Høfeber, også kendt som allergisk rhinitis, er en allergisk sygdom, der ofte giver nysen og kløende øjne. Symptomerne kan lindres med de rigtige lægemidler, så du kan få det godt igen. Det er en forholdsvis normal allergisk tilstand, som berører ca. 20-30% af den danske befolkning.

Allergien kan opstå på baggrund af pollen fra træer, græs eller dyr samt mange andre partikler. Betegnelse ”høfeber” er derfor lidt misvisende, da det langt fra kun er hø/græs, der er årsag til symptomerne. Nogle har allergi overfor forskellige partikler og vil derfor ofte opleve symptomer, mens andre har for en enkelt type allergi, der typisk opstå på bestemte tidspunkter af året.

Det kan være utrolig generende at lide af høfeber, men heldigvis kan tilstanden ofte behandles, så du kan føle dig friskere og mere veltilpas i dagligdagen.

Information på denne side

Hvad er høfeber?

Høfeber er en allergisk reaktion overfor støvpartikler i luften. Disse kan komme fra forskellige kilder fx pollen, pelsdyr, svampespore eller husstøvmider. På forskellige tider af året, kan forskellige typer af høfeber derfor opstå. Dette gælder specielt, hvis der er tale om pollenallergi, hvor symptomer kommer, når forskellige vækster er i blomst.

Om foråret er det typisk forskellige træer, der giver problemer. Disse er ofte: birk, el og hassel. Lider du af græsallergi er det ofte sommersæsonen, der er en udfordring. Sensommeren giver ofte anledning til høfeber på grund af bynke og urter. Sommer og efterår kan være svære for personer der reagerer på svampespore i luften. Er årsagen til din høfeber pelsdyr, støvmider eller indendørs skimmelsvampe, så kan symptomerne opleves igennem hele året.1

Her er en tabel over hvornår symptomerne på allergisk rhinitis oftes opleves2:

Forår

Birkepollen, el og hassel

Sommer

Græspollen

Sensommer

Bynke ambrosie

Efterår

Udendørssvampe

Hele året

Pelsdyr. Støvmider, indendørs skimmelsvampe

Høfeber symptomer

Symptomer på høfeber ses ofte som irritation i næse og øjne. Det kan derfor give forkølelsesagtige symptomer, som kan være i mild til svær grad. Nogle af de klassiske allergisymptomer er:

 • Kløende, røde og irriterede øjne
 • Hævede øjne
 • Nyseanfald
 • Løbende og tilstoppet næse

Nogle vil have så svære symptomer, at det er svært at gå på arbejde og leve et normalt liv. For nogle vil nattesøvnen også blive forstyrret. Det er blandt andet ofte tilfældet ved skimmelsvamp- og husstøvmideallergi eller på dage med høje pollental.

Hvorfor opstår pollenallergi?

De fleste allergier fra luftbårne partikler, giver de samme symptomer. Det vil sige, at det ofte er det samme om du reagerer på kattehår eller græs i luften. Dvs. at du ligesåvel kan opleve snue, nysen og kløende øjne ved pollenallergi fra fx birk, som du kan ved katteallergi, hvor du er allergisk overfor hår eller skæl fra katten.

Forskellen på pollen allergi og græsallergi i forhold til fx høfeber forårsager af kat, er at det forekommer på meget bestemte tidspunkt i løbet af året.

Når man oplever allergi overfor naturlige partikler som pollen og dyr, er det fordi dit immunforsvar, der reagerer anderledes end det ”burde”. Lider du af høfeber, vil dit immunforsvar reagerer på partikler, som ellers normalt er ufarlige og begynde at danne antistoffer imod det. Partiklerne er også kaldet allergener. 3

De antistoffer, der bliver dannet, hedder IgE-antistoffer, og sætter sig på mastceller, som sidder på vores slimhinder i fx øjne og næse. Når du så bliver mødt af de samme allergener igen fx fra kattehår, vil antistofferne sidde klar på mastcellerne til at opfange dem. Bliver allergenet opfanger af 2 antistoffer på samme tid, vil mastcellerne frigive histamin og andre stoffer, og cellen vil herefter briste.

Det er frigivelse af histamin og andre stoffer, der giver de generende symptomer som kløende øjne og løbende næse.

Astma og allergi

Det er også almindeligt forekommende, at personer, som er berørt af astma, også berøres af høfeber. Både astma og høfeber er hyppigt forekommende hos børn, men symptomerne aftager som regel, i løbet af pubertetsalderen. Læs mere om astma her. 

Græspollenallergi

En type høfeber, som rigtig mange lider af, aktiveres af græspollen. Græspollenallergi gør det svært at komme igennem sommeren.

Ved græspollenallergi er det ikke kun selve pollen, der er problemet. Når græsset fx bliver klippet, så vil saften fra græsset også skabe problemer. Derfor vil symptomerne ofte opleves værre, når man går på nyslået græs eller passerer et område med nyslået græs.

Med græspollenallergi vil du kunne opleve nogle krydsallegier, hvilket vil sige, at du kan reagerer på nogle frugter og grøntsager, der i deres struktur minder om græs. Disse er blandt andet: tomat, peanut, ærter, bønner og melon.

Græspollen-sæson

Da der er mange forskellige græsarter, der blomster lidt forskrudt af hinanden, bliver græspollensæsonen rigtig lang. Allergikere vil typisk mærke til de første symptomer i slutningen af maj, og det kan fortsætte helt indtil starten af september. Der er en sammenhæng mellem hvor varm maj-måned er og hvor mange græspollen, der vil være i sæsonen. Jo varmere et vejr, jo flere pollen. Der vil også typisk være et højere pollental på varme og tørre dage i forhold til våde og kolde dage. Du kan altid slå op online og finde dagens pollental for forskellige vækster, så du kan være forberedt på det.

Det kan du selv gøre ved høfeber eller rhinitis

Lider du af høfeber, så er der flere ting, du kan gøre for at undgå at få så mange symptomer.

 • Mest logisk er selvfølgelig at forsøge at undgå de partikler, der giver problemer. Er det katte, så undgå at komme i kontakt med kat. Er det græs, så undgå så vidt muligt meget græssende områder i sommerperioden. Det kan være svært, men hvis man er meget opmærksom på det, kan det hjælpe.
 • Har du pollen allergi, så hold så vidt muligt døre og vinduer lukkede i perioder med høje pollental. Undgå at tørre tøj udendørs og luft ikke ud før om aftenen. Du kan også vælge at bruge solbriller udenfor for at beskytte øjnene.
 • Støvmideallergi og skimmelsvampeallergi kan nedsættes ved at have et godt indeklima. Sørg for at holde luftfugtigheden nede ved blandt andet ikke at tørre tøj indenfor. Støvsug og gør ofte rent, og luft dyner, puder og tæpper jævnligt. Benyt også eventuelt særlige madrasbeskyttere, der beskytter mod husstøvmider.
 • Vask hænder efter du har rørt ved pelsdyr.
 • Undgå cigaretrøg og stærke parfumer, da disse kan trigge høfeberen endnu mere.

Høfeber medicin

Hvis selvhjælpsrådene ikke virker tilstrækkeligt, så kan en medicinsk behandling være nødvendig. Der findes både medicintyper i håndkøb og på recept, lokaltvirkende og virkende i hele kroppen. Hvad der er det mest optimale for dig afhænger af hvilken type høfeber, der tale om og hvor svære symptomerne er.

Lette symptomer på høfeber – antihistamin

Har du lette symptomer på høfeber, der stadig behøver at blive behandlet, så kan du benytte dig af antihistaminer. Disse kan hæmme virkninger af det histamin, der bliver frigivet og dermed hæmme symptomerne. De fås enten som tabletter eller som øjendråber og næsespray, som virker lokalt. En af de udbredte tabletbehandlingen er Aerius, som indeholder antihistaminer. Det kan du købe med recept hos en læge.

Svære symptomerne

Har du svære allergiske symptomer på grund af allergener i luften, så kan det være nødvendigt med at tage tabletter og lokaltvirkende midler på samme tid. Er det heller ikke nok kan en næsespray med binyrebarkhormon være nødvendigt. En af de mest anvendte næsesprays for høfeber med dette binyrebarkhormon er Avamys næsespray.

Alvorlige symptomer

Har du virkelig slemme høfebersymptomer, så kan din læge forslå dig endnu skrappere midler. Det kan blandt andet være binyrebarkhormon som indsprøjtning eller tabletter. Derudover så findes der en vaccination, der kan nedsætte behovet for medicin. En lignende metode kan også findes i en tabletbehandling, der tages over flere år.

Kilder: 

 1. Information om Høfeber – Den offentlige sundhedsportal
 2. Udløsere for allergi – Den offentlige sundhedsportal
 3. Hay Fever: Allergic Rhinitis – WebMD