Liksom med andra läkemedel kommer Propecia också med en rad möjliga biverkningar som kan uppstå i ett litet antal personer som använder denna behandling. I vissa fall kommer dessa biverkningar helt enkelt att gå bort på egen hand efter en kort period, medan för andra de kan vara kvar under hela behandlingen. I båda fallen ska du meddela din läkare så snart du märker något som är utöver det normala.

Information på den här sidan

Biverkningar av Propecia

Den farligaste biverkningen av alla läkemedel är en om du får en allergisk reaktion. Reaktioner på olika läkemedel kan vara mycket allvarliga och trots att de är mycket sällsynta vid just Propecia, bör du omedelbart söka medicinsk behandling om de uppstår. Signalerna för en allergisk reaktion mot Propecias aktiva ingrediens finasterid inkluderar:

 • Svullnad i halsen, ansiktet eller läpparna
 • Svårighet att andas eller svälja
 • Nässelfeber
 • Kliande utslag

Andra mycket sällsynta, men ganska oroande biverkningar som kan kräva att du omedelbart kontaktar en medicinsk professionell inkluderar humörförändringar och förändringar i bröstvävnaden:

 • Depression
 • Självmordstankar
 • Ovanliga humörförändringar och humörsvängningar
 • Bröstsmärta
 • Bröstklumpar
 • Utsöndring ur bröstvårtor

Bortsett från dessa biverkningar som kan leda till avslutning av håravfallsbehandlingen, kommer vi nedan att diskutera andra biverkningar som påverkar ett visst antal Propecia-användare, men som vanligtvis inte är lika farliga som de som vi nämnde ovan.1

Vad säger de kliniska prövningarna?

När Propecia testades före läkemedlet släpptes på marknaden har  har en dubbelblind, placebokontrollerad studie genomförts, som sträcker sig över ett år och omfattar så mycket som 3.200 patienter. Propecias säkerhetsprofil, enligt denna studie, är ganska lik den för placebo, vilket gör det utomordentligt säkert. Under försökets gång stoppades behandlingen på grund av ”klinisk negativ erfarenhet” hos 1,7% av 945 män som tog Propecia. I jämförelse avbröts experimentet på grund av samma orsak till 2,1% av 934 män som tog placebo.

Propecia och sexuell lust och funktion

På grund av det faktum att Propecia fungerar genom att störa hormonella processer i kroppen är det inte förvånande att ett antal dokumenterade biverkningar är nära relaterade till sexuell lust och funktion. Dessa biverkningar är listade som ovanliga i den officiella bipackseden, vilket innebär att de observeras hos en av hundra personer. De inkluderar:

 • Impotens (erektil dysfunktion)
 • Minskad libido
 • Problem med utlösning (oftast producerar en mycket liten mängd semen)

För de flesta människor kommer dessa biverkningar att försvinna när behandlingen avslutas. Det verkar som om en ospecificerad procentandel saknar alla tre problem under längre tid efter att Propecia avslutas.

Återkommande till resultaten från dubbelblindtestet utförd av tillverkaren av Propecia, Merck Sharp & Dohme, kan de exakta uppgifterna om biverkningar av sexuell natur presenteras enligt följande:

Biverkningar Procent av män rapporterade med biverkningar (vid Propecia) Procent av män rapporterade med biverkningar (vid Placebo)
Minskad libido 1.8% 1.3%
Erektil dysfunktion 1.3% 0.7%
Minskad volym av sperma 0.8% 0.4%

Under försöksperiodens första år rapporterades biverkningar relaterade till sexuell lust och funktion av 3,8% av de patienter som fick Propecia och 2,1% av patienterna i testgruppen. Under de följande tre åren minskade dock förekomsten av dessa problem i behandlingsgruppen till 0,6%.

I linje med detta men också med senare erfarenheter rapporterade av olika män som använde Propecia, verkar det som att biverkningar relaterade till sexuell funktion uttalas, men mestadels under det första året av behandlingen, varefter de börjar minska.

Det är emellertid viktigt att understryka att dessa biverkningar i vissa fall kan kvarstå långt efter att behandlingen avslutats.

Propecia och fertillitet

Enligt officiella uppgifter som tillhandahålls av MSD ​​anses läkemedelsföretaget bakom Propecia, att manlig infertilitet och problem med spermakvalitet kan vara biverkningar av detta läkemedel med okänd frekvens.

Men de kliniska prövningarna ger oss ingen information om denna fråga – alla män som sa att de planerar att skaffa barn avlägsnades från testgruppen innan de började. Å andra sidan har studier som utförts på djur inte lyckats ge statistiskt signifikant information om detta ämne.

Så, alla rapporter om de skadliga effekterna när det gäller fertilitet hos män gjordes först efter det att Propecia släpptes på marknaden. En retroaktiv undersökning av dessa påståenden visade att en signifikant andel av de drabbade hade andra potentiella riskfaktorer, vilket gör det allt svårare att med säkerhet bestämma om denna bieffekt är verkligen närvarande.

Från och med nu finns det inga avgörande bevis, men det finns en indikation på att Propecia minskar kvaliteten och antalet spermier i utlösningen. Samtidigt kommer dessa problem att gå tillbaka till de nivåer som innan när behandlingen avslutas. Trots detta har studier på den potentiella långsiktiga påverkan på manlig fertilitet ännu inte genomförts.

Kan Propecia orsaka bröstcancer?

En av de biverkningar som omedelbart rapporteras till läkaren är onormala förändringar i bröstvävnaden. Dessa kan inkludera klumpar, bröstvårtutsläpp, utvidgning av bröstvävnaden eller smärta och överkänslighet.

Denna potentiella bieffekt har emellertid inte dokumenterats i de kliniska prövningarna och har bara blivit känd efter att Propecia släpptes på marknaden. Hittills har studier som syftar till att beräkna förekomsten av bröstcancer hos användarna av Propecia ännu inte resulterat i några signifikanta resultat.

Humörsvängningar och psykisk ohälsa

Bland biverkningarna klassificerade som ovanliga finns flera referenser till potentiella psykiska problem och humörförändringar. Även läkemedlets officiella bipacksedel ger användarna av Propecia omedelbart kontakt med läkaren om de börjar märka symptom på depression, förändringar i humör eller självmordstankar. Emellertid har dessa effekter också varit frånvarande i de ursprungliga kliniska prövningarna och rapporterades endast senare av användarna.2

Jag har noterat biverkningar som inte är listade i bipacksedeln, vad ska jag göra?

Om du märker några biverkningar som inte har nämnts i den officiella informationsbroschyren, kan du rapportera dem via läkemedelelsverket för att hjälpa till att djupare in i dem veta mer och eventuellt uppdatera säkerhetsinformationen. Tänk också på att biverkningar av märket Propecia kommer att sammanfalla med de generiska versionerna av denna håravfallsmedicin.3

Källor:

 1. Information om läkemedlet – FASS
 2. Finasterid som behandling av skallighet – 1177 Vårdguiden
 3. Rapportera bieffekter av läkemedel – Läkemedelsverket