Menstruationscykel när något som många hörde mycket om i sexualundervisningen i skolan, men kanske inte så mycket efter det. Även om du är ute efter att bli gravid eller försöker att undvika det så är det hjälpsamt att ha en god kunskap om din menscykel.

Information på den här sidan:

Vad är menscykeln?

Den menstruella cykeln är en mer medicinska term för processen kring att få mens. De flesta får sin mens regelbundet med en mensblödning som varar ungefär 3-8 dagar och 21-35 dagar utan blödning.

Livmodern har en slemhinna som en gång per månad växer till sig och blir tjockare och rikare på blodkärl. Om du inte har blivit gravid kommer den här förtjockade slemhinnan att utsöndras och transporteras ut ur kroppen genom det vi upplever som menstruationsblödning.

När får man ägglossning?

Den menstruella cykeln triggas av ett antal hormoner, av vilka många kommer från hypofysen och hypotalamus i hjärnan samt från äggstockarna. Två viktiga hormoner är östrogen och progesteron. Dessa skapar en reaktion i äggstockarna och i livmodern där de tillsammans agerar för att göra ägg mogna för fertilisering och skapa en förtjockad slemhinna. Om ingen graviditet har uppstått kommer hormonnivåerna att minska och göra så att uppbyggnaden av slemhinnan förs ut genom mens.

Timing Stadie av cykeln
Dag 1-5 Menstruation – varar normalt mellan 3-8 dagar
Dag 6-14 Livmoderns slemhinna förjockas
Ung. dag 14 Ägglossning – ett ägg släppt fritt och kan befruktas
Dag 14-28 Om ägget ej befruktats börjar livmoderns slemhinna att snart börja utsöndras

Menstruationscykeln – detaljerna

Den menstruella cykeln är bunden till två mekanismer som tar plats i folliklarna i äggstockarna samt i den endometriala beklädnaden i livmodern. Dessa är både uppdelade i tre stadier som beskrivs nedan.

Äggstockarnas cykel

Det första stadiet är den follikulära fasen. I början av den här fasen som sker under cykelns 14 första dagar så kommer du att ha din mens, men samtidigt förbereder sig folliklarna för nästa ägglossning. Nivåerna av östrogen ökar vilket ger en reaktion i äggstockarna. Folliklarna är de som ansvarar för att producera ägg och under den här fasen mognar de för att vara kapabla till detta. Den här processen innebär att hormon stimulerar folliklarna att växa till sig. En follikel kommer att bli dominant och då slutar de andra att växa. Den dominanta follikeln kommer att frisätta ett ägg som sedan kan bli befruktat.

Ägglossning är nästa steg i processen, då ett hormon frisätts för att försvaga follikeln och ett underutvecklat ägg släpps fritt. Detta sker ungefär vid den 14:e dagen av cykeln. Om ägget blir befruktat av en spermie kommer det att utvecklas till ett komplett ägg, men om det inte blir det kommer det att förfalla inom 24 timmar. Vissa kvinnor upplever lätt smärta under den här delen av cykeln.

Skötet innehåller två äggstockar där den här processen tar plats, och frisättningen av ägget varierar mellan de två. Ibland sker ägglossningen i båda äggstockarna, och om båda äggen skulle bli befruktade kan det resultera i tvillingar.

Den sista delen av cykeln är den luteala fasen. Här kommer nivåerna för hormonet progesteron att sänkas och ungefär två veckor efter ägglossningen kommer hormonnivåerna att sätta igång utsöndrandet av slemhinnan och du kommer att få din mens.1

Livmoderns cykel

Menstruation är det första stadiet av den här cykeln, när livmodern utsöndrar ungefär 10-80 milliliter blod, där 35ml är den vanligaste mängden. Det är när den här fasen börjar som vissa kvinnor lider av premenstruellt syndrom och kramper.

Därefter kommer den proliferativa fasen, där hormonet östrogen kommer att orsaka slemhinnan i livmodern att växa och bli mer näringsrik.

Detta följs av den sekretoriska fasen där livmodern mer eller mindre förbereder sig för en möjlig tidig graviditet. Under den här perioden kommer den grundläggande kroppsvärmen att höjas.

Menstruell cykel och preventivmedel

P-piller är baserade på hormonerna östrogen och/eller progesteron med olika balanser och koncentration av hormoner beroende på vilket sorts piller det är du har. Den främsta funktionen är att hindra ägglossningen från att ske, så att inget ägg frisätts och kvinnan därmed inte kan bli gravid så länge behandlingen tas. Utöver detta påverkar hormonerna slemhinnan i livmodern, vilket gör det svårare för spermcellerna att nå ägget. Slutligen så gör de det svårare för äggen att fastna i slemhinnan, vilket är nödvändigt för graviditeten. Du kan läsa mer om graviditet och p-piller här.

Kan jag kontrollera när jag får min mens?

Många som använder hormonella preventivmedel såsom p-piller upplever att deras mens kommer mer regelbundet och känner att de har mer kontroll över sin menstruation. I vissa fall kan du skjuta upp din mens om den planeras att komma vid ett olämpligt tillfälle.

När du vill skjuta upp din menstruation kan du använda ett artificiellt hormon som kallas noretisteron. Det här hormoner finns i olika former av preventivmedel såsom minipiller och hormonterapi för klimakteriet.

Noretisteron är en artificiell version av hormonet progesteron. När man tar det kommer kroppen att tro att livmoderns slemhinna fortfarande behöver mogna och förbereda sig för ett ägg. Därför kommer det inte att stöta bort det, vilket hjälper att försena mensen.

Är min blödning normal?

Mensblödning anses vara onormal när man blöder mer än 80ml, då den här sortens blödning ger ökad risk för järnbrist. Vissa kvinnor blöder mer än så. Blödningar så stora som en liter per månad har dokumenterats, men detta är mycket ovanligt.

Om du är helt utan mens kan detta ha orsakats av hormonell obalans, livsstilsfaktorer, mediciner, underliggande tillstånd och mycket mer. Ibland kan cykeln sättas igång igen med hormonterapi.

Om mensen är försvunnen, orsakar dig problem i vardagen eller om du plötslig blöder mer än vanligt kan du konsultera din läkare eller gynekolog för att lägga fram en behandling för dig som väger upp nackdelarna mot fördelarna.

Källor:

  1. More about the process – Your Period