De enda preventivmedlen som man som man kan använda sig av för att inte göra en kvinna gravid är i stort sett kondom eller sterilisering. Detta kommer förhoppningsvis ändra sig i framtiden. Under den många år har forskare försökt utveckla p-piller till män. Det kanske låter otroligt men flera positiva försök har gett forskarna hopp om att en sådan typ av preventimedel ska kunna bli verklighet en dag. Än finns p-piller för män inte på marknaden, men framtiden ser ljus ut.

Information på den här sidan

Nuvarande former av prevention för män

Om du som man vill skydda dig från att göra en kvinna gravid finns det några metoder du kan använda dig av.

Kondom

Fördelen med att använda sig av kondom är att det både skyddar mot könssjukdomar och graviditet. Det är även en lösning som inte ger några permanenta förändringar i kroppen och påverkar inte med hormoner eller liknande. Dock upplever en del män kondom som både obehagligt och besvärligt och kan leda till ett sämre sexliv. Metoden kan användas av de flesta, men många som är i ett fast förhållande och vill ha lite mer frihet i sexlivet tröttnar på att använda kondom.

Sterilisering

En annan metod som män kan använda sig av för att inte göra en kvinna med barn är sterilisering. Här går man kirurgiskt in och ser till att stänga till spermaledarna så att mannens egna produktion av sperma avstannar. Sexlust, erektion och utlösning kommer dock fungera precis som vanligt. Fördelen med denna metod är att den helt utesluter reproduktion och är därmed 100% säker. Nackdelen är förstås att detta är en helt permanent lösning som för många män upplevs väldigt drastisk. Det finns inte mycket man kan göra ifall du ångrar dig och denna metod passar därmed bäst för dig som aldrig velat ha barn eller som fått alla barn du vill ha.

Avbrutet samlag

Metoden går ut på att mannen drar ut penis precis innan utlösning så att inga spermier kommer upp i livmodern. Detta är dock en mycket osäker metod då det bland annat kan komma sperma ut innan själva utlösningen. Det kan även leda till ett kraftigt försämrat sexliv då mannen hela tiden måste vara uppmärksam på sin kropp. Rädslan att göra kvinnan gravid kan också förstöra stämningen.

Hur fungerar p-piller för män?

Om p-piller för män blir till verklighet kommer de har liknande effekt som p-piller till kvinnor. Det är även där namnet kommer från. Men låt oss titta lite närmare på vad forskare har kommit fram till hittills.

De försök som tidigare gjort med att skapa p-piller för män har varit baserade på användandet av hormoninjektioner. De män som har varit med i försöken har fått progesteron och testosteron insprutat i kroppen vilket har lett till en försämrad spermakvalitet. Det är tack vare hormonet progesteron som spermakvalitén försämras. Samtidigt leder detta hormon även till att produktionen av testosteron försämras och därför behöver man tillsätta det genom injektionen.

När spermakvalitén försämrats betydligt betyder det alltså att mannens reproduktionssystem blir tillfälligt nedsatt. I försöket gavs injektionerna varannan månad och gav goda resultat.

I ett av de första försöken deltog 350 män där alla var i fasta förhållanden. Efter ett år var fyra av paren gravida, vilket ger metoden en effektivitet på omring 96 %. Detta är ungefär samma säkerhet som en kondom och nästan uppe i samma som p-piller för kvinnor som just är kända för sin mycket höga säkerhet. 1

Biverkningar hos p-piller för män

Hittills har allt sett positivt ut. Om metoden nu är så effektiv och ger ett högt skydd – varför är den inte på marknaden ännu? En av anledningarna är de biverkningar som uppstått efter användandet av produkten. Några av de biverkningar som injektionerna sägs ha kunnat leda till är acne, depression och ökad sexlust. Dessa har blivit klassificerade som oacceptabla och det forskas därför på hur man kan minska dessa.

Trots biverkningar var den största delen av försöksgruppen positiva till att fortsätta med behandlingen ifall den skulle komma upp på marknaden. Det ger därför forskarna hopp om att intresset för denna sorts preventivmedel för män kommer vara fortsatt stort.

Kommer preventivmedlet som piller?

Försöken med att göra p-piller för män har för tillfället skett med hjälp av injektioner. Det är alltså inte på tal än om ett riktigt piller på samma sätt som den kvinnliga motsvarigheten.

För närvarande är det inte möjligt att få behandlingen i pillerform eftersom hormonerna bryts ner innan de kunnat ge optimalt skydd. Dock görs experiment för att se om behandlingen kan komma i som gel.

Vilka är fördelarna?

Om p-piller för män en dag blir verklighet så finns det en rad olika fördelar.

  1. Det skulle vara möjligt för män att effektivt skydda sig mot graviditet utan att behöva använda sig av kondom eller sterilisera sig.
  2. Män skulle få större kontroll över preventivmedel, ett ansvar som idag ofta ligger på kvinnan.
  3. Det öppnar upp för fler möjligheter för preventivmedel generellt, något som bland annat hjälper par där kvinnan inte tål exempelvis hormonprevention.
  4. Det ger ett tillfälligt skydd som inte avbryter samlaget som exempelvis kondom eller avbrutet samlag gör.

Kommer ett manligt p-piller bli verklighet?

Det är mycket svårare att skapa ett preventivmedel med hormoner för män än vad det är för kvinnor. Därför har det tagit så lång tid jämfört med kvinnornas p.piller som varit på marknaden i över 60 år. De positiva forskningsresultaten ger dock goda indikationer på att p-piller för män kommer bli verklighet. Effektiviteten har blivit dokumenterad och nu försöker man bara få ner risken för biverkningar. Det gäller dock att ha tålamod och vänta innan en sådan form av preventivmedel kommer på marknaden.

När det väl kommer på marknaden vet vi inte än i vilken form preventivmedlet skulle komma ut som. Kanske blir det som spruta som man kan ta hos läkaren, eller som en gel som tas upp av huden. Förhoppningsvis kommer metoden komma som ett piller som motsvarar kvinnors sätt att skydda sig på. 2

Vi kommer hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen kring utvecklingen av p-piller för män.

Källor:

  1. Male Contraceptive jab  – The Guardian
  2. What is the male pill – NHS