Lanisil är ett av Sveriges ledande läkemedel för att behandla svampinfektioner Det har terbinafin som aktiv ingrediens och kan användas i ett antal olika behandlingar för svampinfektioner. Det är vanligtvis utskrivet för svampinfektioner i naglarna, nagelsvamp, men också olika typer av hudinfektioner. Det är mycket effektivt för att döda infektionen och kan uppnå önskat resultat med bara en tablett om dagen. Med Lamsil kan du behandla onykomykos lättare än någonsin. Det är tillgängligt med ett giltigt recept och kan erhållas från apotek och onlineapotek i Sverige.

Information på den här sidan:

När bör jag använda Lamisil?

Svampinfektioner på naglarna är relativt vanligt, och fastän det inte finns någon konsensus om den exakta orsaken till infektionen så visat statiskiska data att majoriteten av vuxna över 55 år med stor sannolikhet kommer att erfara nagelsvamp minst en gång. Det här tillståndet ger till en början inte något obehag eller smärta, vilket kan göra det lätt att ignorera. Om det lämnas obehandlat kan det orska inflammation, missfärgning, törtjockade naglar och till slut orsakar det nageln att bli skör och flagna eller att lossna helt från fingret.

För att undvika detta rekommenderas riktig medicinering för att behandla nagelinfektionen, då detta är lätt att använda, ofarligt och högst effektivt utan att du behöver genomgå för mycket trubbel. Däremot är det bara din läkare som kan rekommendera exakt vilket sorts behandling som är optimalt för dig1. Om du vill veta mer om hur nagelsvamp kan manifesteras så kan du läsa vidare här.

Nagelsvamp & behandling: Hur fungerar det?

Till skillnad från en majoritet av mediciner som används för nagelinfektioner så kommer Lamisil i form av en tablett. På grund av det agerar den inte lokalt, utan kommer istället direkt in i blodomloppet. Den aktiva ingredienten går under namnet terbinafin, och hör till en klass av farmaceutiska sammansättningar som kallas antifungala mediciner. Som sådana fungerar de genom att balansera mängden svampceller i kroppen.

Mer exakt så agerar det genom att hämma produktionen av ergosterol, en sammansättning som naturligt syntetiseras av svampceller från att multipliceras och hindrar därmed infektionen från att spridas. Så snart terbinafin introduceras i systemet så kommer det att hindra svampinfektionen från att spridas samt påverkar cellmembranen på svampceller, vilket gör att de dör och bli ett lätt mål för kroppens naturliga försvar.

Kan jag köpa Lamisil online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Lamisil online. Det kan dock endast erhållas via ett recept, då det inte agerar lokalt och därmed påverkar hela kroppen och kan ge ett antal biverkningar. Detta gäller även om du har köper Lamisil online eller i ditt lokala apotek. Detsamma gäller den generiska samt märkesmedicinen.

Om du är ute efter att dra nytta av modern teknologi och köpa Lamisil hemma från soffan, så kan du lätt göra detta. I sådana fall kan konsultatione med läkare se olika ut beroende på kliniken. De flesta onlinekliniker kommer att ge dig ett speciellt formulär som ger dig en djup förståelse för din medicinska profil och historia, så att denna kan utvärdera ditt tillstånd och avgöra huruvida du är lämplig för behandlingen eller ej.

Hur används Lamisil?

Lamisil kan användas både för en behandling över längre tid och så kallad intervallbehandling. I varje fall så kan du säkerställa de optimala resultaten när du använder den här medicinen så bör du alltid följa instruktionerna som personen som skriver ut din medicin ger dig. Genom att göra det så kommer du att kunna optimisera dina resultat, och dessutom minska riskerna för biverkningar.

Nedan kan du se några av de mer generella riktlinjerna som du bör ha i åtanke när du använder den här medicinen.

 • Ta alltid som ordinerat
 • Ta tabletten hel, utan att krossa, brya eller tugga den
 • Idealisk sätt bör du ta Lamisil samma tid varje dag
 • Avsluta inte behandlingen tidigare än vad din läkare har ordinerat, oavsett om symptomen har lättat eller ej

För en mer detaljerad stag-för-steg-guide till hur du bör använda Lamisil kan du se till den officiella bipackssedeln2 som kommer med varje paket av medicinen och som går att hitta online.

Kan Lamisil ge biverkningar?

Även om Lamisil anses vara en relativt säker medicinering så finns det vissa biverkningar som kan manifesteras hos människor som är mottagliga för dem. På grund av detta rekommenderas du att bekanta sig med potentiella reaktioner som kan uppstå av behandlingen, så att du kan agera riktigt om något skulle gå fel.

Om du märker av något av följande, kontakta din läkare och fråga denna om råd:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, diarré, klåda, utslag, svullnad, muskelsmärta, ledsmärta
Ovanliga (1 av 100 användare) Förändringar i smakupplevelse, i vissa fall avsaknad av smak
Sällsynta (1 av 1000 användare) Generell sjukdomskänsla, yrsel, domningar, stickande känsla i diverse kroppsdelar
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Trötthet, sänkta blodvärden, får lätt blåmärken, vertigo, håravfall, lupus

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista av alla dokumenterade biverkningar. För en mer komplett översikt, se till patientinformationen som kommer med varje paket av Lamisil.

Är det säkert?

Lamisil anses att vara en rätt säker medicinering, men det har potential att interagera med vissa andra farmacautiska produkter och kan förvärra befintliga tillstånd. Det är på grund av detta som det slutgiltiga beslutet för din lämplighet för behandlingen endast kan göras av din läkare efter att denna har utvärderat informationen om din medicinska profil och historia. Det finns dock vissa känsa interaktioner få Lamisil inte rekommenderas. Om Lamisil inte verkar lämpligt för dig kan du och din läkare undersöka andra läkemedel, så som Terbinafin.

Möjliga interaktioner

 • Rifampicin
 • Cimetidin
 • Tricykliska antidepressiva medel
 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
 • Monoaminoxidashämmare (MAOI)
 • Orala preventivmedel
 • Betablockerare
 • Anti-arytmiska mediciner
 • Warfarin
 • Ciklosporin
 • Koffein

Använd inte medlet om du:

 • Är gravid eller försöker att bli gravid
 • Ammar
 • Har problem med dina njurar eller lever
 • Har psoriasis
 • Har SLE

För en mer detaljerad översikt när det kommer till kontraindikationer bör du se till det officiella informationsbladet för Lamisil.

Källor:

 1. Fotsvamp och naglar – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS