Locoid utvecklas och produceras av läkemedelsföretaget LEO Pharma. Det är en kortikosteroid kutan lösning som vanligtvis ordineras för behandling av psoriasis i behårade områden och är mycket effektivt i att ge symptomlättnad från detta kroniska hudtillstånd. Det fungerar genom att hämma aktiviteten av kemikalier som frisätts vid en autoimmun reaktion och som orsakar irritation och de karakteristiska symptomen. Om du vill köpa Locoid kutan lösning online i Sverige, bör du också komma ihåg att detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad medicinsk expert.

Information på den här sidan:

Är Locoid rätt för mig?

Locoid kutan lösning ordineras för behandling av kroniska hudtillstånd såsom eksem och psoriasis. Om du lider av några av dessa problem kan Locoid vara den behandling som kommer att få dina symtom under kontroll.

Som en potent kortikosteroidmedicin kan Locoid emellertid endast fås genom recept från en läkare, och denna kommer att undvika att ordinera mediciner om ditt tillstånd kan hanteras på ett mindre invasivt sätt. Detta innebär vanligtvis att man försöker att begränsa exponeringen för olika irritationsmedel som är kända för att orsaka utbrott av psoriasis. Dessa inkluderar:

 • Irriterande ämnen i kosmetiska produkter
 • Stress
 • Tobakskonsumtion
 • Överdriven alkoholkonsumtion 

Psoriasisutbrott har också kopplats till biverkningar av vissa läkemedel samt andra underliggande medicinska tillstånd. Innan du ordineras Locoid-lotion, försöker läkaren först utesluta andra möjliga orsaker till tillståndet. Om din psoriasis kan spåras till några av de ovan nämnda orsakerna kanske receptbelagda läkemedel inte är nödvändiga och behandlingen kommer istället att fokusera på livsstilsförändringar, hitta alternativ till de mediciner som har orsakat problemet eller att behandla det underliggande tillståndet.

Även om din psoriasis inte kan spåras till en exakt orsak är det troligt att läkaren rekommenderar livsstilsförändringar som den primära metoden för att hantera tillståndet och endast skriver ut medicin om livsstilsförändringarna inte ger resultat.1

Det är också viktigt att notera att Locoid har utvecklats för att appliceras på hårbotten och det rekommenderas inte för psoriasis på andra delar av kroppen såsom knän eller armbågar. Om du har psoriasis där kommer du att behöva använda någon annan lämpligare behandling i form av krämer eller salvor.

Du kan läsa mer om psoriasis i vår artikel som behandlar ämnet.

Hur fungerar Locoid mot psoriasis?

Psoriasis är en kroniskt hudsjukdom och som sådan kan det inte botas av, utan endast hålla under kontroll med hjälp av receptbelagda läkemedel som Locoid.

Fastän den grundläggande orsaken till tillståndet fortfarande är okänd, så håller det medicinska samfundet med om att det autoimmuna försvaret spelar en avgörande roll. Kroppen uppfattar att man har fått en infektion som egentligen inte finns där och då kommer immunsystemet att börja frisätta inflammatoriska kemikalier som orsakar hudirritation, klåda och rodnad.

Efter ett tag kommer den kontinuerliga inflammationen att leda till att nya hudceller produceras snabbare än huden hinner skicka iväg gamla hudceller, vilket leder till den karakteristiska flagandet och fjällandet på huden.

Tack vare den aktiva beståndsdelen, en kortikosteroid vid namn hydrokortisonbutyrat, så hämmar Locoid kutan lösning aktiviteten hos dessa kemikalier, vilket ger lättnad från symptomen.

Kan jag köpa Locoid online i Sverige?

Som en potent kortikosteroid lotion är Locoid reglerad och kan endast erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta kommer dock inte att vara något hinder om du väljer att köpa Locoid scalp lotion online i Sverige på grund av de antal onlinekliniker som idag är verksamma i landet. Om du är berättigad till att använda denna typ av behandling kommer processen för att få din medicin på nätet inte att skilja sig från den traditionella vägen. Den centrala skillnaden är att Locoid helt enkelt kommer att levereras till dig – inget möte med en läkare och ingen lång kö på apoteket!

Du kommer fortfarande att behöva konsultera en läkare innan du får ditt recept. Den här konsultationen kommer huvudsakligen att ske genom ett specialiserat och detaljerat medicinsk frågeformulär som du får fylla i när du besöker webbplatsen. Med hjälp av den information som lämnas kommer läkaren att bedöma din lämplighet för att använda Locoid.

Om allt stämmer kommer läkaren att utfärda receptet och få medicinen skickad från partnerapoteket till den adress du angav under registreringsprocessen. Läkaren kommer också att ge dig vissa instruktioner och andra tips som du bör tänka på när du använder Locoid.

Hur använder man Locoid?

För att säkerställa bästa möjliga resultat med Locoid samtidigt som du minimerar risken för biverkningar, bör du se till att du vet precis hur du tar den här psoriasisbehandlingen. Medan din läkare förmodligen kommer att ge dig vissa råd, kan du få en detaljerad guide i den officiella informationsbroschyren i bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning av Locoid skalp-lotion.

 • Använd alltid exakt enligt instruktionerna
 • Ett tunt lager av lotionen bör appliceras på det drabbade området i hårbotten och skall smörjas in försiktigt
 • Maxdosen per dag är två applikationer, flera timmar från varandra
 • Locoid är framtaget speciellt för att användas i hårbotten – använd inte lösningen på andra drabbade kroppsdelar
 • Om du inte ser någon förbättring, kontakta din läkare
 • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
 • Om du har glömt en dos, hoppa över den och fortsätt sedan med behandlingen som vanligt, utan att försöka kompensera för den missade dosen

Tänk på att listan ovan bara är en sammanfattning av några av de mest centrala riktlinjerna och som sådan kan den inte användas som ersättning för den officiella informationen eller läkarens råd. För en detaljerad steg-för-steg guide, se patientens informationsbroschyr.

Ger Locoid biverkningar?

Liksom alla receptbelagda läkemedel kan också Locoid orsaka biverkningar hos personer som är särskilt mottagliga för dem. Och fastän inte alla som använder denna psoriasisbehandling kommer att stöta på biverkningar, rekommenderas det ändå att bekanta sig med dem innan de påbörjar din behandling med Locoid. Genom att göra det säkerställer du att du kommer att kunna agera i enlighet därmed om det skulle finnas behov av det. Om den här medicinen ger dig starka biverkningar kommer din läkare att försöka hitta alternativa läkemedel, så som gel, kräm eller salva med Synalar eller krämen Betnovate.

Sällsynta (1 av 1000 användare) Väldigt sällsynt (1 av 10.000 användare)
·       Förtunnad hud

·       Rodnad i huden

·       Blåmärken

·       Bristningar

·       Finnar

·       Rodnad kring munnen

·       Missfägad hud

·       Undertryckta stresshormoner

·       Förvärrat tillstånd av din psoriasis

Observera att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade Locoid-biverkningar. För en mer omfattande översikt, vänligen läs bipacksedeln.2

Källor:

 1. Mer om tillståndet – Psoriasisförbundet
 2. Bipacksedeln – FASS