Raynauds fenomen, eller raynauds sjukdom, är ett tillstånd som får dina fingrar eller tår att tappa större delen av blodflödet. Där ett tillstånd som drabbar en i episoder som märks genom att den drabbade kroppsdelen blir blek och kall, till exempel genom kalla, vita fingrar som känns avdomnade. Dessa anfall framkallas av kyla och psykisk stress. När episoden är över känner man ofta istället rodnad, svullnad och en bultande smärta. I värsta fall kan raynauds fenomen leda till vävnadsskador, så det är bra att hålla koll på sina symptom.

Information på den här sidan:

Varför får man raynauds fenomen?

Raynauds fenomen är en samling symptom som egentligen orsakas av att kroppen försöker att hålla värmen. När den gör det håller den nere blodflödet till de delar av kroppen som är långt bort från center av kroppen – till exempel tår och fingrar. Då drar artärerna ihop sig, men om man har raynauds sjukdom gör de detta i större utsträckning och snabbare än vanligt. När artärerna får dessa spasmer och kryper ihop blir den drabbade kroppsdelen blodfattig och får en vit- eller blåaktig färg. De vanligaste kroppsdelarna som påverkas är fingrar och tår, men det kan också drabba näsa, öron och läppar.

Två sorter av symptomkomplexet kan urskiljas:

Primärt raynaudfenomen

 • Debuterar i puberteten
 • Förekommer hos 20% av sveriges kvinnliga befolkning och hos 2% av männen1
 • Ger ofta milda symptom
 • Man vet inte varför detta fenomen uppstår

Sekundärt raynaudfenomen:

 • Debuterar ofta senare än den förra versionen, ofta i åldern av 35 år
 • Är ett resultat av en underliggande sjukdom
 • Ca 10% av fallen av raynauds fenomen är sekundära
 • Ger större risk att drabbas av vävnadsskador

Liknande sjukdomar som kan misstas för raynauds innefattar bland annat arterioskleros, tromboembolisk sjukdom, buergers sjukdom och karpaltunnelsyndrom.

Vem drabbas av raynauds sjukdom?

Alla människor kan få den här sjukdomen, och det är relativt vanligt att lida av den primära formen av tillståndet. Unga kvinnor är den grupp som drabbas allra mest. Sjukdomen debuterar ofta i åldern 15-25, men för dem med sekundär raynauds får det ofta något senare, vid ca 35 års ålder 2

Du lider ökad risk att drabbas om du:

 • Är kvinna
 • Om du lider av SLE3reumatisk artrit eller sklerodermi
 • Om du behandlas för cancer, migrän eller högt blodtryck
 • Arbetar du med verktyg eller maskiner som skakar eller vibrerar
 • Lever i ett kallt klimat
 • Röker eller dricker mycket koffein
 • Tar icke-selektiva betablockerare eller östrogen

Sekundär raynauds kan ha en uppsjö olika orsaker, och din risk för att drabbas av detta är beroende på din underliggande sjukdom.

Under en graviditet försvinner ofta symptomen, då blodflödet ökar i de ytliga blodkärlen.

Symptoms

De vanligaste kroppsdelarna som påverkas är fingrar och tår, men det kan också drabba näsa, öron och läppar. En attack med raynauds varar ofta i ca 15 minuter, och den påverkade kroppsdelen bli ofta röd och svullen innan den återgår till normalt tillstånd. I vissa fall kan attacken vara längre, upp till några timmar.

Symptomen är som följer, och drabbar fingrar, tår, näsa eller öron. De blir:

 • bleka när de utsätts för kyla eller för psykisk stress
 • kalla och/eller avdomnade

Andra tecken förutom attackerna:

 • Negativ tillväxt i det drabbade området
 • Sår som inte läker
 • Blödningar i nagelbanden

Symptomen är episodiska, vilket innebär att de kommer i ett anfall och sedan försvinner. Symptomen kan variera med årstiderna, då det är lättare att symptomen dyker upp under de kalla månaderna. Ibland kan det räcka att ta ut något ur frysen eller tvätta händerna i kallt vatten4 Kvinnor kan också uppleva skillnader i symptomen vid hormonförändringar, till exempel i klimakteriet.

Den som har en sekundär raynauds lider också större risk att få skador på vävnaden i det område som påverkats. I värsta fall kan man få kallbrand, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att du ser till att boka en tid hos din vårdcentral eller läkare om du upplever symptom för raynauds fenomen.

Hur diagnostiseras raynauds sjukdom?

Din läkare kommer att fråga dig om dina symptom samt undersöka dina fingrar och tår. Denna kan leta efter tecken på raynauds syndrom i blodkärlen i dessa områden. Läkaren kommer eventuellt att leta efter tecken på artrit eller vaskulit, men kan ta ett antal andra laboratorietest. I vissa fall kan man använda en värmekamera för att se hur värmefördelningen fungerar i kroppen.

Om ingen bakomliggande sjukdom verkar finnas är symptomen i sig berättigande för en diagnos. Vid sekundärt raynaudfenomen görs undersökningar för att se till att de underliggande orsakerna till symptomen behandlas. Detta kan till exempel ske genom ett blodprov.

Hur behandlas raynauds fenomen?

Sekundär raynaudsfenomen behandlas via den underliggande sjukdomen. Behandling av primär raynauds fokuserar på att hindra attackerna från att ske.

 • Håll händer och fötter torra och varma
 • Motionera regelbundet
 • Var mån om att hålla nere dina stressnivåer
 • Avstå från nikotin och andra substanser
 • Om du har ringar på fingrarna, tag av dessa, då de kan skapa stora problem vid svullnad
 • Din läkare kan överväga att sänka dosen för vissa läkemedel, bland annat betablockare, migrän och ADHD-medicin.

Lokal behandling kan ges via nitroglycerinkräm eller glycerytrinitratsalva som förberedelse för exponering för kyla. Kalciumblockerare kan också komma på tal som förberedande för köldexponering. Resultat av alternativ medicin liksom akupunktur eller laserterapi har i dagsläget inga belägg. Medicin för att kontrollera blodtrycket kan komma på fråga.

I vissa svåra fall kan operation övervägas. Det innebär i sådana fall att man justerar hur mycket blodkärlen vidgas och minskas, alternativt att man får en spruta för att blockera nerverna som styr detta. På så vis blir ditt raynauds fenomen hanterbart och du slipper konsekvenser av dina kalla, vita fingrar eller tår.

Källor:

 1. Mer om sjukdomen – Internetmedicin
 2. Mer information – WebMD
 3. Mer om SLE och raynauds – 1177 Vårdguiden
 4. Mer om sjukdomen – Reumatikerförbundet