Xyzal er en almindeligt anvendt antihistaminmedicin som udvikles og markedsføres af UCB Nordic. Xyzal er tilgængelig i form af tabletter og orale dråber, og er baseret på det virksomme stof levocetrizin, som er yderst effektiv til at mildne symptomerne for allergi, især allergisk rhinitis. Med kun én daglig dosis kan Xyzal give hurtig og pålidelig lindring af allergiske symptomer.

Information på denne side:

Hvordan håndterer man allergisk rhinitis med antihistaminer?

Allergisk rhinitis er en yderst almindelig tilstand, der rammer ca. 20-30% af den voksne danske befolkning. Som alle allergiske reaktioner er det også forårsaget af et overaktivt immunsystem, der misidentificerer ellers ufarlige partikler og kemiske forbindelser som farlige og smitsomme. Når dette sker, vil immunsystemet frigive histamin i kamp for at bekæmpe den opfattede trussel. Da histaminet afsendes til det berørte område, begynder symptomerne at manifestere sig.

Mens den mest almindelige strategi for at håndtere allergi, er at undgå udløsere (undvigelsesstrategier), er dette for mange mennesker ikke en mulighed, da det stort set er umuligt at undgå pollen i løbet af blomstringsæsonen. Hvis denne undvigelsesstrategi fejler, vil der blive udstedt receptpligtig medicin, og oftest vil disse former for medicin tilhøre antihistaminkategorien, da de vil negere histamins virkninger på kroppen.1

Xyzal som allergibehandling

Hemmeligheden bag Xyzals exceptionelle succesrate ligger i dets virksomme stof, levocetirzin, som tilhører kategorien antihistaminer. Det virker ved direkte at forstyrre den måde, hvorpå histamin påvirker kroppen mere præcist ved at hæmme aktiviteten af histaminreceptorer. Som følge heraf frigives der dermed ikke andre kemikalier i forbindelse med allergisk reaktion, og blodgennemstrømningen til det berørte område reduceres til normale niveauer. Ændringerne i disse processer varierer fra person til person, og opleves som en aftagelse af alvorlighedsgraden af symptomerne på en allergisk reaktion.2

Kan jeg købe medicinen på nettet?

Ja, det er muligt at købe Xyzal online, men du skal huske på, at i Danmark kan Xyzal kun købes mod gyldigt recept udstedt af en certificeret medicinsk sagkyndig. Dette gør sig gældende, uanset om du planlægger at købe medicinen i et apotek eller gennem en online klinik.
Hvis du derimod ønsker at fornye din recept, så kan en online klinik være det bedste valg, da processen kan være overraskende hurtig og enkel. Du skal blot fremlægge bevis for, at du har en gyldig recept. Hvis alt stemmer, sendes lægemidlet til den adresse, du har angivet inden for det tidsrum, der er angivet af forretningsmodellen af den online klinik, som du har valgt at købe hos.

Hvis det derimod er første gang du køber Xyzal, skal du først konsultere en læge ansat hos den online klinik efter eget valg. Vedkommende er nødt til at få et detaljeret indblik i typen af ​​din tilstand og blive fortrolig med dine sundhedsdata samt sygehistorie. For at vurdere din egnethed vil lægen enten kommunikere med dig direkte via en online live chat-app eller give dig et detaljeret og tilpasset medicinsk spørgeskema. Hvis alt er i orden, vil receptet blive udstedt og bruges i samme øjeblik til at bestille lægemidlet og få det sendt til den adresse, du har angivet.

Hvordan bruger jeg det?

Før du begynder behandling, skal du være bekendt med indlægssedlen, der udstedes i hver pakke med Xyzal. Her finder du blandt andet en detaljeret trinvis vejledning om, hvordan medicinen bruges. Ud over dette vil din læge eller apotek helt sikkert give dig nogle anvisninger, når du udsteder lægemidlet, og du bør gøre dit bedste for at overholde dem så tæt som muligt.

Det følgende er et generelt overblik over de centrale punkter i den officielle vejledning. Husk at det følgende ikke er beregnet til at blive anvendt som erstatning for indlægssedlen, men derimod er det blot en illustration, der skal hjælpe dig med at få et bedre billede af, hvad Xyzal-behandling kan indebære.

Sådan bruger du tabletterne:

 • Indtag tabletterne i hele stykker med vand
 • Du indtage tabletterne med eller uden fødevareindtag
 • Overskrid aldrig den foreskrevne dosis
 • Forsøg ikke at kompensere for en forpasset dosis, ved at fordoble den efterfølgende
 • Glemmer du en dosis, da fortsæt blot behandlingen som hidtil

Sådan bruger du de orale dråber

 • Medicinen kan enten indtages ufortyndet eller fortyndet i et glas vand
 • Brug den medfølgende doseringssprøjte til at uddrage den præcise dosis fra flasken
 • Tøm sprøjteindholdet i en ske eller et glas vand
 • Hvis du fortynder den orale opløsning, da drik det hurtigst muligt
 • Rens sprøjten med vand efter hver brug

Er der nogen bivirkninger involveret?

Selvom det ikke er alle, der bruger Xyzal, som vil opleve bivirkninger, er det stadig vigtigt at blive fortrolig med dem, før behandlingen påbegyndes, så du ved hvordan du bør bære dig ad, hvis uheldet er ude.

Hvis man tager højde for hyppigheden af forekomsten af forskellige bivirkninger, kan de skitseres på følgende måde:

Normale bivirkninger (1 af 10 patienter) Ikke-almindelige bivirkninger (1 af 100 patienter)
· Hovedpine· Mundtørhed

· Døsighed

· Træthed

· Udtalt træthed· Udmattelse

· Mavesmerter

Vær opmærksom på, at dette ikke er en udtømmelig liste over alle dokumenterede bivirkninger. For en mere detaljeret oversigt henvises til medicinens indlægsseddel.

Hviz Xyzal viser sig at være en uegnet løsning for dig, forekommer der selvfølgelig andre alternativer, som Nasonex (læs mere her).

Kilder:

 1. Information om antihistaminer – Den offentlige sundhedsportal
 2. Information om Xyzal – Pro medicin