Onglyza är ett vanligt förekommande läkemedel mot diabetes som arbetar genom att begränsa aktiviteten hos specialiserade enzymer som motverkar produktionen av insulin. Eftersom tabletten endast tas en gång om dagen är Oglyza en exceptionellt enkel och lättanvänd behandling som är utformad av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Behandlingen ska används tillsammans med andra icke-medicinska metoder för diabetes, framför allt en kontrollerad diet och träning.

Om du vill köpa Onglyza online bör du vara medveten om att i Sverige är det endast möjligt att få läkemedlet mot ett recept utfärdat av en certifierad läkare. Dessutom är Onglyza tillgängligt i två olika doser – 2,5 mg och 5 mg tabletter. Den exakta dosen just du behöver kommer en läkare att bestämma beroende på dina blodsockernivåer och om du tar några andra behandlingar samtidigt.

Information på den här sidan

Diabetes: en överblick

Diabetes är ett relativt vanligt tillstånd. Denna sjukdom kommer att leda till att blodsockernivån stiger till en punkt då nervsystemet, organ och blodkärl kommer att vara i fara. Medan det finns flera olika typer av diabetes är typ 2 utan tvekan den vanligaste och omfattar cirka 90% av alla diagnostiserade fall av diabetes i Sverige.

Till skillnad från typ 1 som är en autoimmun sjukdom som orsakar ett fullständigt stopp i insulinproduktionen, kommer typ 2-diabetes vanligtvis att manifesteras hos personer från 40 år och medan dess exakta orsaker är okända har dåliga livsstilsval identifierats som en viktig bidragande faktor. Samtidigt kan människor som drabbas av typ 2-diabetes fortfarande kunna producera lite insulin, men inte tillräckligt för att möta kroppens behov av det. I sin tur leder detta till stigande blodsockernivåer och om tillståndet inte hanteras ordentligt ytterligare komplikationer och hälsofrågor.

Initialt kan symtomen på diabetes vara ganska mild, icke-specifik och i en märkbar andel av de drabbade, helt osynliga. Dessa tidiga tecken inkluderar ökat behov av urinering, känsla av torrhet i ögonen, potentiella synproblem. Men i tid kommer dessa symtom att förvärra och leda till allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer inklusive hjärtsjukdomar och organsvikt.

Som nämnts spelar dåliga livsstilsvanor en avgörande roll i den övergripande förekomsten av diabetes typ 2 i det moderna samhället. Vanor som att äta hög mängd sockerrika livsmedel, dricka sockermättade drycker, generellt ohälsosam diet, brist på motion och rökning har alla betraktats som riskfaktorer. Dessutom kan ålder och vikt också bidra till utvecklingen av tillståndet.

Men ovanpå är diabetes också ett tillstånd som är i en majoritet av ärftliga, vilket innebär att gener spelar en framträdande roll vid uppkomsten av detta tillstånd (eller frånvaron). I linje med detta har experter dragit slutsatsen att vissa grupper av människor, mer specifikt de av sydasiatiska, kinesiska, afrikanska eller karibiska härkomst har en högre risk för diabetes på grund av ökad förekomst av diabetesrelaterade gener i dessa delar av världen .

Diabetes typ 2 behandling och hantering 

Du bör börja diabetesbehandling och hantering så snart som möjligt, vanligtvis strax efter att du har diagnostiserats. Anledningen till detta är att diabetes är ett progressivt hälsotillstånd som kan orsaka betydande komplikationer och problem när de lämnas obehandlade. Inledningsvis kommer läkaren att försöka utarbeta ett hälsosammare ätprogram, kanske med lätt träningsrutin. Dessutom kommer du att rekommenderas att göra några ytterligare livsstilsförändringar, om det behövs. Dessa inkluderar att gå ner i vikt, sluta röka eller begränsa din alkoholkonsumtion.

Om så småningom, om dessa åtgärder visar sig vara otillräckliga kommer läkaren att förskriva dig ett läkemedel som hjälper dig att hålla blodsockernivåerna under kontroll.

Hur hjälper Onglyza med diabetes?

Onglyza är en typ av läkemedel som kallas DPP-4-hämmare och kan som sådan användas både som en kompletterande behandling som används tillsammans med andra som biguanider eller insulin, men det kan även användas som ett enda läkemedel i vissa fall. Verkligheten med Ongylza är naturligtvis rotad i sin aktiva substans som kallas saxaglipin.

Saxaglipin har en unik verkningsmekanism – det verkar genom att förhindra nedbrytning av glukagon-liknande-peptid-1 och glukosinsulinotropa peptider (vanligtvis känd som GLP-1 och GIP), hormoner som stimulerar bukspottkörteln att producera insulin efter livsmedelskonsumtion. GLP-1 har ännu en viktig funktion – det bidrar också till att begränsa produktionen av socker i levern. Genom att hålla dessa föreningar intakta hjälper saxaglipin både med ökad naturlig insulinproduktion och minskad naturlig sockerproduktion, vilket därmed väsentligt bidrar till en korrekt hantering av blodsockernivåer.

Finns det några biverkningar av Onglyza?

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel har Onglyza dokumenterats för att orsaka olika biverkningar, även om det är begränsat antal fall. Flera av dessa kan vara obehagliga, men inte riktigt farliga. Om du märker något av följande symtom bör du omedelbart kontakta din akutstjänst eftersom de kan indikera hård biverkning av läkemedlet med potentiellt farliga konsekvenser:

Allergisk reaktion Pankreatit
· Utslag

· Nässelutslag

· Svullnad i ansikte, läppar eller tunga

· Svår buksmärta

· Känsla av att vara eller vara sjuk

· Spridning av smärta till ryggen

Andra biverkningar kan vara obekväma, men inte så oroande som de som nämns ovan:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare)  Infektion i överkroppen, lungorna eller urinvägarna, gastroenterit, bihåleinflammation, yrsel, trötthet, flatulens, obekväm känsla i magen, muskelsmärta, matsmältningsbesvär
Ovanliga (1 av 100 användare)
Smärtsmärta, erektil dysfunktion, hypoglykemi (vid användning av Onglyza tillsammans med sulfonylurea)

Onglyza kontraindikationer

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel finns det vissa fall när dess användning kommer att kontraindiceras. Här kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till detta.

Interaktioner med andra mediciner

Onglyza kan negativt interagera med följande läkemedel:

 • karbamazepin
 • fenobarbital
 • fenytoin
 • dexametason
 • rifampicin
 • ketokonazol
 • diltiazem

Tidigare medicinska tillstånd

En annan situation när läkaren kommer att rekommendera att använda Onglyza är om du har påverkats av ett medicinskt tillstånd som kan förvärras av detta läkemedel eller alternativt om du har förutsättning för något medicinskt tillstånd som kan orsakas av Onglyza. Mer specifikt är dessa de viktigaste sakerna som läkarna kommer att vara intresserade av:

 • Tar insulin (behöver särskild administrering)
 • Diabetes typ 1 (behöver särskild administrering)
 • Diabetisk ketoacidos
 • Pankreas sjukdomar
 • Laktosintolerant
 • HIV eller AIDS
 • Nyligen hjärtsvikt
 • Svåra njurproblem
 • Svåra leverproblem
 • hemodialys