Klamydia har vært Norges mest vanlige seksuelt overførte infeksjon i flere år nå. Med mer enn 25.000 nye tilfeller rapportert årlig, utgjør klamydia for nesten 50% av alle STI-tilfeller i landet. I denne artikkelen vil vi dykke inn i trender og statistikker angående denne bakterielle STI i Norge. I begynnelsen, la oss ta en titt på de viktigste fakta.

Informasjon på denne siden

Klamydia i Norge: Nøkkelfakta

Antall nye tilfeller av klamydia som ble rapportert hvert år nådde omtrent 25.000 diagnoser i 2017 og holdt seg på omtrent det samme nivået siden. Samtidig er enkelte variasjoner, som det faktum at flere tilfeller ble rapportert i 2014 i forhold til 2015 (24 400), relatert til endringer i frekvensen av STI-testing blant befolkningen generelt, og ikke det faktiske antall tilfeller. Estimater om generell prevalens blir alltid dømt for både antall rapporterte tilfeller og frekvens av STI. Men så svimlende som tallene høres nå, er 2008 fortsatt året da klamydia toppet, og nå maksimal årlig spredning med 25.000 tilfeller rapportert det året. 1

Mens klamydia kan påvirke alle som er seksuelt aktive, ser det ut til at denne tilstanden er mest utbredt i aldersgruppen bestående av personer i alderen 20 til 24 år. I tillegg til dette er det også mye mer vanlig diagnostisert hos kvinner enn hos menn.

Klamydia i Norge

Når det gjelder utbredelsen av forskjellige STI i Norge, er klamydia fortsatt på første plass, til tross for at antallet diagnoser for både syfilis gonoré er økt, mens klamydia tvert imot er i tilbakegang. Men på grunn av den ekstreme utbredelsen av klamydia, selv om denne trenden fortsetter, vil det være flere år før klamydia mister tittelen på den vanligste STD i Norge.

I 2016 utgjorde klamydia 7,4% av alle rapporterte STI-tilfeller i Norge. Imidlertid var klamydiaprevalensen allerede i tilbakegang – denne bakterielle STI var i ferd med å øke fra 2007 til toppunktet i 2008, hvorpå en jevn, men langsom tilbakegang begynte. 2

Vi kan finne enda mer presise og lokaliserte data i undersøkelsen utført av The Family Planning Association. Ifølge dem var i 2014 distribusjon av klamydia tilfeller som følger:

 • 320 tilfeller rapportert i Skottland
 • 452 tilfeller rapportert i Wales
 • 868 tilfeller rapportert i Nord-Irland
 • 638 tilfeller ble rapportert i England
 • I alt ble 232.278 klamydia saker rapportert i Storbritannia som helhet i 2014

Klamydia trender i Europa og USA

Ytterligere data om klamydia trender og statistikk i Europa og USA kan hentes fra deres respektive helsetjenester og byråer. Når det kommer til Europa, kan vi få verdifull innsikt fra Det europeiske senter for sykdomsforebygging og -kontroll. Ifølge denne institusjonen registrerer Storbritannia fortsatt flere klamydia-saker enn noe annet europeisk land – akkurat som det var tilfelle helt siden 2003.

I 2012 ble det rapportert totalt 385.683 klamydia saker innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde med 235,992 av de som ble diagnostisert i Storbritannia. Dette beløper for ca 61% av totalt antall. Denne statistikken kan imidlertid bli noe forvrengt siden Østerrike, Tsjekkia, Tyskland og Portugal ikke var inkludert.

Men mens Storbritannia har det høyeste antallet rapporterte klamydia-tilfeller, har den ikke den høyeste klamydiautbredelsen per innbygger. Dette krever at vi vurderer noen flere fakta:

 • Island har det høyeste antall klamydia-diagnoser per 100 000 innbyggere (677)
 • Danmark har nest høyeste prevalens med 461 tilfeller per 100.000 innbyggere
 • Norge har til sammenligning tredje plass med 440 saker per 100.000 innbyggere
 • Storbritannia har kun 369 tilfeller per 100 000 innbyggere

På den annen side rapporterer CDC at i USA alene er det rapportert over 1,5 millioner klamydia tilfeller årlig, noe som gir oss antall 478 diagnoser i 100.000 innbyggere.

Å takle problemet på verdensplan har visse studier vist at årlig rundt 68,5 millioner kvinner og 62,5 millioner menn blir smittet med klamydia.

Forekomst av klamydia i ulike aldersgrupper

Både i Norge og EU er klamydia mest vanlig blant unge mennesker, med høyest forekomst blant mennesker i alderen 20 til 24 år. Ifølge FHI ble rundt 66% av alle klamydia-tilfeller diagnostisert hos mennesker i alderen 15 til 24.

På samme måte rapporterte Det europeiske senter for sykdomsforebygging og kontroll at den samme aldersgruppen utgjorde omtrent 66,2% av alle klamydia-tilfeller diagnostisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Mer spesifikt ble 40,6% registrert blant personer i alderen 20-24.

Dette er ikke overraskende siden aldersgruppen 20-24 år er den mest seksuelt aktive i de vestlige landene, med uformelt sex eller flere partnere er relativt vanlig praksis. Dette er den mest sannsynlige årsaken til den høyere forekomsten av klamydia blant yngre mennesker.

Klamydia prevalens på tvers av kjønn

Kvinner er mer vanlig diagnostisert med klamydia enn menn, og dette gjelder for Norge, EU og USA. Dette forklares både av høyere følsomhet for kvinner når det gjelder klamydiainfeksjon, men også det faktum at kvinner i alle områder i den vestlige verden er mer sannsynlige å ta STI-tester enn menn, og dermed ha høyere sjanser til å bli diagnostisert.

Klamydia- og seksuell orienteringsstatistikk

Når det gjelder seksuell orientering, er det ingen enkeltgruppe som kan utpekes som særlig høy risiko. Det ser imidlertid ut til at de fleste tilfeller har blitt diagnostisert i heteroseksuelle menn og heteroseksuelle menn. I Norge alene, menn som har sex med menn, utgjør 11% (2002) av alle diagnostiserte klamydia tilfeller eller 6% av totalt klamydia tilfeller registrert. 3

Kilder: 

 1. Statistikk i 2017 – FHI
 2. Statistikk i 2016 – FHI
 3. Norske sexvaner – Forskning