Salbutamol är en generisk version av den världsberömda astmamedicinen Ventoline och är sålunda baserad på samma aktiva ingrediens, som verkar genom samma verkningsmekanism och producerar samma välkända resultat. Den så kallade easyhaler-versionen liknar en traditionell inhalator med mätdosindikator. Salbutamol kan som karakteriseras som en bronkodilator, en mycket effektiv klass av farmaceutiska sammansättningar, som kan ge snabb lindring när ett astmaanfall förekommer.

Information på den här sidan

Orsakerna till astma i Sverige

Astma är ett ganska vanligt tillstånd. Denna långsiktiga kroniska respiratoriska sjukdom drabbar många människor i Sverige varje år. Symtomen på astma är relativt bekanta för de flesta – hosta, väsande andning, andfåddhet och tryck över bröstet. Symtomen är vanligtvis inte alltid närvarande, utan som resultat av de så kallade ”triggers” utlöser astma. De innefattar oftast olika yttre faktorer som damm, djurhår, kemiska substanser, pollen eller kall luft.

Medan det finns en lång väg kvar tills vi når en fullständig förståelse för orsakerna till astma, finns det en bred och mycket allmän övertygelse atta hyperreaktivitet i immunsystemet spelar en viktig roll vid utvecklingen av astma hos vissa individer. Vissa forskare hävdar att detta kan innebära att det finns en direkt koppling mellan exponering för vissa irriterande (eller fullständig brist på exponering, enligt vissa) i tidig barndom, vilket i sin tur gör immunsystemet utvecklat en ökad känslighet för vissa element, reagerar hårt på deras närvaro.

När immunsystemet är aktiverat kommer den kemiska interaktionen i kroppen att leda till inflammation i de fina luftvägarna i lungorna som kallas bronkier. När detta händer kommer muskelvävnaden som fodrar dessa rör att börja kontrahera, ytterligare begränsa dem och skapa betydande andningssvårigheter och tecken på astma. Med överskott av slem som är ganska vanligt hos astmatiker kan andningen bli så svår att omedelbar medicinsk behandling blir nödvändig.1

Hur behandlar Salbutamol astma?

Som en beta-2-agonist påverkar Salbutamol specialiserade receptorer i kroppen, vilket medför att muskelväggarna slappnar av, vilket bidrar till att bronkierna utvidgas till sin naturliga storlek. Efter detta kommer luftvägarna att utvidgas, vilket underlättar andningen och förhindrar eventuell skada som orsakas av akut förvärring av symtomen. Samtidigt kan Salbutamol användas som förebyggande medicin, men endast i de fall då exponering för irriterande är nära förestående inom de kommande 10 till 15 minuterna.

Hur använder man Salbutamol?

Det viktigaste att notera när det gäller användning av Salbutamol är att du ska följa läkarens instruktioner exakt. Detta är receptbelagt läkemedel och det kan inte köpas ”över disken” på apoteket. Som med alla receptbelagda läkemedel finns det alltid vissa risker för biverkningar. För att minimera dessa och samtidigt optimera din behandling, måste du noggrant följa instruktioner från läkaren och bipacksedel. Missförstånd i samband med användningen av salbutamol kan lösas genom ytterligare samråd med en läkare eller den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning.

Beroende på svårighetsgraden av ditt tillstånd kommer startdosen rekommenderas vara antingen en puff (100 eller 200 mikrogram) eller två puffar (200 mikrogram eller 400 mikrogram). Inhalatorn ska inte användas mer än fyra gånger per dag, med en maximal daglig dos som är 800mcg.

När du använder enheten, följ dessa instruktioner:

 • Ta bort locket och dammskyddet
 • Skaka enheten i några sekunder
 • Tryck på knappen och du bör höra ett klick
 • Håll inhalatorn upprätt
 • Andas ut helt
 • Placera inhalatorns munstycke mellan dina läppar
 • Inhalera djupt och kraftigt
 • Ta bort enheten och håll andan i några sekunder (fem om möjligt)
 • Andas långsamt ut

Om du av misstag tar mer medicin än vad som föreskrivs, kontakta din läkare omedelbart och han informerar dig hur du ska göra.

Vad är Salbutamols biverkningar?

Som nämnts kommer alla receptbelagda läkemedel med vissa risker och biverkningar. Naturligtvis påverkas inte alla astmatiker som använder Salbutamol, men det är fortfarande viktigt att veta i förväg vad som kan gå fel. Viktigast om du märker symptom som är karakteristiska för allergi eller förvärrade symtom efter Salbutamol användning, bör du omedelbart kontakta räddningstjänsten.2

De vanligaste biverkningarna kan presenteras enligt följande:

Biverkningar Förekomstfrekvens
Ojämn hjärtfrekvens Vanligt (1 in 10 patients)
Hosta Sällsynt (1 in 1000 patients)
Irritation i mun och hals Sällsynt (1 in 1000 patients)
Yrsel Sällsynt (1 in 1000 patients)
Muskelkramper Sällsynt (1 in 1000 patients)
Huvudvärk Ovanligt (1 in 100 patients)

Salbutamol interaktioner – vad borde jag veta?

Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du kanske för tillfället använder eftersom vissa läkemedel kan interagera med Salbutamol på negativa sätt. Några av de läkemedel som du bör vara medveten om är:

 • Teofyllin
 • Aminofyllin
 • Kortikosteroider
 • Betablockerare (som propranolol)
 • Antidepressiva medel
 • Guanetidin
 • Reserpin
 • Metyldopa

Salbutamol kontraindikationer – är det säkert för mig?

Det finns några fall där läkaren kan fatta beslut att du inte är lämplig för behandling med Salbutamol. Några av de förhållanden som kan visa sig vara farliga är i kombination med läkemedlet är:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Lunginfektioner
 • Giftstruma (ökad aktivitet i sköldkörteln)
 • Låga nivåer av kalium
 • Galaktosintolerans
 • Laktasbrist
 • Glukosintolerans

Tablettversionen av läkemedlet ska inte användas under graviditet. Och medan inhalatorn är något säkrare, är det fortfarande lämpligt att samråda med din läkare angående detta.

Källor:

 1. Information om sjukdomstillståndet astma – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS