Malaria skyldes en liten blodparasitt som spres via myggstikk og er en farlig sykdom. Forekomst av sykdommen er vanligst i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika og er en av de største truslene mot folk som reiser utenlands. Parasitten kan overføres til mennesker via myggstikk fra malaria mygg som finnes i ulike deler av verden og dreper millioner av mennesker hvert år. Skal du ut på reise er det derfor viktig å forebygge malaria smitte med tabletter samt ta en vaksine mot malaria for å unngå sykdommen.

Sykdommen kan forhindres ved å unngå malaria myggstikk og ved å ta malaria tabletter. Går sykdommen ubehandlet kan den nemlig gjøre deg alvorlig syk, og det er derfor viktig at du kjenner til symptomer på malaria. Det finnes mange behandlinger mot sykdommen og det trenger ikke å bli til en bekymring på din reise. Malaria tabletter og behandling kan fås kjøpt trygt og sikkert på nett i Norge.

Informasjon på denne siden

Hva er malaria?

Tilstanden er en febersykdom med influensalignende symptomer som skyldes en parasitt som lever i blodet. Sykdommen overføres til mennesker via malariamyggen, og smittede personer kan i verste fall dø dersom tilstanden forblir ubehandlet. Heldigvis kan man kurere sykdommen og dødsfall er svært sjeldent i land hvor det finnes riktig medisinsk behandling. 1

Det finnes ulike varianter av parasitten og på et globalt plan er parasitten en av de viktigste årsakene til død og sykdom og forårsaker 1,5-2,7 millioner dødsfall på verdensbasis per år.

Hvor finnes malaria?

Sykdommen finnes i områder der malaria myggen Anopheles lever, altså i stort sett varme og fuktige områder. Selv om myggen finnes også i Europa, men overfører kun den godartede varianten av sykdommen som har vært utryddet i over 100 år. Den farlige parasitten som forårsaker den dødelige sykdommen er mest utbredt i områder som Afrika, Latin-Amerika, Asia og Oceania. Dersom du skal på ferie eller reise til tropiske områder bør du alltid sjekke på regjeringens reisesider for å få informasjon om malaria smitte da disse varierer og endres med tid. Du kan også oppsøke din fastlege for å få mer informasjon om sykdommen, eller snakke med autoriserte leger på nett.

Malaria i Norge?

Malaria mygg finnes ikke i Norge, men hver år kommer omtrent 100 mennesker hjem som har blitt smittet av malaria i utlandet. Derfor er det svært viktig å forebygge sykdommen dersom du skal reise til og fra tropiske strøk med smittefare.

Hvordan smitter malaria?

Malaria smitte skjer ved at myggen Anopheles stikker et menneske som allerede har parasitten i blodet. Deretter vil parasittene videreutvikles i myggens tarm og spyttkjertler, og vil da kunne overføres til nye mennesker som ikke har parasitten neste gang den stikker. Dersom du har blitt smittet føres parasittene ut i blodet hvor de invaderer de røde blodcellene. 2

Sykdommen kan også overføres ved blodoverføring og du vil derfor ikke kunne donere blod de første seks månedene etter hjemkomst fra områder med smittefare. Dersom du har blitt smittet av sykdommen vil du ikke kunne være bloddonor. Sykdommen kan også spres fra en gravid kvinne til hennes foster i magen.

Forebygg malaria smitte

Den aller beste måten å forebygge smitte av parasitten er ved å unngå myggstikk fra malaria mygg. Det finnes også forebyggende legemidler som kan forhindre sykdommen, men ingen behandling vil kunne beskytte deg helt.

Unngå myggstikk

Det finnes flere tiltak du kan ta for å unngå malaria myggstikk:

 • Unngå å oppholde deg utendørs med bar hud etter solnedgang
 • Beskytt kroppen din med plagg som sokker, lange bukser og langermede plagg impregnert med insektspray etter solnedgang
 • Bruk myggmidler på huden dersom du oppholder deg utendørs
 • Sov under myggnett på natten. Permetrinimpregnering av myggnettet anbefales i områder med høy smitterisiko
 • Små barn kan beskyttes med impregnerte myggnett over vogn, lekegrind og seng

Forebyggende medisin mot sykdommen

Dersom du skal ut på reise til steder som er rammet av sykdommen bør du sjekke om det anbefales å ta forebyggende malaria medisin. Disse anbefales til ulike deler av verden og endres over tid. Det finnes ulike legemidler som forebygger sykdommen og disse skal vanligvis tas før du reiser samt i flere uker etter hjemkomst. Noen av parasittene som forårsaker smitte har utviklet resistens mot noen legemidler og det er derfor svært viktig at du får riktig malaria medisin før du reiser. Riktig forebyggende behandling vil være basert på den nåværende smittefaren, hvor og hvor lenge du skal være borte samt hvor utbredt sykdommen er i det gjeldende området. Hvilke forebyggende tabletter du får vil være tilpasset din personlige situasjon, og du vil derfor ikke alltid få lik medisin som ditt reisefølge. Her er noen vanlige malaria tabletter:

 • Docycykline
 • Malarone
 • Meflokin
 • Atovaquone-proguanil

Forebyggende tabletter er en effektiv måte å redusere smitterisiko på, men de vil ikke fjerne risikoen for smitte fullstendig. Det vil alltid være mulighet for å få sykdommen selv ved riktig bruk av legemidler. Forskere forsøker stadig å utvikle en vaksine mot malaria men de har vært store vansker med å utvikle en vaksine som faktisk fungerer. 3

Er det trygt for meg å kjøpe malaria medisin på nett i Norge?

Dersom du planlegger en tur til utlandet og du er usikker på om du trenger forebyggende malaria tabletter kan du konsultere deg hos legen din, eller gå gjennom en konsultasjon av autoriserte leger på nett. Din lege vil hjelpe deg med riktig behandling som er tilpasset dine behov. Slike medisiner er reseptbelagte i Norge, men du kan likevel få disse på nett etter endt legekonsultasjon. Dersom du bestiller legemidler på nett bør du derimot alltid være sikker på at de kommer fra et nettapotek som er autorisert i Norge for å forsikre deg om tryggest mulig behandling.

Symptomer på malaria

Symptomer på malaria vil som regel ikke oppstå før etter du er kommet hjem fra reisen, da det kan gå inntil 18 måneder før man blir syk etter at du har blitt smittet av et myggstikk. De fleste får derimot symptomer innen 3 måneder og får du en febersykdom etter en reise i Asia, Afrika eller Sør-Amerika, bør du snakke med en lege så raskt som mulig. Symptomer på malaria kan ofte forveksles med vanlig influensa da noen av symptomene er relativt like. De aller fleste blir helt friske etter endt malaria behandling, men det er alltid en risiko for å dø dersom du ikke får medisinsk hjelp.
Her er noen tegn på malaria:

 • Feber som kommer og går
 • Hodepine
 • Frysninger
 • Leddsmerter
 • Diaré og oppkast
 • Svekket appetitt

Sykdommen kommer sjeldent tilbake etter riktig behandling av første utbrudd og risikoen for å dø er svært lav i land med tilgang på god medisinsk behandling.

Malaria behandling

Det er viktig å understreke at alle former for malaria kan kureres dersom du får tilstrekkelig behandling i tide. Alle som blir smittet av sykdommen må innlegges på sykehus for å få riktig medisinsk behandling. Sykdommen oppdages ved at du tar en enkel blodprøve hos fastlegen. Slike blodprøver vil alltid bli sett på som hastesaker og du vil derfor få raskt svar på om du har blitt smittet av sykdommen.

Behandling av sykdommen virker ved å drepe blodparasitten som forårsaker sykdommen. Det finnes ulike typer medisinsk behandling og disse vil variere alt etter hvilken parasitt du har blitt smittet av og hvor lenge du har hatt symptomer på sykdommen. Etter endt behandling vil du bli fullstendig kurert, men det er vanlig å føle seg noe slapp en tid etter endt kur.

Kilder:

 1. Hva er denne sykdommen – Felleskatalogen
 2. Er det smittbart – FHI
 3. Symptomer og behandling – SML