Scopoderm TTS är en unik typ av behandling mot åksjuka som utvecklades och marknadsförs av Novartis. Till skillnad från majoriteten av alternativen är Scopoderm en resesjukbehandling som finns i form av ett enkelt plåster som administrerar den aktiva ingrediensen genom huden över en viss tid som kan vara så länge som tre dagar.

Som sådan kommer denna lättanvända plåster att ge effektiv lindring i upp till tre dagar, och ännu längre om det behövs – även om du skulle behöva byta plåstret. Denna behandling är idealisk för personer som inte gillar tabletter och appliceras vanligtvis bakom örat.

Information på den här sidan:

Åksjuka: en allmän överblick 

Resesjuka, även känd som åksjuka, är ett relativt vanligt tillstånd som kommer att påverka nästan alla minst en gång. De karaktäristiska tecknen och symptomen är illamående, yrsel och kräkningar. Själva orsaken till åksjuka är avvikelse mellan den information som kommer från ögonen och information från balanscentren. Med andra ord, när sensorisk information från olika sinnen inte matchar kommer det att skapa en känsla av desorientering och aktivera kräkcentret i hjärnan. Mest vanliga situationer som leder till åksjuka är uppfattningen av stationära omgivningar av ögonen parallellt med uppfattningen av rörelse av balanscentren i innerörat (eller vice versa). De motsatta signalerna kommer att leda till att de karakteristiska symptomen uppträder.

Scopoderm TTS som behandling mot åksjuka

Med dessa fakta i åtanke är det inte någon överraskning att åksjuka behandlas genom att avbryta den neurala kommunikationsprocessen som leder till den karakteristiska reaktionen. Scopodemplåster innehåller hyoscinhydrobromid som en aktiv ingrediens, en medicinsk förening som är skicklig att hämma funktionen av muskarinreceptorer i hjärnan som spelar en avgörande roll vid tolkning av förvirrande signaler. Utan denna process kommer svårighetsgraden av symtom kopplade till åksjuka att minskas betydligt.

Kan jag köpa Scopoderm-plåster online? 

Ja, det är möjligt att köpa Scopoderm online – i själva verket kan du göra det så enkelt genom att helt enkelt kontakta en onlineklinik efter eget val. Där kommer en certifierad läkare att bedöma din lämplighet för användningen av detta läkemedel genom en live chat eller ett skräddarsytt frågeformulär. Om allt är bra kommer ett recept att utfärdas och användas samtidigt för att beställa Scopoderm och leverera det till din hemadress inom en tidsperiod som anges i klinikens affärspolicy.

Hur används Scopoderm?

För att säkerställa bästa möjliga resultat med Scopoderm är det viktigt att du förstår fullständigt de instruktioner som din läkare eller apotekare har lämnat. Utöver detta bör du också försöka bli bekant med informationen i den officiella patientinformationen. Om du gör det kommer du att säkerställa optimala resultat samtidigt som du minimerar risken för biverkningar.

Här kommer vi inte att gå fördjupade med riktlinjerna utan bara presentera de vanligaste så att du kan få en allmän uppfattning om hur behandling med Scopoderm TTS ser ut.

 • Använd som föreskrivet
 • Ett plåster ska appliceras fem eller sex timmar innan du påbörjar din resa
 • Alternativt kan plåstret appliceras innan du går och lägger dig på natten innan
 • Placera plåstret på hudområdet bakom örat
 • Se till att applikationsplatsen är ren, torr och fri från skär eller fläckar
 • Tvätta händerna efter användning som aktiv ingrediens kan orsaka kortvariga synproblem om det kommer i kontakt med ögonen
 • När din resa är klar, ta bort plåstret
 • Plåstret kommer att förbli funktionellt i upp till tre dagar
 • Patch kan bäras under simning eller duscha
 • Om din resa är längre än tre dagar, använd en ny patch efter att du har tagit bort den första
 • Använd aldrig mer än en lapp i taget

Finns det några dokumenterade biverkningar av Scopoderm?

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel kommer Scopoderm också med en rad möjliga biverkningar. Medan de givetvis inte kommer att manifesteras i alla, är det fortfarande klokt att känna till dem innan du använder denna behandling så att du är beredd ifall du skulle stöta på besvär.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanligt (1 av 10 användare eller fler) Torr mun
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Irriterade ögonlock, sömnighet, huvudvärk, känsla av att vara sjuk, förlust av balans, hudirritation
Ovanliga (1 av 100 användare eller färre) Försämring av minne eller koncentration, känsla rastlös, yrsel, desorientering, förvirring, glaukom, urinproblem, hudutslag, pupil dilation, hallucinationer

För en mer omfattande lista över biverkningar, se patientinformationen i Scopoderm-förpackningen.

Kan jag ta Scopoderm med andra mediciner?

Det kan inte alltid rekommenderas. Var noga med att informera din läkare om eventuella ytterligare droger, kosttillskott eller rättsmedel som du kan ta. De som är kända för att leda till negativ interaktion inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Läkemedel som verkar på centrala nervsystemet
 • Rekreationsdroger och alkohol
 • Behandlingar som blockerar nervimpulser
 • Andra läkemedel mot åksjuka

Är Scopoderm säkert för mig?

Scopoderm är en ganska säker behandling, men det finns fortfarande vissa fall när dess användning kan vara kontraindicerat. Närmare bestämt bör du inte använda detta sjukdomsmedicin om du har eller haft:

 • Glaukom
 • Pylorisk stenos
 • Blåsans obstruktion
 • Blockering av tarmarna
 • Hjärtproblem
 • Oregelbunden eller snabb hjärtatslag
 • Lever- eller njurproblem
 • Epilepsi

Tänk på att det finns situationer när Scopoderm kan användas trots närvaron eller historien av några av dessa tillstånd. I det fallet kommer din läkare att informera dig om ytterligare försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att göra Scopoderm-behandlingen säker och effektiv.

Det är också viktigt att notera att gravida kvinnor och kvinnor som ammar för närvarande borde använda Scopoderm endast när det är absolut nödvändigt.

På samma sätt som biverkningar av detta läkemedel är kända för att ibland försämra synen och koncentrationen är det bättre att undvika att köra bil eller använda maskiner.

Slutligen och som nämnts bör alkohol undvikas både vid användning av Scopoderm och ytterligare 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.