Terbafin är utan en av de oftas ordinerade medicinerna mot svampinfektioner. Det finns går båda att hitta under namnen Lamisil och Terbinafin och som båda är antifungala mediciner. De kommer i formen av tabletter, och ibland som krämer, och bör administreras en gång per dag för att uppnå önskade resultat. De är högst effektiva på att bekämpa både nagel- och hudsvamp och används ofta i Sverige. Till skillnad från många liknande mediciner agerar Terbafin inte lokalt, utan verkar istället i blodomloppet.

Informtaion på den här sidan:

Som sådan kan den här medicinen endast erhållas genom ett giltigt recept som har skrivits ut av medicinsk personal. Det kan användas kontinuerligt under en behandling, men i vissa fall kan intervallbehandling vara aktuellt.

Borde jag använda Terbinafin?

Din läkare kommer att ge dig en behandlingsplan efter att ni tillsammans har gått igenom din medicinska profil och historia. Det finns i vissa fall situationer då du inte bör ta Terbinafin, då det är kontraindikerat. Detta kan vara om du har redan befintliga medicinska tillstånd eller annan medicinering som kan interagera med Terbinafin. Utöver dessa fall så kommer din läkare säkerligen att erkänna dig lämplig för den här medicinen. Om du vill läsa mer om hur svamp kan manifestera sig kan du läsa visare här.

Nagelsvamp tenderar att vara helt smärtfritt, vilket kan göra att det är färre människor som söker vård jämfört med hur många som erfar det här tillståndet. Nagelsvamp kan lätt och effektivt behandlas med riktig medicin så som Terbinafin. Om det däremot lämas obehandlat kan tillståndet utvecklas och orsaka missfärgade och förtjockade naglar och gör att de går av, flagnar och i värsta fall får dem att falla av från nagelbädden. Om detta sker kan tillståndet bli smärtfyllt och göra det svårt och obekvämt att gå eller att använda händerna.

För att använda dessa komplikationer bör du behandla nagelsvamp så snart som du märket att du har det.

Hur fungerar Terbinafin mot nagelsvamp?

De flesta antifungala medicinerna kommer att bekämpa svampinfektionen genom att störa svampens naturliga funktion eller dess celler. Terbinafin fungerar just så. Den här medicinen kommer att hinga svampcellerna från att syntetisera och frisätta ergosterol, vilket är en naturligt förekommande linvsnödvändighet för cellernas multiplicering. Samtidigt kommer behandlignen att nedsätta cellstrukturen hos svampen, vilket gör att kroppens eget immunförsvar lättare kan angripa dem.

Kan jag köpa Tervinafin online?

Ja, det är möjligt att köpa Terbinafin online. Du bör dock komma ihåg att den här medicinen endast köpas om man har ett recept, och du måste därför först konsultera en läkare. Detta gäller vare sig du är ute efter att köpa Terbinafin online eller i ditt apoteks butik. Det gäller också för både den generiska versionen och märkesversionen av medicinen.

Om du är ute efter att skaffa medicinen hemifrån kan du göra detta relativt enkelt, genom hemsidan från en av de många onlineklinikerna som agerar i Sverige. Du kommer att ges ett anpassat formulär som läkaren sedan utvärderar för att se om du är lämplig för behandlingen. Om allt är som det ska kommer ditt recept att skrivas ut och kan användas direkt i butik eller onlineapotek.

Hur använder jag Terbinafin?

Terbinafin ordineras för det mesta om en kontinuelig behandling i de flesta fall, men det är inte ovanligt att det ges i intervallbehandlingar med mer utspridda administreringar med högre doser. I varje fall bör du alltid noggrant följa din läkares ordination. På så sätt ser du till att du får de bästa resultaten av din behandling och du undviker också så långt som möjligt att råka ut för de biverkningar som kan komma med den här sortens medicin.

Nedan kommer vi att skriva ut några av de mer generella riklinjerna som du bör ha i bakhuvudet när du använder Terbinafin. Kom dokci håg att detta inte är en komplett guide och bör aldrig ses som ersättning för din läkares ordination eller den officiella bipackssedelns regelverk1. Detta är snarare ett par punkter som visar hur en Terbinafinbehandling sklle kunna se ut.

  • Använd alltid som ordinerat
  • Ta tabletterna med vatten, utan att bryta eller krossa dem
  • Du kan ta Terbinafin både med och utan mat
  • Fullfölj alltid behandlingen som du har ordinerat, även om symptomen verkar ha försvunnit

Ger Terbafin biverkningar?

Terbafin anses vara en relativt säker medicinering, men som med alla receptbelagda mediciner så kan vissa biverkningar att uppstå vid användandet hos de människor som är mottagliga för dem. Detta är varför det är viktigt att bekanta sig med de reaktioner som skulle kunna uppstå, så att du vet hur du ska agera om något skulle ske.

Om du upplever något av följande, kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen:

Förekomstfrekvens Biverkning
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, diarré, klåda, utslag, svullnad, muskelsmärta, ledsmärta
Ovanliga (1 av 100 användare) Smakförändringar, avsaknad av smakupplevelse
Sällsynta (1 av 1000 användare) Allmänt sjukdomstillstånd, yrsel, domningar, stickande känsla i diverse kroppsdelar
Väldigt sällsynta  (1 av 10.000 användare) Trötthet, nedsatta blodvärden, lätt att få blåmärken, vertigo, lupus

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista av biverkningar. Om det här läkemedlet inte verkar lämpligt för din kan du undersöka medel som påförs lokalt, som ett nagellack eller andra mediciner så som Lamisil2 För en generösare översik, se till bipackssedeln som kommer med varje paket av Terbinafin.

Källor:

  1. Bipackssedel – FASS
  2. Svamp på fötterna – 1177 Vårdguiden