EllaOne är en form av akut preventivmedel som hjälper att förhindra graviditet efter oskyddat sex och kan vara effektiv i upp till hela 5 dagar efter samlag. Det är ett så kallat akut preventimedels-piller som ofta kallas dagen-efter-piller. Detta är ett preventivmedel som bara ska användas i nödsituationer och det är därför inte ett alternativ till barriärpreventivmedel eller andra former av hormonellt preventivmedel.

Information på den här sidan:

Hur fungerar EllaOne?

EllaOne innehåller den aktiva beståndsdelen ulipristalacetat. Ämnet påverkar kroppen på ett så sätt att ägglossningen blir försenad eller inställd, medan slemhinnan blir tjockare, så att spermceller inte kommer att kunna simma upp till livmodern. Det är mycket osannolikt att ett ägg fastnar vid livmodern eller blir befruktad, även om ägglossningen fortfarande förekommer.

Om du har oskyddad sex medan du har ägglossning finns det en chans att bli gravid. Genom att sakta ner eller förhindra ägglossning minskar risken för att bli gravid betydligt. Det är dock inte ett lika säkert preventivmedel som p-piller eller kondom, och är därför endast avsedd för nödsituationer.

Om du redan är gravid när du tar tabletten, kommer din graviditet inte sluta och ditt foster fortsätter att utvecklas. EllaOne är absolut inte ett abortpiller och kan bara fördröja ägglossningen – inte stoppa en redan påbörjad graviditet.

Hur använder jag pillret?

Läkemedlet kommer som en engångsdos i tablettform som du måste ta så snart som möjligt efter att du har haft oskyddad sex. Pillret bör helst tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag, men det kan fortfarande vara effektivt i upp till 120 timmar efter oskyddad sex, dvs efter 5 dagar. Efter 120 timmar har det ingen effekt längre.

Om du kräks upp tabletten inom 3 timmar efter att du har tagit tabletten är metoden mycket osäker.

Eftersom det inte är en metod som ger dig lika högt skydd som andra former av preventivmedel, bör du vara medveten om din menstruation efter att ha tagit tabletten. Om din mens är sen bör du ta ett graviditetstest för att du inte är gravid.

Du får endast använda denna typ av preventivmedel i en nödsituation. Undvik att använda denna form av preventivmedel mer än en gång i en cykel på grund av risken för biverkningar.

Ger EllaOne biverkningar?

Som med alla läkemedel kan biverkningar också uppstå med läkemedlet. De flesta människor kommer å andra sidan kommer känna biverkningarna som milda och övergående. De vanligaste är:

 • trötthet
 • illamående
 • bröstsmärta
 • yrsel
 • huvudvärk
 • menstruationsrubbningar
 • bäckensmärta
 • små blödningar
 • diarré och kräkningar

Om du upplever allvarliga biverkningar eller allergiska reaktioner, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Läs alltid bipacksedeln noga innan du tar tabletten.1

Vem kan använda akut preventivmedel?

De flesta kvinnor över 18 år i fertil ålder kan använda detta läkemedel om du har haft oskyddad sex och inte vill bli gravid. Det finns begränsad information om användningen av läkemedlet för kvinnor under 16 år. Rådfråga därför din läkare eller apotekspersonal innan du är under 16 år.

Dessutom bör akut preventivmedel endast användas en gång under en cykel, och endast i absoluta nödsituationer. Om du redan har använt akut preventivmedel tidigare denna månad, fråga din apotekspersonal innan du använder metoden igen.

Om du har nedsatt leverfunktion, kontakta din sjukvårdspersonal innan du använder detta läkemedel, eftersom det kan vara ett problem.

Dessutom finns det några läkemedel som kan minska effekten av EllaOne. Detta gäller till exempel vissa typer av anti-HIV-läkemedel, vissa typer av epileptiska läkemedel, vissa typer av antibiotika och naturmedicin som innehåller johannesört.

Är EllaOne säkert?

Denna preventivmetod är långt ifrån lika säkert som p-piller, minipiller eller andra typer av hormonellt preventivmedel. Ändå minskar risken att bli gravid om du har haft oskyddad sex i stor utsträckning. Ju tidigare du tar ett akutpiller, desto effektivare behandling är det. Pillret bör helst tas inom 12 timmar, men kan fortfarande minska risken för graviditet i upp till 72 timmar efter oskyddad samlag.

Nödprevention är endast för att förhindra graviditet och skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och herpes. Det är bara en kondom som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Om du är osäker på om du kan vara infekterad med könssjukdom, är det en bra idé att bli testad med din läkare.2

När är dagen-efter-piller ett bra val för mig?

Om du till exempel har oskyddad sex, glöm inte att ta p-piller i flera dagar eller kondomen faller av under samlag, kan förebyggande av preventivmedel vara ett bra alternativ för dig om du vill undvika graviditet. En sådan situation kan inträffa efter en olycka eller när du helt enkelt har varit ouppmärksam med preventivmedel. Oavsett det, är risken att bli gravid närvarande om du har haft vaginalt samlag och inte använt någon form av skydd.

Var kan jag köpa EllaOne i Sverige?

EllaOne kan köpas utan recept på apoteket eftersom det är ett receptfritt akut preventivmedel. Här kommer apotekspersonalen att kunna svara på eventuella frågor du kan ha angående denna typ av nödsituation och om det skulle vara ett bra alternativ för dig.

Du kan också köpa akut piller online i Sverige, där du kommer att behandlas av en läkare via ett frågeformulär online. Om du är lämplig för behandling kan du få läkemedlet online och få behandlingen skickad till dig via mail snabbt. Det kan vara fördelaktigt om du bor långt ifrån ett apotek, eller av någon anledning kan du inte komma till apoteket tillräckligt snabbt.

Vad händer nu?

Om du har använt en läkemedlet, är det viktigt att du är uppmärksam och följer menstruationsperioden efteråt. Om din menstruationsperiod är försenad bör du ta ett graviditetstest för att se till att du inte har blivit gravid. Det kan också vara användbart att överväga vilket preventivmedel som är bäst för dig. Det kan vara p-ring, minipiller eller p-plåster, så du kan undvika framtida användning av preventivmedel.

Källor:

 1. Information on läkemedlet – FASS
 2. Råd och information om preventionen – 1177 Vårdguiden