Klamydia är den vanligaste sjukdomen i Sverige. Varje dag diagnostiseras 104 fall av klamydia i Sverige, alltså en person var fjortonde minut. 58 % av de som smittas är mellan 20-29 år men infektionen ökar årligen för personer i åldrarna 30-79, därmed är alla sexuellt aktiva i riskzonen för att drabbas. Infektionen överförs genom sexuella kontakter och i många fall är symtomen få eller saknas helt, du kan alltså gå omkring med en infektion helt utan att veta om det.

Information på den här sidan

Klamydia i Sverige: statistik

104 människor i Sverige får varje dag får reda på att de har könssjukdomen. Klamydia är vanligast hos unga och åldrarna 15-29 står för majoriteten av alla registrerade fall av klamydia. Det rekommenderas därmed att du som är under 25 år och sexuellt aktiv testar dig för klamydia en gång per år eller när du byter sexpartner. Bland äldre ökar spridningen av klamydia årligen och kvinnor och män mellan 30 och 79 år står för nästan var femte fall av alla registrerade klamydiafall. Kvinnor står för omkring 57 % av alla registrerade fall av klamydia.

Många människor är alltså i riskzonen för att drabbas av klamydia eftersom alla sexuellt aktiva kan få infektionen. Du som byter sexpartner ofta och har oskyddat sex har en ökad risk att bli smittad.

För att minska spridningen av klamydia och för att undvika otrevliga konsekvenser bör du alltid testa dig efter att ha haft oskyddat sex. Genom att använda dig av en legitimerad onlineklinik kan du enkelt och diskret få hem dina produkter till brevlådan.1

Klamydia i Europa och USA 

Ytterligare uppgifter om klamydiatrender och statistik i Europa och USA kan erhållas från respektive hälsovårdsmyndighet. När det gäller Europa kan vi få värdefull insikt från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

År 2012 rapporterades totalt 385.683 fall av klamydia inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med 235.992 av de som diagnostiserats i Storbritannien. Detta motsvarar ca 61% av det totala antalet. Denna statistik kan emellertid snedvrida något eftersom Österrike, Tjeckien, Tyskland och Portugal inte inkluderades.

Men medan Storbritannien kan ha det högsta antalet rapporterade klamydiafall har den inte den högsta klamydiautbredningen per kapita:

  • Island har det högsta antalet klamydia-diagnoser per 100 000 invånare (677)
  • Danmark har näst högsta förekomsten med 461 fall per 100.000 invånare
  • Norge rymmer tredje plats med 440 fall per 100.000 invånare
  • Storbritannien har i jämförelse bara 369 fall per 100 000 invånare

Å andra sidan rapporterar CDC att endast i USA finns mer än 1,5 miljoner rapporterade klamydiafall årligen, vilket ger antalet 478 diagnoser i 100 000 invånare.

På grund av problemet på global nivå har vissa studier visat att årligen runt 68,5 miljoner kvinnor och 62,5 miljoner män smittas med klamydia.

Förekomsten av klamydia i olika åldersgrupper

Både i Sverige och Europeiska unionen är klamydia vanligast bland ungdomar, med de högsta nivåerna bland befolkningen i åldrarna 20-24 år.

På samma sätt rapporterade Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar att samma åldersgrupp uppgick till ungefär 66,2% av alla klamydiafall som diagnostiserats inom Europeiska europa. Mer specifikt registrerades 40,6% bland personer i åldrarna 20-24.

Detta är inte förvånande eftersom åldersgruppen 20-24 år är den mest sexuellt aktiva i de västra länderna, med vardagligt kön eller flera partners är relativt vanliga metoder. Detta är den mest troliga orsaken till den högre förekomsten av klamydia bland yngre människor.

Klamydia och sexuell läggning 

När det gäller sexuell läggning finns det ingen enskild grupp som kan utpekas som särskilt hög risk. Det verkar dock som om de flesta fallen har diagnostiserats hos heterosexuella män och homosexuella män. 2

Källor:

  1. Statistik för den sexuellt överförbara sjukdomen – Folkhälsomyndigheten
  2. Vårdupplysning om könssjukdomen – 1177 Vårdguiden