Desogestrel Orifarm är ett minipiller som tillverkas och marknadsförs i Sverige av läkemedelsföretaget MSD. Till skillnad från mer konventionella kombinerade hormonella preventivmedel innehåller Desogestrel Orifarm bara en aktiv ingrediens, ett syntetiskt hormon, desogestrel, som är en konstgjord bioekvivalent till det naturligt förekommande sexhormonet progesteron. En annan specifikation av Desogestrel är det faktum att den är avsedd att tas under hela menstruationscykeln, i motsats till vanliga piller som skall tas under 21 eller 24 dagar som är vanligare bland kombinerade orala preventivmedel. Oavsett dessa skillnader så är Desogestrel Orifarm lika effektiv som alternativen, men mer om det nedan!

Information på den här sidan:

Hur säkert är Desogestrel Orifarm?

Det medicinska samfundet håller mer eller mindre med om att piller som endast innehåller progesteron, minipiller, är något mindre tillförlitliga än vanliga p-piller. Men det kan vara lite vilseledande. Det är inte så att piller som endast innehåller progesteron såsom Desogestrel Orifarm är mindre effektiva, utan det är snarare att bara ger en skyddsmekanism i motsats till kombinerade piller som ger fler mekanismer då de har två aktiva ingredienser – syntetiskt progesteron och syntetiskt östrogen. Det är emellertid viktigt att notera att skyddet som ges av det syntetiska östrogenet inte anses vara nog effektivt på egen hand, utan endast som ett tillägg till det skydd som ges av syntetiskt progesteron – något som uppenbarligen också tillhandahålls av Desogestrel och andra minipiller. För mer detaljerad information, var god och scrolla ner till avsnittet av texten som behandlar Desogestrel Orifarms verkningsmekanism.

Vad kan nedsätta Desogestrel Orifarms effektivitet?

En annan sak som är viktig att notera är att de optimala skyddsnivåer som Desogestrel Orifarm ger – 99% skydd mot graviditet – kan bibehållas endast om du ser till att du använder Desogestrel på riktigt sätt, precis så som du har blivit instruerad av din läkare och i enlighet med riktlinjerna i den officiella patientinformationen som utfärdas tillsammans med varje förpackning av dina minipiller.

På samma sätt, för att förhindra att nedsätta effektiviteten hos Desogestrel Orifarm, bör du bli bekanta dig med alla läkemedel och livsmedel som vi vet kan försämra effektiviteten av detta preventivmedel. Självklart kan du i vissa fall kanske inte undvika vissa mediciner, så du borde använda ytterligare barriärskydd såsom kondom under den period du använder medicinen och när effektiviteten av Desogestrel Orifarm är lägre än vanligt. För mer information om vilka substanser som kan orsaka problem samt uppskattningar av hur länge nedsättningen kan varar, se den officiella patientinformationen.

Hur fungerar Desogestrel Orifarm?

Minipiller är beroende av en syntetisk, konstgjord ekvivalent av det naturligt förekommande könshormonet progesteron för att påverka kroppens hormonbalans. Denna verkningsmekanism är beroende av progesteronets viktiga roll för ägglossningen, frisättning av äggceller från äggstockarna till äggledarna, där den kan bli befruktade av spermier.

Men med syntetiskt progesteron, desogestrel i det här fallet, kommer kroppen att uppfatta den aktiva ingrediensen som naturligt producerat progesteron, vilket får det att ”tänka” att ägglossningen redan har ägt rum – vilket indikeras av ökade progesteronnivåer. Som ett resultat av detta kommer ägglossningen inte att äga rum och äggcellen kommer inte att släppas, vilket gör en graviditet omöjlig. Denna verkningsmekanism är likadan för både mini-piller och kombinerade orala preventivmedel. Syntetisk östrogen som finns i den senare kommer att ge ytterligare en skyddsmekanism genom att öka tjockleken på vissa vaginala vätskor, vilket gör det svårare för spermierna att navigera genom livmoderhalsen. Denna mekanism skulle emellertid inte anses vara pålitlig på egen hand utan progesteronaktiviteten, vilket gör skillnaden i effektivitet mellan kombinerade preventivpiller och mini-piller försumbar.

Kan jag köpa Desogestrel Orifarm online i Sverige?

P-piller av alla slag, inklusive minipiller som Desogestrel, är receptbelagda läkemedel i Sverige, men det här är inget hinder för att få tag på dem utan att egentligen lämna ditt hem. Faktum är att det idag är lättare att få medicin på nätet än någonsin tidigare.

Så, om du vill köpa Desogestrel Orifarm online i Sverige, bör du hitta en onlineklinik som är verksam inom landet. När du försöker få receptbelagt läkemedel kommer du att få fylla i ett detaljerat och specialiserat medicinskt frågeformulär som läkaren vid internetkliniken använder för att få en bättre inblick i din medicinska profil och historia. Med hjälp av den kunskapen kommer det att vara möjligt att göra en informerad bedömning angående din lämplighet för att ta Desogestrel Orifarm.

Om allt stämmer kommer läkaren att utfärda receptet och använda det för att få det skickat från partnerapoteket till den adress du uppger.

Hur tar man Desogestrel Orifarm?

Som ovan nämnts så bör du för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå vid användning av Desogestrel se till att du tar detta p-piller precis så som det ordineras av din läkare och i enlighet med riktlinjerna i bipacksedeln. Att låta blir att göra det kommer att resultera i nedsatt effektivitet och minskad skyddsnivå.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mest centrala riktlinjerna som du bör ha i åtanke när du tar Desogestrel. Du bör dock observera att det bara är en kort översikt och som sådan kan den aldrig användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens råd.

 • Ta alltid exakt enligt instruktionerna
 • Du ska ta ett piller dagligen, vid samma tid om dagen
 • För information om när och hur man ska påbörja behandlingen, vänligen läs bipacksedeln
 • Tablettkartan är markerad med pilar och etiketter som ska hjälpa dig att hålla reda på var du är i behandlingen och se till att du inte har missat några piller
 • Ta tabletterna hela utan att tugga eller bryta dem
 • Om du glömmer att ta ett piller, läs patientens informationsbroschyr om hur du ska fortsätta

Ger Desogestrel Orifarm biverkningar?

P-piller är kända att komma med vissa potentiella biverkningar. Och fastän de verkligen inte kommer att upplevas av alla som använder medicinen, är det fortfarande viktigt att bekanta sig med dem innan behandlingen påbörjas så att du kommer att kunna agera i enlighet om de skulle uppstå.

Det är väldigt viktigt att kunna skilja mellan de biverkningar som kan kräva att du avslutar behandlingen och söker omedelbar medicinsk rådgivning och de som inte är bekväma men annars godartade. Den tidigare gruppen innehåller tecken och symtom som indikerar:

 • Allergisk reaktion
 • Bröstcancer
 • Blodpropp
 • Hjärtattack
 • Stroke

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
 • Huvudvärk
 • Humörsvängningar
 • Minskat libido
 • Viktfluktuatuioner
 • Illamående
 • Generell sjukdomskänsla
 • Bröstsmärta
 • Utebliven menstruation
 • Vaginal infektion
 • Håravfall
 • Cystor på ovarierna
 • Smärtsam menstruation
 • Slöhet
 • Irriterade ögon
 • Hudutslag
 • Nässelutslag
 • Erythema nodosum

Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning av Desogestrel Orifarm. Om det här pillret inte är för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Gestrina eller tabletterna Azalia.