Den nøyaktige tiden det tar for Propecia å produsere ønskede og synlige resultater, varierer avhengig av ditt individuelle svar på stoffet. Propecia er utviklet for å bli tatt kontinuerlig i en periode på tre til seks måneder før full effekt av medisinen blir merkbar.

Her vil vi diskutere effekten av Propecia ved forskjellige øyeblikk i løpet av hele behandlingen og utover, og avsluttes med et par notater angående hva du kan forvente når du begynner å ta Propecia.

Informasjon på denne siden

Første tre måneders behandling med Propecia

Som nevnt, trenger Propecia rikelig med tid til å begynne å jobbe. Dermed er det ikke sannsynlig at noen signifikante endringer kan merkes innen de første par ukene. Til tross for dette er det viktig å fortsette å ta medisinen som foreskrevet og i henhold til instruksjonene i den offisielle pasientinformasjonen. Hvis du er utsatt for noen av bivirkningene av medisinen, er det sannsynlig at du vil oppleve dem i løpet av de tre første månedene av behandlingen. Hvis dette skjer, bør du kontakte legen din angående følgende tiltak. 1

Mellom tredje og sjette måned

For mange pasienter kan merkbare forbedringer oppstå så tidlig som 3 måneder inn i behandlingen. Faktisk har en studie utført av All India Institute of Medical Sciences rettet mot å teste disse påstandene ved å stole på dobbeltblindeksperiment. I løpet av de første to månedene var det ingen signifikante forskjeller mellom pasienter utstedt med medisinen som inneholder finasteride og de som tok en placebo pille, men etter tre måneder ble effektiviteten av finasterid tydelig.

Studiene som ble utført av den opprinnelige produsenten av Propecia, Merck Sharp & Dohme (MSD) hevder imidlertid at for et flertall av pasientene vil det ta hele seks måneder før Propecia utvikler full effekt. Dette betyr ikke at det er relevant for alle – en merkbar prosentandel av pasientene kan se en merkbar bedring av håret i den tredje måneden av behandlingen. Igjen, det nøyaktige øyeblikket når forbedringer blir synlige, vil avhenge av ditt individuelle svar på medisinen.

To år med Propecia behandling

Detaljert kliniske studier utført med langvarig bruk av Propecia registrerte en fantastisk forbedring på 16% etter perioden på to år. I gjennomsnitt er det en økning på 88 hår sammenlignet med grunnlinjen, i 5.1cm^2 området.

5 års behandling

Dømmer man etter den standardiserte fotografiske vurderingen, ser det ut til at rundt 48% av pasientene som brukte Propecia i en periode på fem år, opplevde hårvekst. I tillegg rapporterte en annen 42% av pasientene en stans i håravfall, men uten gjenvekst. Dette innebærer at i alt 90% av testtilfeller noterte heller ikke ytterligere hårtap eller gjenvekst etter 5 års hårmedisinens bruk.

Etter denne perioden økte gjennomsnittlig økning i antall hår til 38 hår per 5.1 cm^2 område, noe som førte til at forskerne konkluderte med at til tross for at toppøkningen var synlig rundt andre år av behandlingen, gir langvarig bruk av Propecia fortsatt betydelige forbedringer – selv tre år etter toppen av dens effekter.

Utover 5 års behandling

Eventuelle uttalelser om endring av effektiviteten av Propecia etter 5 års bruk er oppe for debatt. Disse er for det meste personlige eller anonyme kontoer som ikke er verifisert av uavhengig vitenskapelig studie. Årsaken til dette er at Propecia er en relativt ny medisin, som ble tilgjengelig tidlig på 2000-tallet, så det mangler fortsatt studier på medisinens meget langsiktige effekter.

Noen menn hevder at Propecia etter 5 års bruk blir mindre effektivt, noe som fører til at behandlingen stoppes. I motsetning til dette støtter andre menn påstanden om at dette legemidlet fortsetter å være gunstig mye lenger enn 5 år. Imidlertid er det ikke noe endelig svar på dette før videre studier er gjennomført.

Hva vil skje etter at jeg slutter å ta Propecia?

Fra nå av kan moderne medisiner fortsatt ikke gi oss det vi kan tenke på å være en kur for håravfall. I tråd med dette kan Propecia bare betraktes som en behandling. Som sådan er den bare effektiv så lenge den tas. Faktisk bekreftet studier utført av MSD at alt håret som kan komme i løpet av behandlingen, vil trolig gå tapt innen 9 måneder til et år etter at pasienten slutter å bruke medisinen.

Kilder:

  1. Finasterid – Felleskatalogen