Ansträngningsastma är ett vanligt tillstånd och dess symtom kan förbättras men hjälp av rätt typ av medicinering. Denna sjukdom klassificeras som en form av astma. Astma på grund av träning förhindrar att andningsluften strömmar normalt som ett resultat av symtom på sjukdomen. Träning kan orsaka symtom snabbt, men med rätt behandling kan du slippa att den begränsar ditt dagliga liv.

Om du är en person som lider av denna sjukdom och söker svar på dina frågor, är du på rätt plats, eftersom den här texten innehåller ett omfattande hjälppaket för din sjukdom. Texten behandlar olika ämnen av sjukdomen, som symtom, behandling och förebyggande.

Information på den här sidan

Symtom på astma

Symtomen på denna sjukdom uppträder huvudsakligen i samband med motion eller annan fysisk ansträngning, men symtom kan också inträffa vid andra tillfällen. De är individuella, men de vanligaste symtomen är andningssvårigheter och dyspné(känslan av att inte få luft). Luften i andningsorganen orsakar ytterligare symtom, inklusive snabb och kort andning, hosta och pipande och väsande andning. Under träning kan hostan bli mycket kraftfull.

De vanligaste symtomen:

  • Stark hosta
  • Andnödsattacker
  • Svag atletisk uthållighet
  • Bröstkompression
  • Väsande andning
  • Svullnad och andfåddhet
  • Magont
  • Torr hals1

Hur går en astmaundersökning till?

Om du anar att du drabbats av astma behöver du först kontakta din vårdcentral och boka in ett läkarbesök där du får genomgå en undersökning. Du kommer först få svara på några frågor kring dina besvär för att läkaren ska kunna göra en bedömning om du har de symtom som kopplas till astma. Efter det kontrolleras lungornas funktion. Oftast görs detta genom en spirometri och PEF-mätning.

Spirometri

Ett vanligt test för att se om du har astma är att göra en spirometri. När du gör en spirometri undersöker man hur mycket och hur snabbt du kan blåsa ut luft. Är luftrören trånga blir det även svårt att blåsa ut luften fort.

Du kommer få blåsa på olika sätt i ett munstycke som är kopplad till själva spirometern eller spirometriprogrammet. För att få så bra resultat som möjligt upprepas blåsningarna minst tre gånger.

Genomen spirometri kan du få reda på om du astma, hur dina läkemedel eller ditt yrke påverkar din lungfunktion och hur din rökning påverkar lungfunktionen

Behandling av astma

Blir du diagnoserad med astma finns det flera läkemedel och tips du kan ta till dig för att kunna leva ett liv utan besvär. Det finns ingen receptfri astmamedicin men det är enkelt att få hjälp om du är i behov. 

Läkemedel

De läkemedel som finns för behandling av astma finns från flera olika läkemedelsgrupper. De verkar alla på olika sätt vilket gör att de kan kombineras för att ge en sån bra effekt som möjligt. Beroende på vilka besvär du lider av kan behandlingen anpassas så att den täcker just dina behov. De flesta kombinerar en behandling av kortison och luftrörsvidgande läkemedel vilket ger både en snabb och långverkande behandling. En läkare hjälper dig med att hitta den medicin som fungerar bäst för dina besvär. 

Inhalator vid astma

De flesta av läkemedlen inhaleras. Du antas därmed in läkemedlet genom munnen med en inhalator, exempelvis med behandlingen bricanyl eller ventoline. Detta gör att läkemedlet direkt kan gå ner och verka i lungorna där de ger en snabb och lokal effekt. Detta är en fördel jämfört med tabletter som inte kan ge en lokal effekt utan istället påverkar hela kroppen. Ifall det räcker med att använda sig av en eller flera inhalatorer för att behandla symtomen är det därmed en fördel då man undviker att påverka kroppen på andra sätt.

Det finns inhalatorer för både vardagligt bruk och de som används endast vid ett anfall, som exempelvis Ventoline. Andra läkemedel används för att förebygga kommande anfall. Bricanyl är ett exempel på en inhalator som används som förebyggande behandling av symtom vid astma.

Vad kan man göra själv?

Du kan lättare lära dig kontrollera din astma om du förstår hur den fungerar. Det är därför bra att ha koll på vad du reagerar på, hur dina eventuella läkemedel fungerar och hur din kropp reagerar på medicinen. Genom att läsa på om din behandling och förstå dina symtom kan du enklare och mer effektivt motverka nya anfall.

Astma och rökning

Har du astma bör du inte röka. Rökning leder till allvarliga skador på lungorna och kan på lång sikt försämra deras funktion. Du kommer även få mer problem med att kontrollera din astma och dina läkemedel kommer fungera sämre. Om du vill sluta röka finns det många sätt som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Även passiv rökning påverkar astman och dina lungor negativt. Undvik därmed rökiga miljöer så gott du kan.

Undvik det som utlöser din astma

Lider du av några allergier bör du undvika de allergener som utlöser dina problem. Är du pollenallergiker är ett tips att vädra på kvällen och natten då pollenhalten är som lägst.

Det finns även en del yrken som kan försämra dina besvär. På dessa arbetsplatser kan det finnas kemikalier, starka dofter eller andra faktorer som kan reta dina luftrör och försämra din astma. Får du rätt behandling för din astma kommer du kunna leva ditt liv precis som någon som inte är drabbad. Det är därför viktigt att du blir undersökt om du upplever några problem så att du får rätt astmamedicin och slipper lida av några besvär.2

Källor:

  1. Information om tillståndet- 1177 Vårdguiden
  2. Tillståndet kännetecknar återkommande perioder av hosta – Hjärt- och lungfonden