Onglyza er en hyppigt anvendt tabletmedicin mod diabetes, som begrænser aktiviteten af specialiserede enzymer der hæmmer insulinproduktionen. Som tablet der indtages én gang dagligt er Oglyza en enkel nemt anvendelig medicin, der udvikles af AstraZeneca. Onglyza skal bruges sideløbende med en kontrolleret diæt og fysisk aktivitet.

Hvis du ønsker at købe Onglyza, kræves det gyldig recept udstedt af en sagkyndig læge. Derudover er Onglyza tilgængeligt i to forskellige styrker – 2,5 mg og 5 mg tabletter. Den nøjagtige dosering du skal anvende, bestemmes af din praktiserende læge og er afhængigt af dit blodsukkerniveau og om du evt. modtager yderligere former for behandling.

Information på denne side:

Sukkersyge overordnet set

Ud af de mere end 250.000 danskere som er berørt af diabetes anslås cirka 80% til at have type 2-diabetes. Mens diabetes type 1 og diabetes type 2 er nært beslægtede, forekommer der betydelige forskelle. Type 1-diabetes er ofte kategoriseret som en autoimmun sygdom (selvdestruktiv sygdom hvor kroppen ødelægger eget væv), der hæmmer bugspytkirtlens evne til at producere insulin. Tilstanden diagnosticeres normalt tidligt i livet under den såkaldte formative periode.1

Diabetes type-2 manifesterer sig meget senere i livet – i de fleste tilfælde efter 40 årsalderen. Og i modsætning til type 1 er denne tilstand tæt forbundet med diverse eksterne faktorer og usunde livsstilsvalg. Desuden vil personer, der er berørt af diabetes type 2, stadig være i stand til at danne en vis mængde insulin, men det er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme kroppens behov. Som følge heraf vil blodsukkeret stige støt, medmindre det kommer under kontrol.

Indledningsvis kan symptomerne på diabetes være ganske milde samt ikke-specifikke og er i en mærkbar procentdel af de berørte fuldstændig ubemærkede. Disse tidlige symptomer omfatter øget trang til vandladning, følelse af tørhed i øjnene og potentielle synsproblemer. Imidlertid vil disse symptomer forværres over tid og fører til alvorlige samt potentielt livstruende komplikationer, herunder hjertesygdomme og organsvigt.

Som nævnt er sagkyndige tilsyneladende enige om, at dårlige livsstilsvaner spiller en afgørende rolle ift. fremkomst af diabetes type 2. Indtagelse af sukkerholdige føde- og drikkevarer, generel usund kost, manglende fysisk aktivitet samt rygning betragtes alle som risikofaktorer. Endvidere kan alders- og vægtrelaterede faktorer også bidrage til udviklingen af tilstanden.

Diabetes type 2 behandling og forvaltning

Du bør igangsætte diabetesbehandling og en forvaltningsplan hurtigst muligt, som regel lige efter du er blevet diagnosticeret. Årsagen til dette er, at diabetes er en progressiv sundhedstilstand, som kan forårsage betydelige komplikationer og problemer, hvis ikke de behandles. I første omgang vil lægen forsøge at udarbejde en sundere diætplan, som kan være kombineret med en let træningsrutine. Derudover vil du blive bedt om at foretage nogle yderligere livsstilsændringer, om nødvendigt. Disse omfatter vægttab, rygestop eller begrænsning af evt. alkoholforbrug.

Hvis disse foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige i sidste ende, vil lægen udstede medicin til dig, som hjælper dig med at holde blodsukkerniveauet under kontrol.

Hvordan hjælper Onglyza mig mod diabetes?

Onglyza går under medicinkategorien DPP-4 hæmmer og kan derfor bruges både som supplerende behandling, der anvendes sammen med anden medicin såsom biguanider eller insulin, men Oglyza kan også bruges som enlig behandling i visse tilfælde. Hemmeligheden bag virkningen af Ongylza ligger i dets virksomme stof saxaglipin.

Saxaglipin har en unik virkningsmekanisme – det virker ved at forhindre nedbrydning af glucagon-lignende-peptid-1 og glucoseinsulinotrope peptider (alment kendt som GLP-1 og GIP), hormoner, som stimulerer bugspytkirtlens insulinproduktion efter fødeindtag. GLP-1 hjælper også med at begrænse produktionen af sukker i leveren. Ved at holde disse kemiske forbindelser intakte hjælper saxaglipin både med øget egenproduktion af insulin og sukker, hvilket således bidrager væsentligt til en korrekt styring af blodsukkerniveauerne.2

Er der nogen bivirkninger involveret?

Som det er tilfældet med alle receptpligtige lægemidler, er Onglyza dokumenteret for at forårsage forskellige bivirkninger, omend i begrænset omfang. Størstedelen af dem kan være ubehagelige, men ikke rigtig farlige. Hvis du bemærker nogle af følgende symptomer sideløbende med brug af Onglyza, bør du straks kontakte akutservicen, da de kan være tegn på alvorlige bivirkninger med potentielt farlige konsekvenser:

Allergisk reaktion mod Onglyza Bugspytkirtelbetændelse
· Udslæt

· Nældefeber

· Hævelse af ansigt, læber eller tunge

· Kraftigt maveonde

· Følelse af eller at være decideret syg

· Udbredelse af smerter til ryggen

Andre bivirkninger af Onglyza kan være ubehagelige, men ikke så alvorlige som de ovennævnte:

Hyppighed af forekomst Bivirkninger
Almindelige (1 af 10 patienter) Infektion i øvre del af bryst, lunger eller urinveje, gastroenteritis, bihulebetændelse, svimmelhed, træthed, flatulens, ubehagelige fornemmelser i maven, muskelsmerter, fordøjelsesbesvær
Ikke-almindelige (1 af 100 patienter)
Ledsmerter, impotens, hypoglykæmi (ved brug af Ongylza sideløbende med sulfonylurinstof)

Kontraindikationer

Som det er tilfældet med enhver form for receptpligtig medicin, er der visse tilfælde, hvor anvendelse af Onglyza kontraindiceres. Nedenfor skitseres de mest almindelige årsager.

Interaktion med anden medicin

Onglyza kan interagere uønsket med følgende former for medicin:

 • Carbamazepin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Dexamethason
 • Rifampicin
 • Ketoconazol
 • Diltiazem3

Præeksisterende sygdomstilstande

Et andet scenarium hvor lægen ville fraråde brug af Onglyza er hvis du er blevet berørt af en sygdomstilstand som forværres af lægemidlet, eller alternativt hvis du har anlæg for en sygdomstilstand som Onglyza kan katalysere. Nærmere bestemt er følgende de vigtigste faktorer som lægerne ville være interesseret i:

 • Hvis du indtager insulin (behøver særlig udstedelse)
 • Diabetes type 1 (behøver særlig udstedelse)
 • Diabetisk ketoacidose
 • Sygdomme i bugspytkirtlen
 • Laktoseintolerans
 • HIV eller AIDS
 • Nylige hjertesvigt
 • Alvorlige nyreproblemer
 • Alvorlige leverproblerm
 • Hæmodialyse

Kilder:

 1. Diabetes i Danmark – Diabetesforeningen
 2. Information om Onglyza (saxagliptin) – Sundhedsstyrelsen
 3. Ulemper ved Onglyza – Pro Medicin