett säkert och effektivt sätt. För en snabb repetition av informationen kan du alltid se till den officiella patientinformationen som utfärdats med varje förpackning av läkemedlet.

Nedan kommer vi att ge dig en kort översikt över några av de viktigaste riktlinjerna som du bör ha i huvudet när du använder Spiriva. För en mer djupgående guide, se den officiella patientinformationen eller kontakta läkare eller apotekspersonal.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna
 • Den vanligaste dosen är en inhalerad kapsel per dag
 • Eftersom Spiriva är långverkande bronkodilator bör du sikta på att ta din dos vid ungefär samma tid varje dag
 • En dos kommer att verka i 24 timmar
 • Spiriva-kapslar kan endast användas via anordningen HandiHaler – försök aldrig använda dem på något annat sätt
 • För att använda enheten, öppna först locket genom att trycka på knappen och lyft locket
 • Sätt på munstycket – du kommer att höra ett klick när det är på rätt plats
 • För att punktera kapseln trycker du på knappen och sedan släpper
 • Andas först ut helt
 • Placera sedan munstycket i munnen och andas in långsamt och djupt
 • Håll andan under en kort stund (5-10 sek) och andas sedan ut
 • Ta bort munstycket
 • När du väl har tagit dosen, töm enheten och sätt på locket
 • För en detaljerad steg-för-steg-guide för hur du använder Spiriva, se bipacksedeln
 • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
 • Om du glömmer en dos ska du ta det så snart du kommer ihåg om det inte snart är dags för din nästa dos. Om så är fallet, hoppa över den missade dosen och fortsätt med behandlingen som vanligt.

Ger Spiriva biverkningar?

Att läsa in sig på biverkningar som kan uppstå från läkemedlet innan behandlingen påbörjas är starkt rekommenderat, oavsett exakt vilket receptbelagt läkemedel du ska ta och detsamma gäller Spiriva. Detta beror på att du bör kunna skilja mellan biverkningar som kräver att du söker omedelbar medicinsk rådgivning och stoppar behandlingen och de biverkningar som kan vara obekväma, men ingen är någon anledning till oro.

När det gäller farliga biverkningar av Spiriva är listan ganska allmän och har mycket gemensamt med många andra läkemedel. I huvudsak fokuserar den på en eventuell allergisk reaktion – svullnad i ansikte, läppar, mun eller hals samt nässelfeber eller försämring av dina KOL-symptom.

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Muntorrhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Yrsel

·       Obehaglig smak i munnen

·       Suddig syn

·       Oregelbunden hjärtrytm

·       Öm hals

·       Hosta

·       Halsbränna

·       Förstoppning

·       Urinretention

·       Svampinfektioner

·       Sömproblem

·       Synproblem

·       Palpitationer

·       Tryck över bröstet

·       Näsblödningar

·       Laryngit

·       Bihåleinflammation

·       Generell sjukdomskänsla

·       Klåda

·       Urinvägsinfektion

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade Spiriva-biverkningar. För en mer detaljerad översikt hänvisas du till den officiella bipacksedeln som du hittar i ditt läkemedelsförpackning.2

Källor:

 1. Mer om sjukdomen – Riksförbundet HjärtLung
 2. Bipacksedeln – FASS