Många män har eller kommer någon gång i livet drabbas av någon form av erektionsproblem. En del drabbas bara någon enstaka gång medan andra kan utveckla tillstånd som exempelvis erektil dysfunktion (ED). Erektil dysfunktion, eller impotens som det ofta kallas, är en svårighet med att behålla eller få stånd. En del män kan få erektion, men förlorar sedan ståndet efter någon minut under samlag, medan andra inte lyckas få erektion alls.

Information på den här sidan:

Vad är impotens och erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion klassas in i två grupper, den primära impotensen och sekundära impotensen. I det primära tillståndet räknas de män som inte lyckats genomföra ett samlag medan den sekundära gruppen tillhör de män som har haft ett eller flera kompletta samlag. På grund av den tabu som ibland uppfattas kring impotens så uppmärksammas ämnet tyvärr inte tillräckligt mycket. Orsaken till att det blivit tabubelagt är troligtvis på grund av hur förmågan att få erektion är så starkt kopplat med uppfattningen om vad manlighet är. Detta är dock endast resultatet av normer och har ingen förankring i verkligheten.

Det finns idag flera effektiva behandlingar och hjälpmedel som enkelt kan hjälpa dig med dina erektionsproblem. Har du några funderingar eller känner oro kring dina problem tveka inte att kontakta en läkare och så att du kan få dina bekymmer utredda.

Kan både unga och äldre män påverkas av impotens?

Trots att många män inte väljer att prata om sin impotens är en stor del män drabbade världen över – både impotens hos unga och äldre. Forskning har visat ett samband mellan impotens och ålder, där det är fler äldre som drabbas av tillståndet. Endast 4% av män i 50-årsåldern lider av ED medan siffran stiger upp till 17% för män i 60-årsåldern. Vid åldern 75 och uppåt har upp till 50% av alla män någon gång i sitt liv upplevt impotens.

Orsaker till erektionsproblem

Vid erektion ökar blodflödet till penisen vilket får den att svälla. Sexuell stimulering leder till att små artärer i penis expanderar samtidigt som blodet inte leds bort vilket gör att penis både blir längre och större. Erektionsproblem handlar därmed endast om att blodflödet till penisen inte fungerar som det ska, antingen på grund av att man inte kan uppnå ett ökat blodflöde eller för att man inte kan bibehålla blodflödet i penis. Detta leder till att vissa kan ha en erektion under en kort tid medan andra inte lyckas alls.

Det finns även en mer medicinsk förklaring bakom sjukdomen. I kroppen finns naturligt två substanser vars interaktion leder till att mannen kan få en erektion. Dessa substanser är cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat) och PDE5. cGMP får muskelcellerna att slappna vilket gör att blodkärlen utvidgas och blodflödet ökar. Det är alltså tack vare cGMP som det är möjligt att få erektion. PDE5 ser sedan till att bryta ner cGMP efter det att mannen uppnått en orgasm. Om kroppen producerar för mycket av PDE5 kommer det därmed innebära svårigheter med att få eller bibehålla en erektion.

Fysiska orsaker till att man inte får stånd

Både fysiska eller psykiska orsaker kan vara bakomliggande orsak till erektil dysfunktion. Det finns många orsaker till varför man drabbas av problem med att få och bibehålla stånd. Ibland är det flera orsaker på samma gång som påverkar ens förmåga att uppnå en erektion. Det kan vara orsakat av psykiska problem, men även olika sjukdomar kan ge upphov till problemen. En del upplever sina besvär komma gradvis medan de för andra inträffar helt plötsligt. 

Oftast är det helt naturliga orsaker som ligger bakom besvären då det är en följd av någon sorts sjukdom i blodkärlen. I många fall är detta kopplat till åderförkalkning, och därför har män som lider av högt blodtryck samt de med hjärtsjukdomar högre risk att utveckla ED.

Rökning

Rökning är en annan orsak till åderförkalkning och kan därmed orsaka erektil dysfunktion. Flera studier har även visat att män med hjärtsjukdomar har större risk att bli impotenta om de också röker.

Diabetes

Diabetes är en annan fysisk orsak till impotens. Många studier har kunnat påvisa samband mellan impotens och diabetes där män inom 10 år efter de utvecklat diabetes i större utsträckning får ED. Ibland har utredning av erektionsproblem bidragit till upptäckten av diabetes hos patienten.

Neurologiska sjukdomar 

Andra sjukdomar som också leder till erektil dysfunktion är: stroke, Parkinsons sjukdom och skleros – alla dessa sjukdomar påverkar nervsystemet. Detta är på grund av att sjukdomar eller skador på nervsystemet kan leda till skador på nerverna som kommunicerar mellan hjärnan och fortplantningsorganen.

Operationer

Efter vissa operationer, bland annat ingrepp i rektum och prostatan, kan män drabbas av erektil dysfunktion. Hos äldre män kan impotens förekomma efter en större operation. Dessutom kan tillståndet uppstå på grund av alkoholkonsumtion och som biverkning av en del läkemedel. Det bör även nämnas att erektil dysfunktion är vanligare om du är överviktig och i allmän dålig hälsa.

Förstorad prostata och impotens

Ungefär varannan man i 60-årsåldern lider av förstorad prostata, som kommer med åldern. Det gör ofta att urinröret trycks ihop och urinen får svårare att passera. Hälften av alla män med prostataförstoring har inga besvär, andra får svårare besvär så som impotens och inkontinens och behöver därför behandling av detta.

Psykologiska orsaker till erektil dysfunktion

Psykologiska problem är starkt kopplade till erektionsproblem. Tonåringar och unga män kan drabbas av impotens på grund av prestationsångest. Ångesten kan handla om att ha sex, rädsla över att göra sin partner gravid eller nervositet kring att få på kondomen ordentligt. För medelålders män är orsakerna till problemen ofta annorlunda men man kan inte utesluta ångest som en bidragande faktor. Vanliga orsaker här kan vara överansträngning, stress, avundsjuka och skuld. Hos äldre män är de psykologiska skäl som påverkar sjukdomstillståndet oftast kopplat till ålder. Om du lider av depression kan detta vara orsaken till dina erektionsproblem. Lågt självförtroende och självkänsla är stora bakomliggande faktorer till impotens.1

Vad ska jag göra om jag upplever erektionsproblem?

Om du upplever erektionsproblem under en längre period kan det vara en bra idé att besöka läkaren. Där går man igenom flera rutinkontroller för att ta reda på om det finns någon fysisk anledning till impotensen. Blodtryck och blodomlopp kontrolleras och ett urinprov genomförs för att kontrollera om du har diabetes. Du kommer även att få svara på frågor om ditt sexliv och ge information om de läkemedel du tar för att undersöka om de kan ha någon påverkan.

Hittar läkaren en fysisk förklaring till dina problem finns det flera behandlingar som kan hjälpa dig. Du kommer få rådgivning där faktorer såsom livsstil diskuteras, men du kan även få recept på tabletter, exempelvis Viagra, utskrivet.

Terapi för att behandla impotens

Om det inte finns några tydliga fysiska anledningar till ED handlar det troligtvis om mer psykiska problem. Som tidigare nämnts är lågt självförtroende kopplat till impotens men det finns många saker du kan göra för att bli av med dina besvär. Om du upptäcker att du får erektil dysfunktion medan du är med din partner är det viktigt att prata om det. Genom att diskutera eventuella oklarheter kommer eran relation stärkas och på så sätt kan du bygga bättre självkänsla och därmed prestera bättre i sängen. Passerar en längre tid utan några effekter ligger nog något mer än bara vardagliga problem bakom besvären.

Den psykologiska delen kan lösas genom samtalsterapi med exempelvis en sexterapeut. I den här typen av behandling pratar man både med patienten och dennas partner för att reda ut vart problemet kan ligga. Terapin kan även kombineras med medicinsk behandling.

Medicinsk läkemedel mot impotens

För omkring 80% av patienterna fungerar läkemedel som behandling av impotens. PDE5-hämmare såsom Viagra, Cialis 20mg, Levitra 10mg och Spedra har gett behandling av ED ett stort lyft. Alla dessa impotens läkemedel kan användas för att behandla ED vare sig dina besvär beror på åderförkalkning, psykiska problem eller prestationsångest. Potenspiller kräver utskrivet recept av läkare och går att köpa på apotek likaväl som på läkemedelshemsidor online. Innan du köper läkemedel online är det viktigt att kontrollera deras trovärdighet då det tyvärr är många hemsidor som säljer farliga och illegala potenspiller.

PDE5-hämmare

PDE5 är en förkortning för fosfodiesteras typ 5, ett ämne som naturligt finns i kroppen. Vid samlag ser PDE5 till att hämma cGMP, det ämne som möjliggör en erektion, vilket gör att blodet kan rinna från penis tillbaka till kroppen och att erektionen slaknar. Många män lider av förhöjda nivåer av PDE5 vilket därmed leder till att blodet rinner från penis för tidigt, något som kan leda till att erektionen går över för snabbt eller att den inte uppnås alls. Detta kan leda till stor frustration, både för den drabbade och hans partner. Många anser det vara tabu att prata om erektil dysfunktion och lider därmed i det tysta istället för att uppsöka läkarvård. Problemet är dock inget att skämmas över och det finns idag många medicinska behandlingar som kan hjälpa dig till ett bättre sexliv.

De mest effektiva behandlingarna mot erektil dysfunktion hämmar PDE5-enzymet. Den första så kallade PDE5-hämmaren var Viagra, som troligtvis även är det mest kända potensmedlet någonsin. Det finns även andra medicinska behandlingar på marknaden som fungerar på likartat vis. De mest kända är Cialis, Levitra och Spedra.

Hur fungerar PDE5-hämmare?

Alla PDE5-hämmare verkar i stora drag på samma sätt. De påverkar de normala fysiologiska processer som sker i penis vilket möjliggör en erektion. Potenspiller begränsar PDE5, den enzym som bryter ned cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat), det ämne som leder till erektion.

Det är nödvändigt att ha en viss nivå av PDE5 i kroppen eftersom annars skulle erektionen inte gå över efter utlösning eller ett tillfredsställande samlag. Med ett överskott av PDE5-enzymer i kroppen kan man ibland inte uppnå en erektion alls alternativt får man erektion som går över för tidigt. En behandling med något av de potenspiller som finns på marknaden gör det möjligt att upprätthålla en erektion. Det är viktigt att komma ihåg att PDE5-hämmare inte bidrar till en ökad sexlust, utan är endast en behandling som hjälper kroppens naturliga processer. Därför funkar behandlingen bara om du också är sexuellt upphetsad. Känner du ingen sexlust och tar pillerna kommer du alltså inte få någon effekt alls.2

Vilket potenspiller är bäst?

De fyra PDE 5-hämmare som nämnts tidigare fungerar på liknande sätt, även om deras aktiva ingredienser är ansvariga för vissa skillnader är det även detta faktum som gör att en del av dessa läkemedel fungerar bättre för vissa människor än för andra. Därför finns det inget svar på vilket piller som är bäst, utan vilket som är bäst för just dig. När du besöker en läkare kommer hen ta hänsyn till ditt specifika hälsotillstånd för att avgöra vilken sort som troligtvis skulle passa dig. Här nedan kan du hitta lite allmän information om skillnaderna mellan redan nämnda potenspiller:

Läkemedel Aktiv ingrediens Tid tills full effekt Verkningstid
Viagra Sildenafil 30 minuter 4 timmar
Cialis Tadalafil 30 minuter 36 timmar
Levitra Vardenafil 15 minuter 5 timmar
Spedra Avanafil 15 minuter 6 timmar

Fungerar PDE5-hämmare för mig?

PDE5-hämmare fungerar som hjälpmedel för erektionsproblem hos de flesta män som drabbats av impotens. Det gäller för alla fysiska orsaker till impotens såsom exempelvis åderförkalkning, diabetes och hjärtsjukdomar. Det är alltid viktigt att orsakerna till impotensen undersöks av en läkare för att undvika ytterligare komplikationer. En undersökning kan även leda till att man upptäcker sjukdomar som till exempel diabetes, något som kan vara livshotande om det inte behandlas.

Ifall det inte är fysiska orsaker som ligger bakom dina potensproblem kan det hjälpa att prata med en psykolog, sexolog eller att genomföra någon annan slags terapi. Där kan du få professionell hjälp med att reda ut vilka psykiska orsaker som kan ligga bakom dina problem. Många unga män upplever prestationsångest i samband med sex och har därmed svårt att få en erektion. Om orsaken till erektionsproblemen endast har med psykiska faktorer att göra hjälper det inte att ta PDE5-hämmare.

Om du inte upplever några större problem med att få erektion, utan bara stöter på besvär då och då, är du oftast inte i behov av någon behandling.

Finns det receptfri behandling på nätet?

Du kan inte köpa läkemedel receptfritt för att behandla impotens. Det finns dock övningar du kan göra för att minska dina besvär. Eftersom impotens ofta beror på livsstilsrelaterade orsaker kan även en förändring i hur du lever hjälpa dig till ett mer aktivt sexliv. Det finns dock även många kliniker online som kan hjälpa dig. På en legitimerad onlineklinik kan en godkänd läkare utvärdera dina symtom och skriva ut en passande behandling.

Trots det tabu som fortfarande finns kring att prata om erektil dysfunktion idag så finns det ingen anledning att skämmas om du upptäcker att du har problem med att få eller behålla erektion. Det är något som många män upplever någon gång i sitt liv och lyckligtvis finns det idag många typer av behandlingar som enkelt hjälper dig. Så istället för att lida i det tysta, besök istället en läkare och få hjälp med dina erektionsproblem.

Förebygga impotens

Det finns många sätt du kan förebygga impotens på. Man har bland annat kunna märka att män med en högre utbildning är mindre troliga att drabbas av impotens, troligtvis på grund av att dessa oftare även har en mer hälsosam livsstil. Kanske är det bara en slump, men hur som helst finns det en stark korrelation mellan potensproblem och livsstil.

Livsstilsfaktorer som kan leda till impotens:

  • Alkoholism
  • Rökning
  • Stress
  • Vitamin D-brist

Kan jag förebygga det?

Det enkla svaret till denna fråga är ja. Att hålla sig till hälsosamma vanor, regelbunden träning, en sund kost och att ha bra självkänsla är viktigt. Även din relation med din partner är viktig, och här är kommunikation särskilt viktigt då detta kommer göra att du på bästa sätt kan förebygga besvär senare i livet.

Källor:

  1. Orsaker till svårigheter till att få stånd – 1177 Vårdguiden
  2. Effekterna av PDE5-hämmare – Professional Hearth Daily