Miehille tarjolla olevia ehkäisyvalmisteita ei ole kovin montaa. Tällä hetkellä kondomi sekä sterilisaatio ovat markkinoiden ainoat vaihtoehdot. Mutta jo vuosien ajan tutkijat ovat kehittäneet ehkäisypillereitä miehille. Useiden myönteisten tutkimustulosten myötä markkinoille on tulossa miesten ehkäisypilleri, mutta tämä tapahtuu aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Sisältö:

Miesten ehkäisymenetelmät

Jos haluat ehkäistä raskaaksi tulemisten, voit käyttää jotakin seuraavista menetelmistä.

Kondomi

Kondomien etuna on, että ne suojaavat sekä sukupuolitaudeilta että raskaudelta. Ne eivät myöskään aiheuta pysyviä muutoksia kehossa, hormoneissa tai muissa vastaavissa. Jotkut kuitenkin kokevat kondomit epämukaviksi, jotka vaikeuttavat seksuaalista kanssakäymistä. Kyseinen ehkäisymenetelmä sopii useimmille, mutta pitkässä suhteessa elävät haluavat yleensä enemmän vapautta, jolloin he kyllästyvät kondomien käyttämiseen.

Sterilisaatio

Toinen ehkäisymenetelmä on sterilisaatio. Sterilisaatiolla tarkoitetaan kirurgista toimenpidettä, jonka avulla estetään siittiöiden pääsy siemennesteeseen. Toimenpiteen seurauksena mies menettää hedelmöittymiskykynsä. Yhdyntäkyky säilyy kuitenkin ennallaan, sillä siittiösolut ovat ainoastaan osa siemennesteestä. Menetelmän etuna on se, että sen myötä raskaaksi tuleminen ei ole mahdollista ja täten sen suoja on 100%. Haittapuolena on kuitenkin se, että sterilisaatio on pysyvä ratkaisu, jonka miehet saattavat kokea hyvin dramaattisena.

Yhdynnän keskeyttäminen

Tämän menetelmän ideana on se, että mies vetää peniksen pois emättimestä juuri ennen laukeamista, jotta siittiösolut eivät pääse kohtuun. Tämä on kuitenkin erittäin epävarma menetelmä, sillä siittiöt voivat päästä kohtuun myös yhdynnän aikana. Lisäksi se voi heikentää seksuaalista kanssakäymistä, sillä miehen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota kehoonsa. Pelko naisen raskaaksi tulemisesta saattaa myös pilata miehen mielialan.

Miten miesten ehkäisypillerit toimivat?

Miesten ehkäisypillerien käyttö perustuu melko pitkälti naisten ehkäisypillereihin. Ehkäisypillereihin liittyvissä tutkimuksissa miehiin ruiskutettiin progesteronia ja testosteronia, mikä johtaa siittiöiden laadun heikkenemiseen. Samanaikaisesti progesteroni heikentää testosteronin tuotantoa, jolloin siittiöiden laatu heikkenee entisestään. Tämä merkitsee sitä, että lisääntymiskyky vähenee, joka ehkäisee raskaaksi tulemista.

Ensimmäisellä kerralla tutkimukset toteutettiin stabiilissa ympäristössä, jolloin tutkimuksiin osallistui noin 350 miestä. Yhden vuoden kuluttua neljä pariskuntaa oli raskaana, jolloin menetelmän tehokkuudeksi saadaan noin 96%. Tämä on suurin piirtein sama suoja kuin kondomissa ja naisten ehkäisypillereissä, joiden tiedetään olevan erittäin tehokkaita raskauden ehkäisyssä.

Haittavaikutukset

Menetelmän sanotaan olevan turvallinen ja varma, eikä toistaiseksi haittavaikutuksia ei juurikaan ole. Jos kuitenkin menetelmä on tehokas, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan – miksi lääke ei ole vielä markkinoilla? Yksi syy on haittavaikutukset, jotka ovat aiemmissa tapauksissa ilmenneet lääkkeen käytön jälkeen. Haittavaikutuksia ovat olleet esimerkiksi akne sekä masennus. Mahdollisten haittavaikutusten vuoksi kehittämistyötä jatketaan edelleen, jotta niitä ei ilmenisi.

Haittavaikutuksista huolimatta suurin osa testiryhmässä olleista oli myönteisiä jatkamaan hoitoa, jotta se saataisiin markkinoille. Täten tutkijat toivovatkin, että miesten kiinnostus kyseisiin ehkäisymenetelmiin säilyisi korkeana.

Ehkäisytabletit

Tällä hetkellä miehille ei ole tarjolla ehkäisypillereitä, mutta niiden kehitystyö on hurjassa nousussa. Tästä syystä ei voida olla varmoja, miten ehkäisypillerit eroavat naisille tarkoitutuista ehkäisypillereistä. Aiempien tutkimusten mukaan hormonit hajoavat elimistössä ennen kuin ne kykenevät tarjoamaan optimaalisen suojan.

Hyödyt

Jos miesten ehkäisypillerit tulevat vielä jokin päivä markkinoille, niissä on useita etuja:

  1. Miehet voivat suojata itsensä käyttämättä kondomia tai sterilisaatiota
  2. Miehet voivat kantaa vastuun ehkäisystä, sillä tällä hetkellä suurin osa ehkäisyvalmisteista on tarkoitettu naisille.
  3. Miesten ehkäisypillerit avaavat enemmän mahdollisuuksia. Ne voivat esimerkiksi auttaa pariskuntia, jossa nainen on jostain syystä estynyt käyttämään hormonaalista ehkäisymenetelmää.
  4. Se tarjoaa suojan, joka ei sisällä yhdynnän keskeyttämistä tai kondomin käyttöä.

Ovatko miesten ehkäisypillerit mahdollisia tulevaisuudessa?

Mieshormoneista johtuen miehille on todellisuudessa paljon vaikeampaa luoda toimivaa ehkäisymenetelmää. Tämän vuoksi niiden kehittämisessä kestää paljon kauemmin kuin naisille tarkoitetuissa ehkäisymenetelmissä, jotka ovat olleet markkinoilla jo yli 60 vuoden ajan. Positiiviset tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että miesten ehkäisypillerit realisoituvat todellisuudessa. Tämänhetkinen kehitystyö keskittyy haittavaikutusten minimointiin.

Pidämme sinut ajan tasalla uusimpien tutkimusten osalta, jotka koskevat miehille tarkoitettuja ehkäisyvalmisteita.