Den exakta tiden det tar för Propecia att generera synliga och önskvärda resultat varierar beroende på hur du individuellt svarar på läkemedlet. Propecia är konstruerad för att tas kontinuerligt under tre till sex månader innan läkemedlets fulla effekt blir märkbar.

Information på den här sidan

Här kommer vi att diskutera effekten av Propecia vid olika tillfällen under behandlingstiden men även ge information om vad du kan förvänta dig när du börjar behandlingen Propecia mot håravfall.

De första 3 månaderna av behandling med Propecia

Som nämnts behöver Propecia användas under en tid innan synliga resultat visar sig. Det är således inte troligt att några signifikanta förändringar kan märkas inom de första veckorna. Trots detta är det viktigt att fortsätta ta läkemedlet enligt föreskrifterna och enligt anvisningarna i den officiella bipacksedeln som kommer med läkemedlet. Om du är får några stora biverkningar av medicinen är det troligt att du kommer att uppleva dem under de tre första månaderna av behandlingen. Om detta inträffar ska du rådfråga din läkare angående vidare behandling eller om du behöver byta.

Vid 3 till 6 månader av behandlingen

För många patienter kan märkbara förbättringar uppstå så tidigt som 3 månader in i behandlingen. Faktum är att en studie genomförd av All India Institute of Medical Sciences syftar till att testa dessa påståenden genom att förlita sig på dubbelblinda experiment. Under de två första månaderna var det ingen signifikant skillnad mellan patienter som gavs Propecia och de som tog placebo-piller, efter tre månader blev effektiviteten av finasterid uppenbar.1Studierna som utfördes av den ursprungliga tillverkaren av Propecia, Merck Sharp & Dohme (MSD) hävdar emellertid att för en majoritet av patienterna kommer det att ta hela sex månader innan Propecias fulla effekter visar sig. Detta betyder inte att detta kommer att vara sant för alla – en märkbar andel av patienterna kan märka förbättring av hårväxten vid så tidigt som den tredje månaden av behandlingen. Återigen, det exakta ögonblicket då förbättringar blir synliga beror på ditt individuella svar på läkemedlet.

2 år in i behandlingen med Propecia

Detaljerade kliniska studier som genomförts vid långvarig användning av Propecia registrerade en fantastisk förbättring på 16% efter två års tid.2 I genomsnitt är det en ökning med 88 hårstrån i förhållande till baslinjen i området 5.1 cm2.

5 års behandling av läkemedlet

Bedömning av den standardiserade fotografiska bedömningen verkar som om cirka 48% av patienterna som använde läkemedlet i fem års tid upplever förnyad hårväxt. Utöver detta rapporterade ytterligare 42% av patienterna en reduktion i håravfall men utan förnyad återväxt. Detta innebär att totalt 90% av testfallen noterade antingen ingen ytterligare håravfall eller återväxt efter 5 år med Propecia-användning.

Efter denna period steg den genomsnittliga ökningen av antal hårstrån till 38 hår per 5,1 cm2 område, vilket ledde forskarna att dra slutsatsen att trots att kulmen är synlig omkring andra året av behandlingen, ger långvarig användning av Propecia fortfarande betydande förbättringar – även tre år efter toppen av dess effekter.

Bortom 5 års behandling

Eventuella uttalanden om Propecias ändrade effektivitet efter 5 års mark är uppe för debatt. Dessa är oftast personliga eller anonyma konton som inte har verifierats av oberoende vetenskaplig studie. Anledningen till detta är att denna form är ett relativt nytt läkemedel som blev tillgängligt i början av 2000-talet, så att studier på läkemedlets långsiktiga effekter fortfarande saknas.

Några män hävdar att Propecia efter 5 års mark blir mindre effektiv, vilket leder till att många slutar med behandlingen. I motsats till detta stöder andra män starkt påståendet att detta läkemedel fortsätter att vara fördelaktigt mycket längre än 5 år. Men tills vidare studier utförs finns det inget slutligt svar på detta.3

Vad kommer hända när jag slutar ta Propecia?

Från och med nu kan modern medicin fortfarande inte ge oss vad vi kan betrakta som ett botemedel mot håravfall. I linje med detta kan Propecia endast anses vara en behandling. Som sådan är den endast effektiv så länge den tas. Faktum är att studier som utförs av MSD bekräftat att allt hår som kan återfalla under behandlingens gång kommer troligen att gå förlorad inom 9 månader till ett år efter att patienten slutat använda läkemedlet.

Källor:

  1. En dubbelblind studie av effekterna av Finasteride – Indian Journal av dermatologi
  2. Användning av Finasteride vid behandling av manlig håravfall – J. Shapiro och KD Kaufman
  3. Finansterid vid manligt håravfall – 1177 Vårdguiden