Se, kuinka nopeasti Propecia tuottaa haluttuja ja näkyviä tuloksia riippuu siitä, miten kukin reagoi lääkkeeseen. Lääke on suunniteltu otettavaksi päivittäin 3-6 kuukauden ajan ennen kuin tulokset alkavat näkyä.

Tässä artikkelissa kerromme Propecian tehoamisnopeuksista hoidon eri vaiheissa ja siitä, mitä tapahtuu hoidon jälkeen. Saat siis hyödyllistä tietoa siitä, millaisia vaikutuksia lääkkeellä on.

Sisältö:

Hoidon kolme ensimmäistä kuukautta

Kuten mainittu, Propecia tarvitsee aikaa, että tulokset alkavat näkyä. Näin ollen ei ole todennäköistä, että merkittäviä muutoksia voidaan havaita parin parin viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Tästä huolimatta on tärkeää jatkaa lääkkeen käyttöä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset haittavaikutukset alkavat myös näkyä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Jos näin käy, ota yhteys lääkäriisi nopeasti1.

Vaikutukset kolmen ja kuukauden välillä

Monet huomaavat vaikutuksia jo kolmen kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Tutkimuksen mukaan kahden ensimmäisen kuukauden aikana merkittäviä eroja ei löydetty, mutta kolmannen kuukauden kuluttua finasteridin tehokkuus alkoi ilmetä osalla lääkkeen käyttäjistä.

Merck Sharp & Dohmen, joka on lääkkeen valmistaja, mukaan suurimmalla osalla tulokset alkavat kuitenkin näkyä vasta kuuden kuukauden kuluttua. Se, kuinka nopeasti lääke tehoaa, riippuu siis henkilöstä.

Kahden vuoden käytön tulokset

Tutkimukset Propecian pitkäaikaisesta käytöstä tekivät mielenkiintoisen löydöksen: 83 % osallistujistat hiusten määrä kasvoi 16 prosentilla, kun lääkettä oli käytetty kaksi vuotta2 .

Tulokset viiden vuoden käytön kuluessa

Standardoidun valokuvausarvion perusteella näyttää siltä, ​​että noin 48% potilaista, jotka käyttivät Propeciaa viiden vuoden ajan, kokivat hiusten kasvaneen uudelleen. Tämän lisäksi 42% potilaista ilmoitti hiustenlähdön pysähtyneen, mutta ilman uudelleenkasvua. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteensä 90% testitapauksista totesi joko hiustenlähdön pysähtyneen tai heillä alkoi kasvaa uutta hiusta.

Viiden vuoden käytön jälkeen keskimääräinen hiusten lukumäärä nousi 38 karvaan 5,1 cm2: n alueella. Tästä pääteltiin, että vaikka lääke tuotti hyviä tuloksia kahden vuoden käytön jälkeen, Propecian pitkäaikaisempi käyttö tuottaa entistä merkittävimpiä tuloksia.

Yli viiden vuoden käyttö

Löydökset, jotka koskevat Propecian vaikutuksen tehokkuutta yli viiden vuoden käytön ajalta, ovat vielä keskustelun aiheena. Näitä lausuntoja e i ole vahvistettu tieteellisellä tutkimuksella, sillä kyseessä on suhteellisen uusi lääke, eikä pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ole vielä pystytty tutkimaan tarpeeksi isolla testiryhmällä.

Osa käyttäjistä väittää, että viiden vuoden kuluttua Propecia ei ole yhtä tehokas, mikä johtaa hoidon lopettamiseen. Sen sijaan toiset tukevat voimakkaasti väitettä, jonka mukaan tämä lääke on edelleen hyödyllinen yli viidenkin vuoden käytön jälkeen. Kuitenkin, kunnes jatkotutkimuksia tehdään, emme voi sanoa varmaksi kumpi väite pitää yleisesti paikkaansa. Jälleen on siis todettava, että Propecian vaikutukset ovat hyvin henkilökohtaisia.

Mitä tapahtuu, jos lopetan Propecian käytön?

Kuten alussa mainittiin, kyseessä on hoitomuoto, ei suinkaan parannuskeino, jopa lopettaisi hiustenlähdön kokonaan. Tämä lääke siis tehoaa vain silloin, kun sitä käytetään. Valmistajan tutkimuksen mukaan hiukset, jotka kasvoivat hoidon aikana, häviävät yhdeksän kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta. Myös hiustenlähtö jatkuu normaaliin tapaan hoidon lopettamisen jälkeen.

Huom! Lääke ei sovi lainkaan naisten käyttöön. Lue lisää tästä.

Lähteet:

  1. Pakkausseloste – Lääkeinfo
  2. Shapiro & Kaufman: Use of Finasteride in the Treatment of Men With Androgenetic Alopecia