Astma tillhör en kategori av nära besläktade, men fortfarande distinkt olika tillstånd som påverkar vårt andningssystem. Både symptomen och vad som triggar ett astmaanfall kan variera avsevärt mellan de som är drabbade. Det är även mer troligt att du drabbas av en astmaattack om du är förkyld. Som konsekvens av detta har medicinska experter identifierat och beskrivit ett antal villkor som ger oss en mer precis information om de exakta orsakerna, symptomerna och vad som triggar en specifik typ av astma.

Information på den här sidan

Ansträngningsastma

Ansträngninsastma är en av de vanligaste formerna av astma och känns lätt igen av det faktum att det triggas av intensiv fysisk aktivitet som till exempel träning eller deltagande i någon sport. Människor som drabbas av ansträningsastma märker vanligtvis att deras symtom dyker upp efter eller under någon slags fysisk aktivitet. Det räcker med en beskrivning av när problemen dyker upp och dess symtom för att en läkare ska kunna bestämma om ens astma beror på ansträning eller inte.  

De vanligaste symtomen inkluderar:

  • Trång bröstkorg
  • Andnöd
  • Hosta

Det är dock viktigt att komma ihåg att ansträningsastma inte på något sätt menar att du inte kan delta i fysiska aktiviteter! Faktum är att träning rekommenderas för astmatiker eftersom det har bevisats kunna lätta på symtomen och höja lungkapaciteten.

Hur som helst, för att kunna delta i fysisk aktivitet på ett säkert sätt utan att riskera en astmaattack måste du vara noggrann med att värma upp ordentligt och ta någon preventiv inhalator, som exempelvis Bricanyl, innan du börjar anstränga dig.

Arbetsrelaterad astma

Om du drabbas av astmasymtom främst på din arbetsplats är det troligt att ditt tillstånd kan bli mer precist klassificerat som arbetsrelaterad astma. De vanligaste symptomen inkluderar:

  • Andningssvårigheter
  • Väsande andning
  • Trång bröstkorg

Det finns ett antal arbeten där du har en högre risk att utveckla en arbetsrelaterad astma, oftast på grund av att arbetsplatsen är utsatt för specifika föreningar och substanser som är kända för att trigga en astmaattack. Dessa inkluderar:

  • Vissa typer av damm
  • Instabila kemiska föreningar
  • Ångor

De som oftast drabbas av denna typ av astma är bland annat de som är jobbar på ett bageri, inom vården, metallarbete, bönder, städare eller frisörer. Den röda tråden mellan alla dessa yrken är att de inkluderar en konstant utsatthet för potentiellt skadliga och irriterande substanser och föreningar.

Flera anser dock att arbetsrelaterad astma är direkt relaterad till det faktum att en del människor utvecklar allergier till substanser de exponerats för i stora doser under en längre tid.

Arbetsrelaterad astma står för den största andelen av människor som diagnostiseras med astma i vuxen ålder. Detta har bidragit till att man kunnat dra slutsatsen att med rätt åtgärder, som exempelvis skyddsmasker och annan hälso och säkerhetsutrustning, kan man förebygga och därmed undvika denna typ av astma. Om du får diagnosen arbetsrelaterad astma bekräftad kan det dock vara nödvändigt att ta lite tid ifrån jobbet, eller i värsta fall byta till ett annat jobb där du inte utsätts för samma substanser.

Svårt att kontrollera astma

Först och främst behöver vi särskilja svårigheter med att kontrollera astma och allvarlig astma eftersom de två olika tillstånden drabbar ett liten andel av alla astmatiker. Svårkontrollerad astma karaktäriseras av frekventa astmaattacker av hög intensitet och dagliga andningssvårigheter.

Detta tillstånd orsakas antingen på grund av ett underliggande tillstånd, oftast en kronisk sjukdom, eller av skadliga vanor som rökning eller en ineffektiv astmabehandling. För att få rätt sorts hjälp och behandling för dina besvär bör svårkontrollerad astma bli behandlad med stöd och råd från en erfaren läkare eller sjuksköterska.

Allvarlig astma

När det kommer till dess symtom är allvarlig astma väldigt lik svårkontrollerad astma, vilket ofta leder till förvirring när man ska undersöka den exakta orsaken bakom tillståndet. Allvarliga astmaattacker kräver hjälp och vård av en specialist och mer komplexa behandlingar vilket ofta resulterar i längre sjukhusbesök.

När det gäller allvarlig astma fungerar inte de vanliga behandlingarna med exempelvis steroider tillräckligt utan man måste istället använda sig av mer intensiva behandlingsalternativ som nebulisatorer, fysioterapi och psykologisk rådgivning.

Säsongsbunden astma eller allergisk astma

Om dina symptom endast dyker upp under specifika tider på året kan du ha drabbats av allergisk astma. Detta tillstånd är nära besläktat med olika allergiska reaktioner på grund av bland annat förändringar i årstid där pollen och mögel oftast är de främsta orsakerna bakom besvären. Det bästa rådet för astmatiker som kämpar med denna undergrupp av astmabesvär är att identifiera vad som utlöser besvären för en själv och försöka planera in hur du kan undvika dessa triggers på bästa möjliga sätt. Det finns även läkemedel som kan hjälpa dig med dina besvär.

Nattlig astma

Nattlig astma är ett tillstånd som utöver de vanliga besvären som kopplas med astma orsaka allvarliga störningar i ens sovmönster, något som gör den drabbade trött och lättirriterad.

De som drabbas av denna typ av astma upplever astmaattacker eller förvärrade symtom när de ska gå och lägga sig. Idag vet man inte exakt vad som ligger bakom dessa besvär, men det finns indikationer på att symptomen orsakats av att ligga i en horisontell position i kombination med att andas in kallare och luft och damm. En av de mest effektiva preventiva behandlingarna är en långvarig preventiv behandling som tas under dagen.

ASA-överkänslighet

Vissa typer av läkemedel, som till exempel acetylsalicylsyra, kan utlösa astmatiska reaktioner hos en del människor som är särskilt utsatta för denna oönskade biverkning. De främsta symtomen är oftast lokaliserade till näsan, där både rinit och näspolyper är inkluderade. Processen att diagnosera detta tillstånd går oftast till genom att utsätta patienten för små mängder av ämnet och sedan leta efter potentiella tecken på inflammation av slemhinnorna samt förvärrade symtom.