Fastän preventivmedel förr i tiden var ett tabubelagt ämne hos allmänheten så är det idag standard för många människor att leta fram det preventivmedel som är bäst för en själv. Idag finns det många alternativ på marknaden för olika människors behov och preventivmedel diskuteras diskuteras idag fritt. Det utförs medicinska och vetenskapliga studier på dem och de används idag av människor över hela jordklotet för att undvika oönskade graviditeter, men ibland också för att undvika könssjukdomar eller infektioner.

Med alternativ såsom traditionella p-piller till barriärpreventivmedel såsom kondomer eller till och med permanenta kirurgiska lösningar såsom vasektomi, så finns det idag en uppsjö lösningar och olika former vilket gör att det finns preventivmedel som passa för alla.

De många olika alternativen kan kännas överväldigande och för att få en bättre översikt har vi sammansatt en översikt över de vanligaste alternativen. Vi ger våra läsare en kort översikt över de mest populära preventivmedlen och behandlar frågor såsom hur de fungerar och deras fördelar och nackdelar.

Information på den här sidan:

De vanligaste preventivmedlen

De mest populära och effektiva preventivmedeln kan delas in i fyra kategorier, där varje kategori har ett antal subkategorier. Utan vidare dröjsmål, de olika preventivmedlen kan klassificeras enligt följande kategorier:

 • Preventivmedel utan piller
  • Implantat
  • Injektioner
  • P-ring
  • Kopparstav
  • Hormonstav
 • Barriärpeventivmedel
  • Kondomer för män
  • Femidom (kondom för kvinnor)
  • Pessar
 • P-piller
  • Kombinerade p-piller
  • Minipiller
 • Permanenta lösningar
  • Vasektomi
  • Kvinnlig sterilisering

Nedan kommer vi att snabbt diskutera dessa alternativ. För enkel navigation, använd innehållslistan som du kan hitta här.

För mer information på något av dessa alternativ, kicka på den relevanta länken från listan ovan.

Preventivmedel utan piller

Preventivmetoder som inte använder sig av piller inkluderar ett antal olika metoder som inte fungerar som barriärskydd utan också använder vissa kemiska mekanismer som kommer i annan form än traditionella p-piller.

P-stav

Kontraceptiva implantat är små apparater som innehåller progesteron. De är ungefär 4 cm långa och införs under huden på överarmen. Där kommer det att frisätta en reglerad dos av progesteron för att förhindra att man får sin ägglossning. Trots deras ibland okonventionella sätt att administreras så anses p-stavar vara 99% effektiva i att skydda en mot oönskade graviditeter – samma effektivitet som traditionella p-piller.

P-stavar kan också anses vara en långsiktig lösning då de kan sitta isatta under så lång tid som tre år och ändå ge samma skyddsnivå. Efter att man har tagit bort implantatet kommer fertilitetsnivåerna att komma tillbaka snabbt.

P-staven är ett populärt alternativ för de kvinnor som är känsliga mot östrogen eller för de som inte planerar att bli gravida på länge. Dessutom kan den här metoden också hjälpa en att minska symptomen på rikliga menstruationer eller starka menssmärtor.

P-spruta

En annan metod som förhindrar graviditet och som har en hög framgångratio är p-sprutan. Liknande p-staven kommer injektioner med en gestagen-lösning vara ett extra bra alternativ för de som är känsliga för östrogen eller som inte gillar tanken av att behöva komma ihåg att ta piller varje dag. Dessa sprutor varar inte lika länge som p-stavarna, utan är istället verksamma i ungefär 12 veckor per spruta.

Fertiliteten kan dock vara låg under de månader som följer den senaste sprutan, även efter att behandlingen har avslutats, vilket gör det här preventivmedlet mindre attraktivt för kvinnor som planerar att bli gravida inom en snar framtid.

P-ring

En vaginal ring, eller p-ring som det kallas, är en term som ofta refererar till NuvaRing. Detta är ett märke av små anordningar, 55mm i diameter, gjorda av flexibel plast. Den är avsedd att införas i vaginan där det frisätter en doserad blandning av syntetiskt östrogen och progesteron för att förhindra graviditet. Så snart det är på plats sitter den där i 21 dagar i sträck. När den tas ut upplever de flesta en blödning liknande en menstruationsblödning. En vecka efter att man har tagit ut den kan man sätta in en ny ring igen.

Då p-ringen har en verkningsmekanism och aktiv ingrediens som är identisk med de som finns i kombinerade p-piller så kommer också p-ringen med samma effektivitet, men också med samma risker för biverkningar.

Kopparspiral

Kopparspiral, eller bara spiral, har fått sitt namn från att det förr i tiden alltid var utformad i just den formen. Idag kommer spiralen ofta fastsatt på en liten plastanordning format som bokstaven T, vilket införs i skötet och under en speciell procedur som utförs av medicinsk personal.

Jämfört med vissa andra preventivmedel så kan inte spiralen börja användas utan hjälp från medicinsk personal, men detta brukar inte ta mer än 20 minuter per ingrepp. Så snart spiralen är insatt ger den direkt en hög skyddsnivå.

Spiraler är ett preventivmedel som fungerar under lång tid, så det kan sitta insatta så länge som 5 år, i vissa fall hela 10 år. Kopparspiralen fungerar dock utan hormoner, och fungerar genom att göra det svårare för sperman att nå äggcellen och för ägget att implanteras vid livmoderslemhinnan. Detta innebär att det inte kommer att hjälpa vid riklig menstruation, och kan i vissa fall till och med förvärra symptomen av detta.

Hormonspiral

Hormonsprialen är som en blandning mellan spiralen och p-ringen. Som med spiralen så är de formade som som små T i plast, men frisätter istället en reglerad dos av progesteron i kroppen. Dessa är aktiva mellan tre och fem år.

Barriärkontraception

Barriärskydd inkluderar alla preventivmedel som förlitar sig på att fysiskt blockera kontakten mellan sperman och äggcellerna. Den här formen av preventivmedel är mycket populär då de inte bara skyddar mot oönskade graviditeter utan också skyddar från sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner.

Kondom

Kondomer är utan tvekan det mest populära och mest välkända barriärpreventivmedlet och ger 98% skydd mot graviditet och ett mycket högt skydd mot könssjukdomar. Det är lätt att använda då den placerar på penisen innan man har sex och förhindrar därmed spermier från att komma in i vaginan samt kontakt mellan kroppsvätskor. Latexkondomer är säkra och pålitliga på många sätt, och den enda riskfaktorn är om man skulle ha latexallergi.

Femidom

Kondomen för kvinnor, femidom, är till 95% effektiv i att förhindra graviditet, och dess grundfunktion är essentiellt identisk med den manliga kondomen. Dock ska femidom införas i vaginan innan sex, vilket kan göras upp till åtta timmar innan, så att inga avbrott behöver göras under samlag, vilket kan vara fallet för de manliga kondomerna.

Pessarer

En pessar är en barriärmetod som blockerar ens livmoderhals och på så sätt hindrar sperman från att nå livmodern. Detta preventivmedel kan återanvändas och kan dessutom sättas på plats timmar innan samlag. Pessarer ger dock inte samma nivå av skydd som andra barriärmetoder, utan ger bara skydd till 92%. På grund av detta rekommenderas det att man använder dem tillsammans med spermiedödande medel för bästa resultat. Den största fördelen med detta är att den här metoden kan användas av de som är allergiska mot latex.

P-piller

P-piller är ett välkänt preventivmedel som anses vara effektiv ett effektivt skydd mot graviditet i 99% av fallen, förutsatt att de används på riktigt sätt. De kommer i ett antal olika former och variationer, med kombinerade p-piller och minipiller som de två huvudkategorierna.

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller är ofta det vi refererar till som p-piller är ett oralt preventivmedel som kommer i form av tabletter som skall tas dagligen. De innehåller syntetisk progesteron och syntetisk östrogen. Skillnaden mellan olika märken och piller är oftast kopplade till den aktiva ingrediensen, den exakta syntetiska formen av hormonet som den använder, samt koncentrationen av denna.

Kombinerade p-piller anses vara något mer säkra än minipiller på grund av dess multtdimensionella skyddsmekanism. Med andra ord kan dessa piller inte bara hindra ägglossningen, utan också ge en förtjockad slemhinna i livmodern, vilket gör det svårare för sperman att nå livmodern och nå äggcellen. Läs mer om processen som p-piller uppehåller här.

Minipiller (piller med endast progesteron)

Minipiller är marginellt mindre effektiva jämfört med kombinerade p-piller, då de endast innehåller syntetiskt progesteron. Som sådan förhindrar de i första hand ägglossning och är extra lämpliga för de som är känsliga mot östrogen.

Permanenta preventivmedel

Permanenta preventivmedel är de metoder som involverar diverse kirurgiska ingrepp som resulterar i oförmåga att bli gravid. Dessa kan endast avslutas genom andra kirurgiska ingrepp. Permanenta ingrepp kan genomgås av både kvinnor och män – i det första fallet, vid kvinnlig sterilisering, involverar att blockera äggledarna så att sperma inte kan transporteras i dessa. I det senare fallet, för män, blockerar man ledarna som transporterar sperma från testiklarna till penisen. Ledarna sluts med upplösliga stygn och hindrar sperman från att lämna kroppen.