Klamydia er den hyppigst forekommende kønssygdom i Danmark, med cirka 34.000 konstaterede tilfælde årligt. Men siden sygdommen er asymptomatisk, fremstår der ej tydelige symptomer hos samtlige smittebærere. Derfor anslås den egentlige mængde af smittede til at være i omegnen af 50.000.

I denne artikel forsynes der med et dybere indblik i tendenser samt statistikker vedrørende kønssygdommen i Danmark. Til at begynde med kan vi kaste blikket på de overordnede fakta.

Information på denne side

De overordnede fakta

Som førnævnt konstateres der cirka 34.000 tilfælde årligt, omend det egentlig antal smittebærere estimeres til værende omtrent 50.000. Antallet af smittebærere har været stødt stigende de seneste år – til sammenligning blev der i 2007 diagnosticeret cirka 24.000. I perioden 2013-2014 forekom en stigning af konstaterede tilfælde på 12 % med ca. 31.000 konstaterede tilfælde. I selvsamme periode forekom der dog en stort set proportional stigende testaktivitet på 13 %. Derfor er det formodentligt, at det stigende antal af konstaterede smittebærere skal forklares ved et stigende antal af personer der bliver testet, fremfor en reel stigning af smittebærere.1

Omend klamydia kan ramme enhver person der er seksuelt aktiv, forekommer sygdommen mest hos personer i alderen 15-29 år, hvoraf 84 % af samtlige diagnosticerede tilfælde spores. Derudover er der flere kvinder end mænd der diagnosticeres med sygdommen.

Klamydia i Danmark

Som tidligere nævnt er klamydia den hyppigst forekommende kønssygdom i Danmark, efterfulgt af kondylomer (kønsvorter) og herpes. Af de mindre udbredte kønssygdomme er blandt andet HIV, gonoré samt syfilis.

Selvom antallet af tilfælde har været stigende de seneste år, ses der faktisk en aftagelse af sygdommen blandt unge i alderen 15-19 år, hvor der siden 2008-09 er sket et signifikant fald i antallet af sporede klamydiatilfælde – omend der forekom nogle små stigninger i 2013 og 2014.

Ydermere er der ifølge Sundhedsstyrelsen nævneværdige kommunale forskelle i forhold til antallet af konstaterede klamydiatilfælde i Danmark.

Tager man udgangspunkt i den mest ramte aldersgruppe på 15-29 år, blev 26 ud af 1000 personer erklæret ramte af sygdommen på landsplan i 2016. Til sammenligning toppede Frederiksberg Kommune listen med 33,4 konstaterede sygdomsbærere pr. 1000 i samme aldersgruppe, mens Ishøj bundede listen med 14,4 unge der var testet positivt ud af 1000 unge.   

Ydermere ser fordelingen af tilfælde således ud i de 5 største kommuner baseret på indbyggertal – I 2016 blev følgende antal af unge i alderen 15-29 år pr. 1000 testet positive for klamydia i de pågældende kommuner:

  • København: 30,8
  • Århus: 30,6
  • Odense: 28,9
  • Ålborg: 31,6
  • Esbjerg: 23,0

Omend der er kommunale forskelle i forhold til antallet af konstaterede tilfælde af klamydia, er det ikke ensbetydende med, at der reelt set er forskelle på antallet af sygdomsbærende mellem kommunerne. Et højere antal af konstaterede tilfælde i en kommune kan sagtens indikere, at der netop forekommer en større andel af personer der bærer klamydia i den respektive kommune. Men det kan ligeså vel være tegn på, at en større andel af den respektive kommunes befolkning vælger at blive testet. På samme måde kan et lavere antal diagnosticerede tilfælde i en anden kommune være indikation på, at der ikke er nok af de klamydiasmittede borgere som vælger at blive undersøgt. Et højere antal af konstaterede tilfælde kan derfor være et positivt signal, da det potentielt tyder på, at flere af de smittede vælger at gå til lægen og dermed får igangsat behandling. Lige såvel kan et lavere antal konstaterede tilfælde indikere en alt for lille testaktivitet, hvilket ikke er favorabelt.

Tendenser i Europa og USA

Yderligere tendenser og statistikker over og om klamydia i Europa og USA kan udvindes fra deres respektive sundhedsstyrelser samt bureauer.    

I forhold til Europa kan der opsnappes en masse værdifulde oplysninger fra det europæiske sundhedsbureau ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Ifølge dette bureau er det Storbritannien, der indehaver flere konstaterede klamydiatilfælde end noget andet europæisk land – hvilket har været tilfældet siden 2003.

Tilbage i 2012 blev der rapporteret intet mindre end 385.683 konstaterede tilfælde hos landene tilhørende EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Ud af samtlige konstaterede tilfælde, blev 235.992 af disse erklærede i Storbritannien – svarende til omtrent 61 % af den akkumulerede mængde i EØS.  

Dog kan disse tal være noget forvrængede, da landene Østrig, Tjekkiet, Tyskland og Portugal ikke var inkluderet i undersøgelsen.

Omend Storbritannien lå inde med det højeste antal af rapporterede klamydiatilfælde ifølge undersøgelsen samlet set, toppede de ikke listen over flest tilfælde per indbygger.

I den henseende så tallene således ud (2012):

  • Island lå øverst på listen med 677 erklærede tilfælde per 100.000 indbyggere
  • Danmark lå inde med den næsthøjeste forekomst med 461 tilfælde per 100.000 indbyggere
  • Norge havde den tredjehøjeste forekomst med 440 tilfælde per 100.000 indbyggere
  • Og på trods af at Storbritannien lå inde med den største mængde tilfælde samlet set, havde de blot 369 erklærede tilfælde per 100.000 indbyggere.

Ifølge den amerikanske sundhedsstyrelse, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bliver der alene i USA erklæret flere end 1.5 million klamydiatilfælde årligt, svarende til 478 per 100.000 indbyggere af den amerikanske befolkning.

Og betragter man problematikken med globale briller, viser visse undersøgelser at omkring 68,5 millioner kvinder samt 62,5 millioner mænd bliver smittet med sygdommen hvert år.

Udbredelse af kønssygdommen blandt aldersgrupper

Både i Danmark og i resten af EU er klamydia hyppigst forekommende blandt den yngre del af befolkningen.

Hvor 84 % af alle de erklærede tilfælde i Danmark skal findes hos aldersgruppen 15-29 år ifølge Sundhedsstyrelsen, er der en lignende tendens at spore over hele Europa. Cirka 66,2% af alle erklærede tilfælde forekommer nemlig i aldersgruppen 15-24 år, mens 40,6 % af tilfældene skal findes blandt unge i alderen 20-24 ifølge ECDC.  

De fremtrædende tal hos de yngre befolkningsgrupper er ikke videre opsigtsvækkende, da unge i alderen 20-24 er den mest seksuelt aktive i de vestlige lande. Samtidig er det forholdsvis almindelig praksis at have tilfældig sex samt flere forskellige seksuelle partnere, hvilke bør anses som værende mest plausible grunde til den relativt høje forekomst af klamydia blandt unge mennesker.

Udbredelse i forhold til køn

Flere kvinder bliver erklæret smittede med klamydia end mænd i Danmark, hvilket også gør sig gældende i både EU og i USA.

Dette forklares blandt andet ved at kvinder er mere modtagelige for sygdommen, men det forklares også ved, at der er en højere testaktivitet blandt dem. Som følge af dette bliver flere kvinder end mænd derfor diagnosticerede med sygdommen.

Sammenhæng mellem hyppighed og seksuel orientering

Selvom heteroseksuelle mænd er de mest hyppige katalysatorer for sygdommen, er der tilsyneladende ikke nogen sammenhæng mellem seksuel orientering og modtagelighed for klamydia. Det tilrådes dog alle mænd at bruge kondom uanset kønnet på deres seksuelle partner.

Kilder:

  1. Statistik over Danmark – SST