Gestrina är ett minipiller som endast innehåller en substans som härmar hormonet progesteron. Det syntetiska hormonet desogestrel som är mycket effektivt i att efterlikna aktiviteten hos det naturligt förekommande progesteronet. Gestrina minipiller tillverkas och marknadsförs i Sverige läkemedelsföretaget Teva. Eftersom det inte innehåller någon östrogenhärmande substans anses det vara ett säkrare alternativ till kombinerade p-piller och som sådan är det vanligtvis ordinerat till kvinnor som är särskilt känsliga för biverkningar som kan komma av kombinerade orala preventivmedel. Dessutom kan minipiller som Gestrina säkert användas av kvinnor som för tillfället ammar.

Information på den här sidan:

Säkerhet: Är Gestrina bra?

Trots det vanliga påståendet att minipiller inte är lika tillförlitliga som kombinerade p-piller är detta inte helt sant. Fastän kombinerade preventivpiller verkligen ger ett ytterligare skydd genom syntetiskt östrogen kommer den här aktiva beståndsdel att ge skydd som anses vara otillräckliga på egen hand. Mer specifikt involverar de förtjockningen av vaginalvätskan vilket gör det svårare, men inte omöjligt, för spermierna att nå äggcellen.

När det gäller huvudmekanismen är piller med endast progesteron och kombinerade preventivmedel identiska, men mer om det nedan.

Så, Gestrina anses vara mycket effektivt och kan förhindra oönskade graviditeter i så mycket som 99% av fallen. För att effektiviteten ska kunna hållas på dessa höga nivåer måste du dock försäkra dig om att du tar Gestrina på korrekt sätt, precis som det har ordinerats dig av din läkare och i enlighet med den officiella informationen som du hittar i den officiella informationen i bipacksedeln.1 Så länge du gör allt ordentligt, bör Gestrina effektivt skydda dig från graviditeten.

Hur förhindrar Gestrina graviditet?

Precis som andra mini-piller tillgängliga på den svenska marknaden förhindrar Gestrina också graviditet genom att efterlikna aktiviteten hos det naturligt förekommande könshormonet progesteron när det introduceras i den kvinnliga organismen. Progesteron spelar en avgörande roll i många processer som kvinnokroppen går igenom varje månad för att förbereda sig för en potentiell graviditet. Viktigast av dessa är ägglossningen då en äggcell frigörs till äggledaren, och utan denna kan en graviditet inte uppstå.2 Och det här är precis där Gestrina kommer in i bilden.

Tack vare den aktiva ingrediensen desogestrel, syntetiskt progesteron, kommer Gestrina att effektivt förhindra ägglossning, vilket gör att graviditeten omöjliggörs. Detta tack vare att det här ämnet är mycket skickligt i att efterlikna aktiviteten hos naturligt progesteron och eftersom kroppen inte märker någon skillnad på den syntetiska och den naturliga versionen av hormonet.

Som en konsekvens kommer Gestrina att lura kroppen att känna av högre nivåer av progesteron vilket i sin tur gör att den uppfattar det som att  ägglossningen redan har ägt rum och äggcellen kommer inte att frisättas. Denna verkningsmekanism har testats gång på gång och anses vara den mest tillförlitliga metoden för att förhindra graviditet, så länge du använder dina orala preventivmedel på rätt sätt.

Kan jag köpa Gestrina online i Sverige?

P-piller av vilken typ som helst, inklusive minipiller såsom Gestrina är receptbelagda läkemedel i Sverige, men detta är inget hinder för att få tag på dem utan att lämna ditt hem. Faktum är att det idag är lättare att få medicin på nätet än någonsin tidigare.

Så, om du vill köpa Gestrina online i Sverige, bör du hitta en onlineklinik som är verksam inom landet. När du söker att få receptbelagt läkemedel får du fylla i ett detaljerat och specialiserat medicinsk frågeformulär som läkaren vid internetkliniken ska använda för att få en bättre inblick i din medicinska profil och historia. Med hjälp av den här kunskapen kommer hen att kunna göra en informerad bedömning angående din lämplighet för att ta Gestrina. Ibland kan du också behöva kontrollera ditt blodtryck, vilket olika onlinekliniker har olika lösningar för.

Om allt ser bra ut kommer läkaren att utfärda receptet och använda det för att få det skickat från partnerapoteket till adressen du angav under registreringsprocessen.

Hur använder man Gestrina?

Som ovan nämnt är det absolut nödvändigt att ta Gestrina korrekt och i linje med de officiella riktlinjerna för att garantera optimalt skydd. Detta är inte svårt eller komplicerat, men kräver ändå att du är försiktig och inte missar att ta något piller. Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna, men innan dess vill vi notera att punkterna nedan är illustrativa och kan aldrig användas som ersättning för den officiella informationen eller en läkarens råd.

 • Ta Gestrina exakt enligt instruktionerna och i enlighet med de officiella riktlinjerna
 • Ta en tablett vid samma tidpunkt varje dag
 • Om du inte byter till Gestrina från ett annat p-piller eller om du nyligen har varit gravid bör du börja ta Gestrina på den första dagen av din mens
 • Om så inte är fallet, se bipacksedeln om hur och när du ska påbörja behandlingen
 • Tablettkartan med tabletterna är märkta med etiketter och pilar som hjälper dig att hålla reda på var i behandlingen du är och för att se till att du inte har missat några piller
 • Ta alltid tabletterna hela, tugga eller bryt dem aldrig
 • Om du glömmer att ta ett piller, se bipacksedeln om hur du ska fortsätta

Ger Gestrina biverkningar?

Som är fallet med alla receptbelagda läkemedel, kommer Gestrina också med risken för negativa effekter hos kvinnor som är mottagliga för dem och det rekommenderas att bekanta sig med dem innan behandlingen påbörjas. Du bör kunna skilja mellan de biverkningar som är obekväma men ofarliga och de som kan kräva att du avslutar behandlingen och söker omedelbar vård. Om det här pillret inte är för dig kan du tillsammans med din läkare se på alternativt såsom pillerna Azalia eller tabletterna Vinelle.

De biverkningar som anses vara farliga är tecken och symtom som indikerar att du har:

 • Allergisk reaktion
 • Stroke
 • Hjärtattack
 • Bröstcancer
 • Blodpropp

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, akne, illamående, oregelbundna menstruationer, frånvaro av menstruationer, minskat libido, bröstsmärta, viktuppgång
Ovanliga (1 av 100 användare) Vaginala infektioner, irriterade och känsliga ögon, håravfall, smärtsamma menstruationer, cystor på äggstockarna, slöhet
Sälsynta (1 av 1000 användare) Utslag, nässelutslag, smärtsamma blå-röda hudklumpar


Observera att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer övergripande översikt, vänligen se den officiella patientinformationen som du hittar i ditt paket med Gestrina.

Källor:

 1. Bipacksedel – FASS
 2. Mer om mens – 1177 Vårdguiden