Kuten kaikki lääkkeet, myös Propecia voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, joita esiintyy pienellä määrällä sen käyttäjistä. Joskus nämä sivuvaikutukset voivat mennä ohi itsestään, mutta osa niistä saattaa vaikuttaa pidemmän aikaa ja koko hoidon ajan. Kummassakin tapauksessa kerro lääkärille, jos saat sivuvaikutuksia.

Sisältö:

Kaikkien vaarallisin sivuvaikutus on allerginen reaktio. Allergiset reaktiot erilaisiin lääkkeisiin voivat olla hyvin vakavia. Reaktiot Propeciaan ovat erittäin harvinaisia, mutt jos koet sellaisen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai soita 112. Propecian vaikuttavan ainesosan finasteridin allergisen reaktion merkkejä ovat:

 • Kurkun, kasvojen tai huulten turvotus
 • Hegitys- tai nielemisvaikeudet
 • Nokkosihottuma
 • Kutiseva ihottuma

Muut erittäin harvinaiset, mutta melko huolestuttavat haittavaikutukset, jotka saattavat vaatia sinua ottamaan yhteyttä lääkäriin välittömästi, ovat mielialan muutokset ja muutokset rintakudoksessa. Esimerkkejä mahdollisista sivuvaikutuksista:

 • Masennus
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Epätavalliset mielialan muutokset ja mielialan vaihtelut
 • Rintakipu
 • Myhkyt rinnassa
 • Nännien laajeneminen
 • Nännien vuotaminen

Nämä haittavaikutukset saattavat johtaa siihen, että joudut lopettamaan lääkkeen käytön. Seuraavaksi kerromme muista lääkkeeseen liittyvistä sivuvaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaarallisia.1

Mitä kliinisissä testeissä huomattiin?

Propeciaa testattiin kliinisesti ennen sen julkistamista. Tutkimus kesti vuoden ajan, ja siihen osallistui 3 200 miestä. Propeceian turvallisuusprofiili on melko samanlainen kuin plasebolla, joten kyseessä on poikkeuksellisen turvallinen lääke. Hoito lopetettiin haitallisten kokemusten vuoksi 1,7% prosentilla miehistä, jotka käyttivät Propeciaa. Vertailun vuoksi 2,1% lumelääkettä saaneista 934 miehestä lopetti käytön samoista syistä.

Seksuaalinen halukkuus ja kyky

Koska Propecia toimii häiritsemällä kehon hormonaalisia prosesseja, ei ole yllättävää, että useita dokumentoituja haittavaikutuksia liittyy läheisesti seksuaaliseen haluun ja toimintaan. Nämä haittavaikutukset on lueteltu harvinaisina virallisessa pakkausselosteessa, mikä tarkoittaa sitä, että niitä havaitaan yhdellä sadasta ihmisestä. Näihin oireisiin lukeutuvat:

 • Impotenssi (erektiohäiriö), josta voit lukea lisää tästä
 • Vähentynyt seksuaalinen halukkuus
 • Siemensyöksyn ongelmat, kuten pienentynyt kertasiemennesteen määrä

Vaikka useimmilla nämä haittavaikutukset katoavat hoidon lopettamisen jälkeen, joillakin oireet voivat jatkua myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Propecian valmistajan Sharp & Dohmen tekemän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää tarkat tiedot seksuaalisuuden haittavaikutuksista seuraavasti:

Sivuvaukutus Prosentti Propeciaa käyttäneistä, jotka raportoivat sivuvaikutuksesta Prosentti lumelääkettä käyttäneistä, jotka raportoivat sivuvaikutuksesta
Vähentynyt seksuaalinen halukkuus 1.8% 1.3%
Erektiohäiriöt 1.3% 0.7%
Siemensyöksyn ongelmat 0.8% 0.4%

Ensimmäisen vuoden tutkimuksessa 3,8% Propecia-hoitoa saaneista ja 2,1% testiryhmän koehenkilöistä ilmoitti seksuaalisen halun ja toiminnon haittavaikutuksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana näiden kohtien esiintyvyys hoitoryhmässä laski kuitenkin 0,6 prosenttiin.

Tämän mukaan, mutta myös Propeciaa käyttäneiden eri miesten ilmoittamien myöhempien kokemusten perusteella näyttää siltä, ​​että seksuaalitoimintaan liittyvät sivuvaikutukset ovat ilmeisiä, mutta lähinnä hoidon ensimmäisenä vuonna, minkä jälkeen ne alkavat vähentyä.

On kuitenkin tärkeää korostaa, että joissakin tapauksissa nämä haittavaikutukset voivat jatkua pitkään hoidon lopettamisen jälkeen.

Propecia ja hedelmällisyys

Myös miesten hedelmättömyys ja ongelmat sperman laadussa ovat mahdollisia tästä lääkkeestä aiheutuvia sivuvaikutuksia, mutta niiden esiintymistiheydestä ei ole varmuutta.

Kliiniset tutkimukset eivät toistaiseksi anna vastausta tähän kysymykseen, sillä kaikki miehet jotka suunnittelivat lasten hankkimista, karsittiin pois testiryhmästä. Eläimiä testattaessa Propecian ei huomattu aiheuttavan lapsettomuutta.

Raportit lapsettomuudesta ilmaantuivat siis vasta sen jälkeen, kun lääke lanseerattiin. Näiden väitteiden jälkeen huomattiin, että huomattavalla osuudella potilaista oli muita potentiaalisia riskitekijöitä, jotka saattoivat vaikuttaa lapsettomuuteen. On siis epävarmaa, voiko Propecia vaikuttaa suoraan lapsettomuuteen.

Vakuuttavia todisteita lapsettomuuden aiheuttamisesta ei ole, mutta viitteitä siihen, että tämä lääke vähentää siemennesteen laatua ja määrää siemennesteessä, on löydetty. Samanaikaisesti nämä ongelmat palautuvat yleensä entiselle tasolle, kun hoito lopetetaan. Tästä huolimatta tutkimuksia potentiaalisista pitkäaikaisvaikutuksista miehen hedelmällisyyteen on vielä suoritettava.

Voiko Propecia aiheuttaa rintasyöpää miehelle?

Yksi haittavaikutuksista, jotka pitäisi välittömästi ilmoittaa lääkärille, on rintakudoksen epänormaalit muutokset. Näihin voi kuulua kokkareita, nännin vuotoa, rintakudoksen laajenemista, kipua tai yliherkkyyttä.

Rintasyöpää potentiaalisena sivuvaikutuksena ei kuitenkaan ole dokumentoitu kliinisissä tutkimuksissa, ja sen mahdollisuus on tullut tunnetuksi vasta kun lääke vapautettiin markkinoille. Tähän mennessä tutkimukset, joiden tarkoituksena on ollut laskea rintasyövän esiintyvyys Propecian käyttäjillä, eivät ole tuottaneet merkittäviä tuloksia.

Selvennyksen vuoksi: rintasyöpää pidetään yleisesti vain naistensairautena, mutta joskus harvoin se voi osallistua myös miesten kohdalle. Näitä tapauksia löytyy Suomessa vuosittain 20-302.

Mielialanvaihtelut ja mielenterveysongelmat

Epätavallisiksi luokiteltujen haittavaikutusten joukossa on useita viittauksia potentiaalisiin mielenterveysongelmiin ja mielialan muutoksiin. Jopa virallinen pakkausseloste neuvoo Propecian käyttäjiä ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriinsä, jos he alkavat huomata masennuksen oireita, mielialan muutoksia tai itsetuhoisia ajatuksia. Näitäkään vaikutuksia ei huomattu alkuperäisessä kliinisessä tutkimuksesta, vaan tieto näiden mahdollisuudesta on tullut vasta myöhemmin.

Mitä tehdä, jos huomaan sivuvaikutuksia, joita ei mainita pakkausselosteessa?

Jos havaitset sellaisia ​​haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu virallisessa potilastiedotteessa, ilmoita niistä heti lääkärillesi. Muista myös, että rinnakkaisvalmisteissa on samat mahdolliset haittavaikutukset.

Lähteet:

 1. Pakkausseloste – Lääkeinfo
 2. Tietoa miesten rintasyövästä – HUS