Doxycyclin er et bredspektret antibiotikum, der blandt andet er en effektiv behandling mod klamydia. Klamydia er en seksuelt overført sygdom, der er meget udbredt og som smitter relativt nemt. Derfor er der mange, der smittede uden at vide det. En nem test kan afsløre om du lider af sygdommen. Doxycyclin er en effektivt behandling, der fjerner infektionen helt, så du ikke kan smitte andre.

Behandlingen kan også bruges mod andre infektioner i kroppen, såsom borrelia, malaria og urinrørsbetændelse.

Information på denne side

Hvordan virker Doxycyclin?

Det virksomme stof doxycyclin tilhører gruppen af tetracycliner, som er en bredsprektet type antibiotikum. Det betyder, at den rammer en bred rakke af bakterier. Ved at hæmme bakteriernes stofskifte, så kan bakterierne ikke formere sig og sprede sig I kroppen. Infektionen vil herefter forsvinde.

Klamydia skyldes en bakterie, der netop bliver ramt af denne type antibiotika. Derfor vil medicinen effektivt slå infektionen ned, så du er tilbage i balance. Bruger du behandlingen til andre former for infektioner, så vil det fungere på samme måde, som ved behandling af klamydia.

Hvordan bruges behandlingen?

Følg altid lægens råd og vejledning om dosering og længde på behandlingen.

Behandlingen består af tabletter, som skal indtages sammen med et glas vand. Drik gerne omkring 1.5 dl. vand sammen med en tablet, for at sørge for at tabletten bliver skyllet ordentligt ned. Sid oprejst eller stå op, når du tager tabletterne, så de bliver skyllet ordentligt ned. Er tabletten for stor at synke for dig, kan du dele den i 2 og tage de to halvdele efter hinanden.

Drik aldrig mælk eller andre mælkeprodukter sammen med tabletterne. Der skal helst gå 3 timer før og efter, du har taget medicinen, hvor du ikke får mælkeprodukter. Mælk kan nedsætte virkninger af medicinen.

Ved klamydia ordineres ofte 200 mg i døgnet fordelt på en eller to doser. Behandlingen fortsættes normalt i en uge. I nogle tilfælde skal behandlingen fortsættes i op til 10 dage.

Bruger du behandlingen til andre infektioner, kan dosis og længde på behandlingen være anderledes.

Er du kommet til at tage for mange tabletter og føler du dig utilpas, så bør du altid kontakte en læge.

Har du derimod glemt en dosis, så tag den så snart, du husker det. Er det tæt på, at du skal tage en ny dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis.

Hvornår skal du tage doxycyclin?

Er du blevet testet positiv for klamydia eller en anden kønssygdom, der kan behandles med denne medicin, er det vigtigt, at du bliver behandlet. Hos kvinder kan klamydia i værste tilfælde føre til sterilitet, og det kan generelt set give generende symptomer. Samtidig så risikerer du at smitte andre med sygdommen, hvis du ikke bliver behandlet.

Doxycyclin kan bruges til effektivt at behandle infektionen. Det er en behandling, der egner sig til dig, der ikke kan tåle penicillin.

Det er vigtigt at nævne, at nogle bakterier kan blive resistente overfor behandlingen, og derfor vil den ingen effekt have. Derfor er det vigtigt altid at blive tjekket om behandlingen har virket. Dette gælder særligt, hvis du stadig har symptomer på klamydia efter behandlingsforløbet er afsluttet.

Er der nogle bivirkninger?

Alle lægemidler har en risiko for at give bivirkninger. Derfor er det vigtigt, at du får stillet den rigtige diagnose og følger lægens anvisninger af brugen af medicinen nøje.

Doxycyclin kan give blandt andet hovedpine og kvalme, som nogle af de mere almindelige bivirkninger. Dette vil omkring 10 ud af 100 opleve.1 Ellers er det kun i sjældne tilfælde, at der opleves mere alvorlige bivirkninger, men det kan forekomme. Læs altid indlægssedlen inden, du starter behandlingen for at være opmærksom på eventuelle bivirkninger. Sæt dig altid ind i det inden, du tager medicinen. Har du spørgsmål kan du spørge en læge eller på et apotek.

Da medicinen er effektiv ved en relativ lav dosis, vil mange ikke opleve nogle bivirkninger og dermed have et helt problemfrit forløb. Det er dog altid vigtigt at holde øje med kroppens signaler. Føler du dig utilpas efter at have taget medicinen, bør du stoppe behandlingen og opsøge en læge.

Hvem kan bruge behandlingen?

De fleste der har en infektion, der kan rammes med denne type antibiotikum, kan bruge behandlingen. I nogle tilfælde er det dog ikke en anbefalet behandling. Dette gælder blandt andet, hvis du har dårligt fungerende nyrer eller lever, har problemer med mavesyre eller har fået en gastrisk bypass. Er du gravid eller ammer du, skal du snakke med lægen om, hvorvidt det er muligt for dig at bruge medicinen. Det er ofte ikke muligt de sidste 6 måneder af en graviditet, og heller ikke mens du ammer, hvis det er en længerevarende behandling.

Nogle lægemidler kan ikke bruges sammen med doxycyclin. Fortæl derfor altid lægen om hvilke lægemidler og naturlægemidler, du bruger. Det er blandt andet lægemidler mod mavesyre og bumser, der kan give problemer. Derudover er der nogle andre lægemidler, der bør tages forskudt af antibiotikaen. Det er blandt andet lægemidler, der indeholder zink, calcium og jern. Få den fulde beskrivelse i indlægssedlen og forhør dig med lægen.

Doxycyclin online med recept

Det er ikke muligt at købe antibiotikum uden recept, og derfor skal du altid igennem en læge eller en lægeklinik for at få fat i behandlingen. Du kan gå til din egen praktiserende læge og få udstedt en recept, som du herefter kan bruge til at få udleveret medicinen på et apotek.

Det er også en mulighed for at købe behandlingen gennem en online klinik, hvor en læge vil vurdere om du er egnet til behandlingen. Du skal selvfølgelig have fået foretaget en positiv klamydiatest først. Er du egnet til behandlingen ud fra dine oplysninger, vil en recept blive udskrevet i dit navn og behandlingen vil blive sendt direkte til dig med posten inden for kort tid. På den måde kan du hurtigt komme i behandling.

Kilder:

  1. Information om Doxycyclin – Apoteket.dk