Adalat är en mjuk kapselmedicin som används för behandling av olika förhållanden kopplade till blodcirkulation, inklusive Raynauds fenomen. Adalat är baserat på den aktiva ingrediensen nifedipin och ger lättnad från symtom på detta tillstånd genom att vidga blodkärlen, vilket bidrar till obehindrat blodflöde. Denna medicin har visat sig vara mycket effektiv i att mildra symptomen på Raynauds syndrom och som sådan är det vanligtvis ordinerat av läkare i hela Storbritannien. Det är utvecklat och produceras av läkemedelsföretaget Bayer.

Information på den här sidan:

Hur behandlas Raynauds syndrom?

Raynauds fenomen, även känt som Raynauds syndrom, är ett tillstånd som definieras av minskat och hämmat blodflöde till fingrarna och tårna, vilket resulterar i tillfällig missfärgning av extremiteterna, smärta, domningar och att man tappar känseln i det drabbade området. Berörda extremiteter kan ofta bli vita och sedan eventuellt blåa.1 Emellertid är alla dessa symptom tillfälliga och kommer att försvinna på egen hand om några minuter eller, i mer allvarliga fall, några timmar. Men även vid allvarligare fall anses Raynauds syndrom inte vara ett allvarligt eller farligt tillstånd. Oavsett detta är det vanligtvis mycket frustrerande då det hämmar funktionaliteten i händerna eller fötterna.

Olika kategorier av Raynauds fenomen

De flesta läkare skiljer mellan två olika sorter av Raynauds fenomen – primär och sekundär. Det första fallet står för en stor majoritet av de dokumenterade fallen och det definieras av oförmågan att hitta den exakta orsaken till problemet. Det är alltså inte orsakat av ett underliggande tillstånd. Den senare är istället orsakat av ett redan existerande tillstånd, såsom reumatoid artrit eller andra autoimmuna sjukdomar som gör att immunsystemet attackerar annars hälsosam vävnad.

Behandling av Raynauds syndrom utan medicin

De flesta fall av Raynauds fenomen är vanligtvis helt obehandlade eftersom olika självhjälpstekniker såsom att undvika kyla, sluta röka för att förbättra cirkulationen, hitta taktiker för att hantera stress eller att träna har alla visat sig avsevärt bidra till förbättring av tillståndet. Om symtomen inte får någon förbättring kan receptbelagda läkemedel vara nödvändiga för att hålla tillståndet från att orsaka ytterligare komplikationer.

Adalat för att behandla Raynauds

Med nifedipin som aktiv ingrediens klassificeras Adalat som en kalciumkanalblockerare vilket innebär att det verkar genom att förhindra att kalciummolekyler påverkar den muskelvävnad som klär blodkärlen. Den för mycket kalcium kan göra att blodkärlen blir spända och kontraheras. Adalat fungerar för att motverka dessa processer, vilket underlättar blodflödet genom att hålla blodkärlen utvidgade och avslappnade.

Läs mer om tillståndet här.

Kan jag köpa Adalat online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Adalat online, men du måste komma ihåg att i Sverige är detta ett receptbelagt läkemedel som innebär att du endast kan få det med ett giltigt recept utfärdat av en läkare. Men det här är inte ett hinder för att kunna få tag på Adalat online. Faktum är att de flesta onlinekliniker som är verksamma inom Sverige erbjuder detta läkemedel, men kommer att kräva att du konsulterar en läkare som är anställd på kliniken. Detta görs vanligtvis genom ett detaljerat medicinsk frågeformulär som läkaren använder för att få kunskap om din medicinska profil och historia, vilket används för att avgöra din lämplighet för behandling med Adalat. Om allt ser bra ut, kommer receptet att utfärdas och används för att få läkemedlet skickat från partnerapoteket till den adressen du har angett.

Hur används Adalat?

För att säkerställa maximal effektivitet samtidigt som du minimerar risken för oönskade biverkningar bör du alltid använda Adalat exakt enligt instruktionerna du får från din läkare. Bortsett från läkarens råd, är en annan bra referens den officiella patientinformationsbroschyr som utfärdas med varje förpackning av läkemedlet.2

Riktlinjerna nedan är inte avsedda att användas som ersättning för någon av dessa två och ämnar att illustrera hur en behandling med Adalat kan innebära.

  • Använd alltid exakt enligt instruktionerna
  • Den vanliga dosen är en tablett om 20 mg var 8:e timme
  • I vissa fall kan läkaren rekommendera en lägre dos om 10 mg
  • Den maximala dosen är 20 mg för åtta timmar
  • Ta kapslarna hela med vatten – tugga eller bryt dem inte
  • Undvik att dricka grapefruktjuice under behandlingen, då det kan minska effektiviteten
  • Överstig aldrig den ordinerade dosen
  • Om du har glömt att ta Adalat, ta den så snart du kommer ihåg, men du ska anpassa ditt schema så att nästa dos tas åtta timmar efter den glömda dosen

Ger Adalat biverkningar?

Som är fallet med alla receptbelagda läkemedel kan Adalat också orsaka vissa biverkningar hos personer som är särskilt mottagliga för dem. Den farligaste biverkningen som du borde vara medveten om är risken för en allergisk reaktion. Eventuella tecken och symtom på en allergisk reaktion såsom svårigheter att andas, blodtrycksfall, snabb puls, svullnad i ansikte, läppar, näsa eller hals kommer att kräva att du avslutar behandlingen och omedelbart söker medicinsk vård. Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanlgia (1 av 10 användare) Huvudvärk, flushing, förstoppning, ödem, magsmärta
Ovanliga (1 av 100 användare) Sänkt blodtryck, svimningar, palpitationer, torr mun, matsmältningsproblem, flatulens, illamående, generell sjukdmskänsla, muskelkramper, sömproblem, svullnade leder, ångest, yrsel, skakningar, ökad urineringsfrekvens, impotens, suddig syn
Sällsynta (1 av 1000 användare) Stickande känsla, inflammation i tandköttet, blödande tandkött

Tänk på att detta inte är en komplett lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som finns i ditt paket med Adalat.

Källor:

  1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Bipacksedeln – FASS