Tetracyklin är ett brett spektrum av antibiotika som kan behandla allvarliga fall av acne. Acne kan vara infekterad, cystor och finns ofta i ansikte, på bröst och rygg. Om ditt acneutbrott är så allvarligt att krämer inte klarar av att behandla finnar kan långsiktig antibiotika vara en lösning på problemet.

Behandlingen går in och stoppar bakterieutvecklingen, vilket är orsaken till den infekterade acne. Den kan eventuellt användas i kombination av en lokalvärkande acnekräm.

Läkemedel kan också behandla andra bakterieinfektioner som klamydia.

Information på den här sidan

Hur fungerar Tetralysal?

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen lymecyklin, som tillhör gruppen tetracykliner. Det är en typ av antibiotikum som kan påverka ett brett spektrum av bakterier och mikroorganismer. Den aktiva substansen absorberas i tarmslemhinnan och absorberas därefter i blodet.

Behandlingen fungerar genom att hämma vissa typer av bakteriell metabolism, vilket medför att tillväxten stannar. På detta sätt kan läkemedlet användas för att stoppa utvecklingen av bakterier som ger acne i form av svarta pormaskar, finnar och cystor.

Jämfört med andra typer av acnebehandling, som ofta fungerar lokalt, fungerar det på hela kroppen. Det kan därför användas för både ansikte, rygg eller bröstkorg, vilket är de områden där de flesta upplever acneutbrott.

Hur man använder Tetralysal

Behandlingen är tillgänglig i tablettform som är lätta att ta i vardagen. Eftersom läkemedlet kan vara lite svårt för magen, ska tabletterna tas med en lätt måltid och ett glas vatten. Det bör helst inte vara mjölkprodukter i måltiden eftersom det hämmar effekten av behandlingen. Lämna 3 timmar före och efter behandling utan mejeriprodukter. Sitta eller stå upprätt när du tar tabletterna för att irritera matstrupen så lite som möjligt.

Hur ska läkemedlet doseras?

När du behandlar acne beror dosen på svårighetsgraden av dina utbrott. Normal dos varierar mellan 150-300 mg per dag. Varaktigheten av behandlingen beror igen på svårighetsgraden av acne. Ofta kommer behandlingen att ta flera månader. Därför är dosen också lägre än till exempel behandling av klamydia, som också kan behandlas med denna typ av antibiotika.

Följ alltid läkarens instruktioner om hur lång tid och hur hög en dos du ska ta.

Om du har tagit för mycket medicin, kontakta din vårdgivare om du känner dig dålig. Om du har missat en dos bör du dock inte ta en dubbel dos. Hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt.

När ska du välja antibiotika mot acne?

Det finns många olika typer av acnebehandling. Vilken som är rätt för dig beror på svårighetsgraden av dina symtom.

Om du bara har en lindrig acne är behandlingen sällan nödvändig. Detsamma gäller om det bara finns några få pormaskar.

Om du har mer acne kan handskriftsmedicin och en bra hudvårdsrutin ofta räcka för att balansera din hud. En kräm för acne kan köpas receptfritt och kan hjälpa till att rengöra huden.

Om du har många blackheads och acne, och det är irriterande för vardagen, kan du använda en lokalverkande kräm, som Skinoren, som kan erhållas från läkaren med recept. Vissa p-piller, som Diane Mite, kan användas för kvinnor som lider av acne eller oönskade hårtillväxt.

Om du har svår acne som kan gå ner i ryggen och bröstet, kan en antibiotikabehandling som Tetralysal vara en lösning. Ofta kommer de andra behandlingarna att försökas först eftersom antibiotika kan vara lite svårt för kroppen. Därför bör den endast användas när andra behandlingar har testats.1

Tetralysala biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar och är därför inte lämpliga för alla. Det är viktigt att lära några biverkningar innan behandlingen påbörjas. Men de allra flesta brukar ha en smidig behandling.

De vanligaste biverkningarna är:

  • diarré
  • Smärta i magen
  • huvudvärk
  • illamående

I sällsynta fall kan allvarligare biverkningar inträffa, så du bör alltid läsa bipacksedeln före behandling. Om du upplever allvar eller obehag när du använder behandling, kontakta sjukvårdspersonal.2

Vem är lämplig för behandling?

De flesta som har svår acne ska kunna använda denna behandling. Det finns dock några grupper som inte bör använda detta läkemedel för behandling av acne.

Du bör inte använda behandlingen om:

  • Du är under 12 år gammal
  • Du är gravid eller ammer
  • Du är allergisk mot ingredienserna i medicinen
  • Du har nedsatt njure- eller leverfunktion. I vissa fall kan du använda minskad dosbehandling, men det är viktigt att du konsulterar din läkare.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika och bör därför inte användas om det inte är nödvändigt. Det rekommenderas därför att du har försökt milda former för behandling av kviser och uren hud innan du byter till denna typ av behandling.

Börja behandla med Tetralysal online

Antibiotika måste alltid köpas på recept. Detta betyder att en läkare kan vara till nytta för att kunna skriva ut läkemedlet. Om du vill börja ta acnebehandling med tetralysal, kontakta läkare för godkännande för behandling. Du kan antingen gå till din läkare eller du kan få recept via en online klinik.

På en nätet kommer en läkare att bedöma om du är lämplig att behandla baserat på din hälsoinformation. Du fyller i ett formulär, och ett recept skrivas ut i ditt namn, och behandlingen kommer att skickas direkt till dig via post. Följ alltid instruktionerna från din läkare enligt dos och varaktighet av behandlingen.

Källor: 

  1. Olika behandlingar av tillståndet – 1177 Vårdguiden
  2. Information om läkemedlet – FASS